Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. prosinca 2013.

Zapošljavanje mladih – Komisija predlaže standarde za kvalitetnije pripravništvo

Europska komisija predložila je danas smjernice kojima je svrha pripravnicima omogućiti stjecanje visokokvalitetnog radnog iskustva na siguran i ravnopravan način te povećati izglede za njihovo zapošljavanje na visokokvalitetnim radnim mjestima. Prijedlog preporuke Vijeća o okviru za kvalitetu pripravništva usmjeren je osobito na države članice, koje se pozivaju da svojim nacionalnim pravom odnosno praksom osiguraju poštovanje načela utvrđenih smjernicama te da po potrebi prilagode svoje zakonodavstvo. Pripravništvo je ključni element Jamstva za mlade koje je u prosincu 2012. predložila Europska komisija, a u travnju 2013. donijelo Vijeće ministara EU-a. Nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo je da trenutačno jedno od tri pripravnička mjesta ne ispunjava standarde u pogledu radnih uvjeta ili obrazovnih sadržaja (IP/13/1161). Poslodavci često nude takva pripravnička mjesta umjesto radnih mjesta početne razine.

„Pripravništvo je od ključnog značenja za poboljšanje zapošljivosti mladih ljudi te osiguravanje nesmetanog prelaska iz škole na posao. Neprihvatljivo je da se pripravnici trenutačno iskorištavaju kao besplatna ili jeftina radna snaga. Države članice pripravnicima moraju zajamčiti korisnu izobrazbu i iskustvo na temelju kojih mogu dobiti posao. Predložene smjernice pripravnicima bi omogućile stjecanje visokokvalitetnog radnog iskustva u dobrim radnim uvjetima,” rekao je Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost László Andor.

Smjernicama bi se povećala transparentnost u pogledu uvjetâ pripravništva, primjerice zahtijevalo bi se da se pripravništvo temelji na pisanom ugovoru. Ugovorom bi se obuhvatio obrazovni sadržaj (obrazovni ciljevi, praćenje) i radni uvjeti (ograničeno trajanje, radno vrijeme, jasna naznaka da li će se pripravnicima rad plaćati ili na drugačiji način kompenzirati te imaju li pravo na socijalnu sigurnost). Štoviše, od poslodavaca koji nude pripravnička mjesta zahtijevalo bi se da već u oglasu za slobodno pripravničko mjesto objave je li riječ o plaćenom pripravništvu.

Donošenjem okvira za kvalitetu pripravništva uspostavili bi se zajednički standardi o kvaliteti pripravništva te podržala provedba programâ u okviru „Jamstva za mlade” u državama članicama. Time bi se stvorilo više mogućnosti za pripravništvo na transnacionalnoj razini te pomoglo u proširenju opsega djelovanja Europske službe za zapošljavanje (EURES) na područje pripravništva u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zaključcima Europskog vijeća iz lipnja 2012.

Predloženim okvirom nije obuhvaćeno pripravništvo u sklopu sveučilišnih programa niti pripravnički staž obvezan za stjecanje određenog zvanja.

Kontekst

Okvir za kvalitetu pripravništva jedna je od inicijativa najavljenih u sklopu Paketa mjera za zapošljavanje mladih u prosincu 2012. (vidi IP/12/1311, MEMO/12/938 i SPEECH/12/910).

Cilj jamstva za mlade osigurati je da svi mladi u dobi do 25 godina u slučaju nezaposlenosti odnosno nakon završetka formalnog obrazovanja dobiju u roku od četiri mjeseca ponudu za visokokvalitetno radno mjesto, nastavak obrazovanja, strukovno naukovanje ili pripravništvo. Jamstvo za mlade jedna je od ključnih i hitnih strukturnih reformi koje države članice moraju uvesti kako bi se suočile s problemom nezaposlenosti mladih te poboljšale prijelaz iz škole na radno mjesto. Kvalitetno pripravništvo ključno je za uspješnu provedbu jamstva za mlade (MEMO/13/968 i MEMO/13/984).

Tijekom proteklih dvadeset godina pripravništvo je postalo važna mogućnost za ulazak mladih ljudi na tržište rada. Iako se sve više mogu smatrati standardnom odlikom naših tržišta rada, njihovo širenje popraćeno je i sve većom zabrinutošću u pogledu nastavnog sadržaja i radnih uvjeta. Ako pripravništvo doista služi za lakši ulazak na tržište rada, onda ono mora sadržavati kvalitetan nastavni sadržaj i prikladne radne uvjete te ne smije služiti kako jeftina zamjena za postojeća radna mjesta.

Nedavno istraživanje Eurobarometra o kvaliteti pripravništva pokazalo je da je pripravništvo široko rasprostranjeno – oko polovine ispitanika (46 %) odradilo je pripravnički staž, a veliki postotak njih učinilo je to više od jedanput. Istraživanje je pokazalo i da se 35 % poslodavaca koji nude pripravnička mjesta ne koristi pisanim ugovorom o pripravništvu te da 23 % pripravnika na kraju umjesto ponude za stvarno radno mjesto dobije ponudu za obnovu pripravničkog staža. Nadalje, istraživanje je pokazalo da samo 9 % pripravnika odrađuje staž u inozemstvu.

Komisija je u srpnju 2012. objavila studiju o pripravništvu u svim državama članicama EU-a. U njoj se predlaže da pripravništvom treba bolje zajamčiti kvalitetu i perspektivu za mlade ljude te primjerenije uzeti u obzir zahtjeve na tržištima rada (vidi IP/12/731).

Dodatne informacije

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Eurobarometar „Iskustvo pripravništva u EU-u

Web-mjesto Lászlóa Andora

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru

Ako želite primati e-poruke Europske komisije, pretplatite se na besplatni: bilten o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključenosti

Osobe za kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar