Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. februarja 2013

Evropsko državljanstvo: ljudje so vedno bolje ozaveščeni o pravicah, ki jim jih zagotavlja EU, vendar bi želeli vedeti še več

Evropska Komisija je danes objavila novo raziskavo Eurobarometra, ki je pokazala, da se Evropejci 20 let po rojstvu državljanstva EU na splošno zavedajo svojih pravic, vendar ne vedo vedno, kaj vse te pravice obsegajo. 81 % anketirancev ve, da ima poleg državljanstva svoje države tudi državljanstvo EU. Kljub temu pa jih le 36 % meni, da so dobro obveščeni o tem, kaj državljanstvo EU obsega. Evropejci so najbolj seznanjeni s svojo pravico do svobode gibanja (88 %) in pravico do naslavljanja peticij na institucije EU (89 %). Ob tem jih dve tretjini (67 %) menita, da svoboda gibanja ljudi v EU koristi gospodarstvu njihove države.

Raziskava je izšla v času, ko Evropski Parlament in Evropska Komisija skupaj razpravljata o pravicah Evropejcev. Razprava bo koristila predvsem kot podlaga za naslednje poročilo Komisije o državljanstvu EU, katerega namen je odpraviti prepreke, s katerimi se soočajo državljani EU pri uveljavljanju svojih pravic. Poročilo, ki naj bi izšlo 8. maja, bo v okviru evropskega leta državljanov 2013 služilo kot podlaga za vrsto pobud, ki bodo pripomogle k uresničevanju teh pravic. Poročilo izhaja tudi iz 25 ukrepov, ki so bili napovedani v prvem poročilu o državljanstvu EU leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) in preverja, katere prepreke za državljane EU so bile v zadnjih treh letih odpravljene.

Podpredsednica Komisije in komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding je izjavila: „Evropejci cenijo pravice, ki jih imajo kot državljani EU, in se jih zavedajo bolj kot kdajkoli prej. Naredimo pa lahko še veliko več za to, da državljanom pomagamo pri uveljavljanju njihovih pravic in boljšem vključevanju v postopke odločanja v Evropski uniji. Sama bom v tem evropskem letu državljanov sodelovala v dialogu z državljani v celotni Uniji. Želim prisluhniti njihovim pomislekom in zamislim. Želim slišati, na kakšen način lahko izboljšamo sedanje razmere in kako državljani vidijo prihodnost Evrope. Evrope ni mogoče graditi brez neposrednega prispevka Evropejcev. Zato s tem, ko dajemo državljanom neposredno besedo, korenito spreminjamo način oblikovanja evropskih politik.“

Raziskava Eurobarometra o državljanstvu Evropske unije je Evropejce spraševala glede njihovega statusa in pravic, ki jih imajo kot državljani EU. Na splošno so bili anketiranci seznanjeni z večino pravic državljanov EU, vključno s pravico do naslavljanja peticij na institucije EU (89 %), svobode gibanja (88 %), nediskriminacije na podlagi državljanstva (82 %), konzularne zaščite (79 %) in sodelovanja v državljanski pobudi (73 %). Več kot tretjina anketirancev (36 %) meni, da je dobro obveščena o teh pravicah – kar je 5 odstotnih točk več kot leta 2007. Vendar pa jih je le 24 % izjavilo, da so dobro obveščeni o tem, kaj storiti v primeru, ko so njihove pravice v EU kršene.

Absolutna večina v vseh 27 državah članicah EU pa meni, da svoboda gibanja prinaša gospodarske koristi njihovi državi.

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki je bilo uvedeno leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo in letos praznuje 20. obletnico – so vsi državljani držav članic EU dobili dodatne pravice kot državljani EU. Državljan EU ima med drugim pravico voliti in kandidirati na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebiva, pravico do konzularne zaščite v tuji državi, v kateri njegova država članica nima predstavništva, pod enakimi pogoji kot državljani države članice EU, ki v tej tuji državi ima predstavništvo, ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, pritožiti se pri Evropskem varuhu človekovih pravic ali zaprositi za pomoč institucije EU.

Iz evropskega državljanstva izhajajo mnoge pravice, ki pa se jih ljudje ne zavedajo dovolj. Evropsko leto državljanov je namenjeno pojasnjevanju teh pravic in seznanjanju ljudi z njimi, da se pri uveljavljanju pravic ne bi soočali s preprekami (glej IP/13/2).

Evropska Komisija se trudi odpraviti prepreke, s katerimi se državljani EU v svojem vsakdanjem življenju še vedno soočajo: V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za krepitev sposobnosti državljanov EU pri uveljavljanju njihove pravice do svobode gibanja v EU. V letu 2013 – evropskem letu državljanov – bo Komisija objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, v katerem bo ocenila izvajanje 25 predlaganih ukrepov iz leta 2010 in predlagala ključne ukrepe, s katerimi naj bi v prihodnje odpravili preostale prepreke, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi v celoti uživali svoje pravice.

Poleg tega bodo v letu 2013 podpredsednica Viviane Reding in drugi evropski komisarji združili moči s politiki na nacionalni in lokalni ravni in se udeležili razprav z državljani po vsej Evropi, na katerih jim bodo prisluhnili in odgovarjali na njihova vprašanja. Podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding se je že udeležila razprav v Cádizu (Španija), Gradcu (Avstrija), Dublinu (Irska) in Berlinu (Nemčija), komisar Andor pa je sodeloval pri razpravi v Neaplju (Italija). V letu 2013 bodo po evropskih občinah potekale še številne druge razprave, na katerih bodo nosilci političnega odločanja na evropski in lokalni ravni z državljani iz vseh družbenih okolij EU razpravljali o vplivih gospodarske krize, pravicah državljanov EU in prihodnosti Evrope. Razprave lahko spremljate na: http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Komisija je v pripravah na evropsko leto med 9. majem in 9. septembrom 2012 organizirala široko javno posvetovanje, na katerem je državljane spraševala o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani EU (glej IP/12/461). Anketiranci so pojasnili, da jim pravice, ki jih imajo kot državljani EU, zlasti pravica do svobode gibanja in politične pravice, veliko pomenijo. Izrazili so željo, da se vzpostavi dejansko evropsko območje, v katerem bi lahko živeli, delali, se gibali, študirali in nakupovali brez birokratskih ovir ali diskriminacije. Vendar pa so opozorili tudi na dejstvo, da bo za to treba vložiti še veliko truda. Osvetlili so različne težave, zlasti težave pri uveljavljanju pravic v EU na lokalni ravni, to pa so vprašanja, ki jih bo Komisija obravnavala v naslednjem poročilu o državljanstvu EU, katerega priprava je načrtovana za leto 2013. Rezultati posvetovanja so na voljo na: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sl.pdf.

Več informacij

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Evropska komisija – državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sl.htm.

Eurobarometer – državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365.

Evropsko leto državljanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sl/home.

Razprave z državljani o prihodnosti Evrope:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA

1. Vedno več (81 %) državljanov se zaveda, da so „državljani EU“

Krepitev ozaveščenosti v preteklih letih:

2. … a le 36 % anketirancev pozna pravice, ki jih prinaša državljanstvo EU:

3. Pravica do pritožbe pri institucijah EU in pravica do svobode gibanja sta najbolj priljubljeni pravici državljanov EU

4. Večina državljanov EU meni, da svoboda gibanja v Evropski uniji prinaša gospodarske koristi


Side Bar