Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 19.

Az európai polgárok részvétele: A polgárok egyre inkább tisztában vannak az Unió által garantált jogaikkal, de még többet akarnak tudni

Az Európai Bizottság által ma közzétett legfrissebb Eurobarométer felmérés alapján az európai polgárok – 20 évvel az uniós polgárság intézményének megteremtése után – többnyire tisztában vannak jogaik létével, ám nem mindig tudják pontosan, mit is foglalnak magukban e jogok. A felmérés során megkérdezettek 81%-a tudja, hogy saját állampolgársága mellett egyúttal uniós polgár is (lásd a mellékletet). Ugyanakkor a válaszadóknak csupán 36%-a érzi magát jól tájékozottnak azt illetően, hogy mit foglalnak magukban az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok. A legtöbb európai polgár a szabad mozgáshoz való joggal (88%), valamint azon jogával van tisztában, hogy kérelemmel fordulhat az uniós intézményekhez (89%). A válaszadók két harmada (67%) véli úgy, hogy a személyek Unión belüli szabad mozgása gazdasági hasznot hoz országának.

A felmérés a mai napon az Európai Parlament és az Európai Bizottság által közösen tartott meghallgatás apropóján készült, a meghallgatás keretében az európai polgárok jogait vitatják meg. A vita az uniós polgárságról szóló következő bizottsági jelentéshez szolgáltat alapanyagot – e jelentés célja azon akadályok megszüntetése, amelyekkel az uniós polgárok jogaik gyakorlása során szembesülnek. 2013 a polgárok európai éve, a május 8-án megjelenő jelentés ennek részeként számos olyan kezdeményezést fog javasolni, amelyek segítségével e jogok valósággá válhatnak. A jelentés egyúttal nyomon követi az uniós polgárságról szóló első, 2010. évi jelentésben (lásd: IP/10/1390 és MEMO/10/525) bejelentett 25 intézkedést is, és megvizsgálja, hogy az uniós polgárok előtt álló akadályok közül melyeket sikerült felszámolni az elmúlt három évben.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az európai polgárok minden eddiginél jobban tudatában vannak az uniós polgársággal járó jogaikkal és minden eddiginél jobban értékelik is azokat. Továbbra is sokat tehetünk azonban annak elősegítése érdekében, hogy a polgárok éljenek e jogaikkal és nagyobb mértékben részt vegyenek az európai uniós döntéshozatalban. Az idei év során, amely a polgárok európai éve, szerte az Unióban számos civil párbeszéden fogok részt venni, hogy meghallgathassam a polgárok jogaikkal kapcsolatos aggodalmait és ötleteit. Kíváncsi vagyok rá, az uniós polgárok szerint hogyan javíthatunk a jelenlegi helyzeten és miképp alakul Európa jövője. Európát csak az európai polgárok közvetlen részvételével tudjuk továbbépíteni. Ezért alapjaiban fogjuk megváltoztatni az európai politikai döntéshozatal módját, közvetlen beleszólást biztosítva a polgároknak.”

Az európai uniós polgársággal foglalkozó Eurobarométer felmérés az Unió polgáraként betöltött státuszukról és jogaikról kérdezett meg európai polgárokat. Összességében a válaszadók a legtöbb, uniós polgárságukból fakadó jogukkal tisztában voltak, a legismertebbek a következő jogok: folyamodás valamely uniós intézményhez (89%), szabad mozgás (88%), az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma (82%), konzuli védelem (79%) és a polgári kezdeményezésekben való részvétel (73%). A válaszadók több mint egy harmada (36%) véli úgy, hogy megfelelő tájékoztatást kap e jogokról – ez 5 százalékponttal magasabb a 2007. évi aránynál. Mindazonáltal csupán 24% van azon a véleményen, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, mi a teendő, ha uniós jogait nem tartják tiszteletben.

A személyek szabad mozgására vonatkozó jogról mind a 27 tagállamban a megkérdezettek abszolút többsége úgy véli, hogy az gazdasági hasznot hoz az országának.

Háttérinformációk

Az 1993-ban, a Maastrichti Szerződéssel bevezetett és idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő uniós polgárság intézményének köszönhetően állampolgári jogain felül az uniós tagállamok valamennyi állampolgára további jogokkal is rendelkezik. Ezek közé tartozik az EU-n belüli szabad mozgás és szabad letelepedés joga, az aktív és passzív választójog az érintett lakóhelye szerinti uniós tagállamban a helyi és az európai választások során, a konzuli védelemhez való jog külföldön az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett, amennyiben saját országuk nem rendelkezik képviselettel, valamint az uniós polgár joga arra, hogy az Európai Parlamenthez petíciót vagy az európai ombudsmanhoz panaszt nyújtson be, illetve az uniós intézményekhez folyamodjon.

Az uniós polgárságból számos jog ered – de az emberek nem mindig tudnak ezekről. A polgárok európai évének célja, hogy elmagyarázza e jogokat, valamint gondoskodjon arról, hogy az emberek tudjanak e jogokról, és azok gyakorlása során ne ütközzenek akadályba (lásd: IP/13/2).

Az Európai Bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhárítsa az uniós polgárok elől azokat az akadályokat, amelyekkel azok mindennapi életük során szembesülnek. Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésben (lásd: IP/10/1390 és MEMO/10/525) a Bizottság 25 konkrét intézkedést fogalmazott meg, amelyek segítségével képessé akarja tenni az uniós polgárokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlására. A Bizottság 2013-ban, a polgárok európai évében fogja közzétenni második jelentését az uniós polgárságról, amelyben felméri a 2010-ben javasolt 25 intézkedés terén elért haladást és egyúttal további, kulcsfontosságú intézkedéseket terjeszt elő azon, még meglévő akadályok lebontásához, amelyek gátolják a polgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok maradéktalan gyakorlásában.

2013 folyamán Reding alelnök és más uniós biztosok – nemzeti és helyi politikusokkal együtt – egész Európában a polgárok részvételével zajló vitákat fognak tartani annak érdekében, hogy meghallgassák a polgárokat, és választ adjanak kérdéseikre. Reding alelnök már Cádizban (Spanyolország), Grazban (Ausztria), Dublinban (Írország) és Berlinben (Németország), Andor László biztos pedig Nápolyban (Olaszország) vett részt ilyen vitán. 2013-ban Unió-szerte még számos európai településen rendeznek további vitákat az európai és helyi politikai döntéshozók, valamint a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű polgárok részvételével a gazdasági válság hatásairól, az uniós polgárok jogairól és Európa jövőjéről. A viták itt követhetők: http://ec.europa.eu/european-debate/index_hu.htm.

A Bizottság 2012. május 9. és szeptember 9. között széles körű nyilvános konzultációt szervezett annak érdekében, hogy előkészítse a terepet az európai év számára. A konzultáció keretében a polgárok elmondhatták, milyen nehézségeik támadtak az uniós polgárságból eredő jogaik érvényesítése során (lásd: IP/12/461). A válaszadók egyértelművé tették, hogy nagyon fontosnak tartják uniós jogaikat – különösen a szabad mozgás jogát, valamint a politikai jogokat. Egy olyan, valóban európai térséget szeretnének látni, ahol anélkül élhetnek, dolgozhatnak, mozoghatnak, tanulhatnak és vásárolhatnak, hogy bürokráciával vagy diszkriminációval kellene szembesülniük. Rámutattak azonban arra is, hogy van még tennivaló. Az általuk kiemelt különböző – például uniós jogaik helyi szintű tiszteletben tartásához kapcsolódó – problémákat a Bizottság fel fogja vetni az uniós polgárságról szóló következő jelentésben, amelyet a tervek szerint 2013 során fogad majd el. Az eredményeket itt tekintheti meg: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_hu.pdf

További információk

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Európai Bizottság – Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Eurobarométer – Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

A polgárok európai éve:

http://europa.eu/citizens-2013

Viták a polgárokkal Európa jövőjéről:

http://ec.europa.eu/european-debate

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

MELLÉKLET

1. A polgárok növekvő többsége (81%) tudja magáról, hogy ő egyúttal „uniós polgár” is:

A számok alakulása az évek során:

2. … de csupán 36%-uk van tisztában azzal, milyen jogokkal jár az uniós polgárság:

3. Az uniós polgársághoz kapcsolódó legnépszerűbb jogok: az uniós intézményekhez folyamodás joga és a szabad mozgás joga

4. Az uniós polgárok többsége felismeri, hogy az Európai Unión belüli szabad mozgás gazdasági előnyöket hordoz


Side Bar