Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 decembrie 2013

După Lampedusa: acțiuni concrete pentru prevenirea pierderilor de vieți omenești în Marea Mediterană și pentru o mai bună abordare a fluxurilor de migranți și de solicitanți de azil

Tragedia de la Lampedusa, una dintre numeroasele tragedii la care Europa a fost martoră în ultimii ani, a declanșat o chemare la acțiune fără precedent din partea liderilor și a cetățenilor UE. Comisia propune, astăzi, câteva modalități de sporire a solidarității și a sprijinului reciproc, pentru a se împiedica moartea migranților în Marea Mediterană.

Acțiunile propuse sunt rezultatul activității desfășurate de Grupul operativ pentru Marea Mediterană, prezidat de Comisie, în scopul de a susține politicile și instrumentele UE pe termen scurt și mediu.

„Acum două luni, tragedia de la Lampedusa a declanșat o reacție foarte amplă și încărcată de emoție în Europa: vocile s-au unit pentru a cere acțiuni prin care să se evite astfel de dezastre în viitor. Am convingerea că acest elan nu s-a disipat. Astăzi punem pe masă măsuri și propuneri pentru un veritabil răspuns european care poate aduce o schimbare. Îndemn statele membre să profite pe deplin de această ocazie unică de a arăta că UE este clădită pe solidaritate și că sprijinul pe care UE îl oferă este unul concret. Acum este momentul să acționăm”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne al UE.

Grupul operativ a identificat o serie de acțiuni concrete în cinci domenii principale.

  • Supravegherea frontierelor pentru a contribui la salvarea de vieți

Europa trebuie să fie în măsură să acorde asistență celor aflați la nevoie, prin intensificarea operațiunilor de control la frontieră pe care le desfășoară, și să își sporească capacitatea de detectare a ambarcațiunilor în Marea Mediterană.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv a fost elaborat un nou concept, pe care Frontex l-a prezentat Grupului operativ. Se intenționează astfel să se consolideze capacitatea de supraveghere aeriană și maritimă, precum și capacitatea de acordare de ajutor pe mare, salvându-se astfel viețile migranților aflați în primejdie pe mare în cadrul celor trei operațiuni pe care Frontex le coordonează în Grecia și Italia.

Eforturile depuse în ceea ce privește supravegherea frontierelor naționale vor fi pe deplin coordonate cu operațiunile desfășurate de Frontex, care fac parte din deja existenta rețea europeană de patrulare. Potrivit estimărilor realizate de Frontex, costurile pentru utilizarea unor resurse suplimentare s-ar ridica la aproximativ 14 milioane EUR în 2014.

În aceste eforturi se înscrie și Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), care a devenit operațional de curând (IP/13/1182 și MEMO/13/1070). Acest sistem oferă o imagine mai bună a ceea ce se întâmplă pe mare, urmând astfel să consolideze schimbul de informații și cooperarea în cadrul autorităților statelor membre, între diferitele autorități ale statelor membre, precum și între aceste autorități și Frontex. Centrele naționale de coordonare, instituite de curând, și Frontex își vor comunica imediat informații referitoare la incidente și activitățile de patrulare.

Căpitanilor de vase și comandanților de nave comerciale ar trebui să li se ofere, odată pentru totdeauna, asigurări că nu vor fi sancționați în niciun fel dacă vin în ajutorul unor migranți aflați în primejdie și că vor exista puncte de debarcare rapidă și sigură. Acestora trebuie să le fie clar că, dacă acționează cu bună credință, nu vor avea de suportat nicio consecință juridică negativă pentru acordarea unei astfel de asistențe.

2) Asistență și solidaritate

Deși statele membre au responsabilitatea de a dispune de sisteme eficiente în materie de azil, migrație și integrare, statele membre asupra cărora migrația exercită o presiune ridicată au nevoie de un sprijin deosebit. Ar trebui să se dispună de noi instrumente.

În ceea ce privește sprijinul financiar, Comisia constituie, în general, rezerve de finanțare (inclusiv finanțare de urgență) în valoare de până la 50 de milioane EUR. În sprijinul Italiei a fost pusă deoparte suma de 30 de milioane EUR, inclusiv pentru operațiunile de supraveghere a frontierelor desfășurate în cadrul mandatului Frontex. Suma de 20 de milioane EUR a fost alocată altor state membre în vederea îmbunătățirii, printre altele, a capacității de recepție, de soluționare a cererilor, de examinare și de înregistrare.

Au fost dezvoltate noi instrumente esențiale, precum „soluționarea asistată” a cererilor de azil, în cadrul cărora în statele cele mai afectate de aceste probleme urmează să fie trimiși funcționari din statele membre. Aceștia vor ajuta la soluționarea cererilor de azil într-un mod eficient și eficace. În centrul acestor eforturi se va afla Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care va juca un rol principal în canalizarea solidarității statelor membre către țările supuse unei presiuni semnificative.

3) Lupta împotriva traficului de ființe umane, a contrabandei și a criminalității organizate

Trebuie să fie consolidate cooperarea și schimbul de informații în plan practic, inclusiv cu țările terțe.

Inițiativele cuprind: - înzestrarea Europol cu un rol și cu resurse mai importante pentru a coordona activitățile altor agenții ale UE angajate în lupta împotriva traficului de ființe umane și împotriva criminalității organizate; - revizuirea legislației UE în vigoare în domeniul traficului ilegal de migranți, așa-numitul „pachet privind traficanții de persoane”, prin concilierea unei lupte eficace împotriva traficului cu necesitatea de a evita incriminarea asistenței umanitare; - sprijinirea în continuare a programelor de consolidare a capacităților pentru a combate traficul ilegal de migranți în Africa de Nord, în principalele țări de origine și în primele țări de azil (de asemenea, prin acțiuni de formare pentru autoritățile de aplicare a legii și magistrați).

Din estimările realizate de Europol reiese că va fi necesară o sumă suplimentară de până la 400 000 EUR pe an pentru intensificarea acțiunilor de combatere a criminalității organizate și a contrabandei.

4) Protecție regională, relocare și căi legale de a ajunge în Europa

Relocarea este un domeniu în care statele membre ar putea să facă mai mult pentru a se asigura că persoanele care au nevoie de protecție ajung în siguranță în UE. În 2012 au fost relocate în Uniune 4 930 de persoane de către douăsprezece state membre (Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit). În același an, Statele Unite au relocat peste 50 000 de persoane.

Dacă toate statele membre s-ar implica în activități de relocare și ar pune la dispoziție un număr proporțional de locuri, UE ar fi în măsură să reloce mii de persoane în plus din taberele de refugiați. În vederea stimulării relocării, pentru perioada 2014-2020 vor fi disponibile noi fonduri ale UE destinate sprijinirii unor eforturi și angajamente suplimentare în acest domeniu. Comisia Europeană intenționează să pună la dispoziție o sumă forfetară de până la 6 000 EUR pe refugiat relocat.

Comisia este dispusă să analizeze posibilitatea unor intrări protejate în UE, care ar putea permite resortisanților din țările terțe să aibă acces la procedura de azil din afara UE, fără a se angaja în călătorii dificile pentru a ajunge în Europa. Acest aspect va fi clarificat mai bine în lunile următoare, în special în contextul discuțiilor pe tema viitorului politicilor în domeniul afacerilor interne.

Pentru sporirea capacității de protecție în regiunile din care provin numeroși refugiați, ar trebui consolidate și extinse programele de protecție regionale existente. Mai precis, noul Program regional de protecție și dezvoltare pentru Siria va trebui să accentueze un program regional de protecție mai puternic pentru Africa de Nord (Libia, Tunisia și Egipt). În viitor ar trebui să existe programe de protecție regionale și pentru alte țări importante din Sahel.

Ar trebui ca UE și statele membre să încerce să deschidă noi canale legale pentru persoanele care doresc să ajungă în Europa: Directiva privind lucrătorii sezonieri (MEMO/13/941) ar trebui să fie pe deplin pusă în aplicare; Comisia speră ca, în curând, colegiuitorii să își poată da acordul asupra propunerii sale de directivă prin care pentru studenții, cercetării și alte categorii de persoane din țări din afara UE va fi mai ușor și mai atractiv să intre și să stea temporar în UE (IP/13/275 și MEMO/13/281).

5) Acțiuni întreprinse în cooperare cu țări terțe

Comisia Europeană a încheiat de curând negocierile asupra acordurilor de parteneriat pentru mobilitate cu Tunisia și Azerbaidjan. În scurt timp, aceste acorduri se vor adăuga oficial celor cinci acorduri care au fost semnate cu Capul Verde, Moldova, Georgia, Armenia și Maroc și care sunt deja în vigoare. Parteneriatele pentru mobilitate permit identificare mai multor canale de migrație regulamentară și ajută țările cu care au fost semnate să își dezvolte capacitățile de a oferi protecție în regiune și de a respecta drepturile omului pe teritoriul lor. În același timp, parteneriatele pentru mobilitate contribuie la consolidarea cooperării în domeniul combaterii traficanților care exploatează migranți.

Acțiunea diplomatică va fi îndreptată spre obținerea unor rezultate suplimentare în dialogurile noastre cu țările terțe privind mobilitatea. De exemplu, ar trebui să fie lansate noi dialoguri pe tema migrației, a mobilității și a securității cu alte țări din Sudul Mediteranei, în special cu Egipt, Libia, Algeria și Liban.

Alte inițiative pe plan diplomatic și politic ar trebui să vizeze asigurarea unei cooperări între țările de tranzit și țările de origine, în vederea demantelării rețelelor de traficanți, a combaterii traficului de migranți și a readmiterii migranților neregulamentari.

Prin organizarea unor campanii de informare s-ar putea contribui la aducerea în atenția publicului a riscurilor canalelor neregulamentare de migrație și a amenințărilor reprezentate de traficanți, precum și a canalelor existente pentru migrația legală.

Activitatea Grupului operativ

Cu ocazia Consiliului JAI din octombrie, statele membre au convenit instituirea unui grup operativ sub conducerea Comisiei (DG Afaceri Interne). Crearea acestui grup operativ a fost salutată în cadrul Consiliului European din octombrie.

Grupul operativ s-a întrunit în zilele de 24 octombrie și 20 noiembrie. Toate statele membre au participat la întrunirile respective, alături de Frontex și alte agenții ale UE (Biroul European de Sprijin pentru Azil, Europol, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă), precum și de Serviciul European de Acțiune Externă.

Grupul operativ a consultat și alte organisme, printre care țările asociate, ICNUR, OIM, ICMPD, Centrul pentru politici în domeniul migrației, Organizația Maritimă Internațională, UNODC și Interpol.

Pașii următori

Comisia va raporta în fața miniștrilor de justiție și de interne la 5 și 6 decembrie, urmând ca în cadrul Consiliului European din decembrie să aibă loc discuții suplimentare și să se adopte deciziile corespunzătoare.

Inițiativele pe termen lung vor face parte, de asemenea, din reflecțiile în contextul Programului post-Stockholm, care va analiza provocările și prioritățile politicilor în domeniul afacerilor interne pentru anii următori.

Linkuri utile

Comunicarea privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană

MEMO/13/862: Acțiunile întreprinse de UE în domeniul migrației și al azilului

Pagina de internet a dnei comisar Cecilia Malmström

Dna comisar Malmström poate fi urmărită și pe Twitter

Pagina de internet a DG Afaceri Interne

DG Afaceri Interne poate fi urmărită și pe Twitter

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar