Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. prosinca 2013.

Konkretne mjere za sprječavanje gubitka životâ na Sredozemlju i bolje rješavanje migracijskih i azilantskih tokova nakon tragedije na Lampedusi

Tragedija na Lampedusi, jedna od mnogih s kojima je Europa bila suočena tijekom proteklih godina, potakla je čelnike Europske unije i njezine građane da izraze nezapamćen poziv na djelovanje. Danas Komisija predlaže načine za povećanje solidarnosti i davanje uzajamne podrške u cilju sprječavanja daljnjeg gubitka životâ migranata na Sredozemlju.

Predložene mjere rezultat su djelovanja radne skupine za Sredozemlje pod vodstvom Komisije u cilju jačanja politika i instrumenata EU-a u kratkom ili srednjem vremenskom razdoblju.

„Prije dva mjeseca tragedija na Lampedusi izazvala je veliku emocionalnu reakciju diljem Europe. Mnoštvo glasova tražilo je poduzimanje mjera kojima bi se ubuduće izbjegle takve tragedije. Vjerujem da se to i dalje traži. Danas predstavljamo mjere i prijedloge za istinski europski odgovor kojim se može pridonijeti promjeni. Pozivam države članice da u potpunosti iskoriste tu jedinstvenu priliku i pokažu da su solidarnost i konkretna potpora temelji Europske unije. Vrijeme je za djelovanje”, rekla je Cecilia Malmström, povjerenica EU-a za unutarnje poslove.

Radna skupina utvrdila je konkretne mjere u pet glavnih područja:

  • Nadzor granica za pomoć spašavanju života

Europa mora biti u mogućnosti pružiti pomoć onima kojima je potrebna jačanjem akcija granične kontrole i unaprjeđivanjem sposobnosti uočavanja plovila na Sredozemlju.

Frontex je radnoj skupini predstavio novi koncept za ostvarivanje tog cilja. Njime se nastoji poboljšati nadzor iz zraka, pomorski nadzor i sposobnost spašavanja, čime će se spasiti životi migranata u opasnosti na moru, u okviru tri akcije na području Grčke i Italije koje će usklađivati Frontex.

Napori u području nadzora nacionalnih granica u potpunosti će se uskladiti s akcijama koje je pokrenuo Frontex i koje su dio već postojeće Europske mreže ophodnje. Prema procjenama agencije Frontex, dodatna financijska sredstva trebala bi 2014. iznositi do oko 14 milijuna EUR.

Europski sustav za nadzor granica (EUROSUR), koji je odnedavno operativan, uključen je u te napore (IP/13/1182 i MEMO/13/1070). Pružanjem boljeg uvida u ono što se događa na moru ojačat će se razmjena informacija i suradnja unutar nadležnih tijela država članica i među njima te s agencijom Frontex. Nedavno osnovani nacionalni koordinacijski centri i agencija Frontex odmah će proslijediti informacije o nesrećama i ophodnji.

Potrebno je jednom zauvijek uvjeriti zapovjednike plovila i trgovačke brodove da pružanjem pomoći migrantima u opasnosti ne riskiraju sankcije bilo kakve vrste te da će biti dostupne brze i sigurne točke za iskrcaj. Mora im biti jasno da, ukoliko imaju poštene namjere, neće pretrpjeti nikakve negativne pravne posljedice zbog pružanja takve pomoći.

2) Pomoć i solidarnost

Iako su države članice odgovorne za učinkovite sustave za pružanje azila, migraciju i integraciju, onim državama koje su suočene s velikim pritiskom migracije potrebna je posebna potpora. Novi instrumenti trebali bi biti dostupni.

U pogledu financijske potpore, Komisija sveukupno odvaja financijska sredstva (uključujući financiranje u hitnim slučajevima) u iznosu do 50 milijuna EUR. Odvojeno je 30 milijuna EUR za potporu Italiji, uključujući za akcije nadzora granica u okviru mandata agencije Frontex. Ostalim je državama članicama dodijeljeno 20 milijuna EUR kako bi, među ostalim, unaprijedile mogućnosti prihvata, obrade, provjere i prijave.

Razvijeni su ključni novi instrumenti poput „potpomognute obrade” zahtjeva za azil, u okviru kojih se dužnosnici država članica šalju u države najizloženije problemu radi pomoći pri obradi zahtjeva za azil na učinkovit i djelotvoran način. Europski potporni ured za azil (EASO) bit će središte tih nastojanja i ključni igrač kako bi se solidarnost država članica usmjerila prema državama koje su izložene velikom pritisku.

3) Suzbijanje nezakonite trgovine, krijumčarenja i organiziranog kriminala

Praktična suradnja i razmjena informacija moraju se ojačati, uključujući s trećim zemljama.

Među inicijativama su: davanje jače uloge i sredstava Europolu radi boljeg usklađivanja ostalih agencija EU-a koje djeluju u području krijumčarenja ljudi i suzbijanja organiziranog kriminala; preispitivanje postojećih propisa EU-a o krijumčarenju ljudi, takozvanog „paketa mjera povezanih s posrednicima”, usklađivanjem učinkovitog suzbijanja krijumčarenja i potrebe izbjegavanja kriminaliziranja humanitarne pomoći; daljnja potpora programima jačanja kapaciteta u cilju rješavanja problema krijumčarenja ljudi i trgovine njima u Sjevernoj Africi, gdje se nalaze ključne matične zemlje i zemlje prvog azila (i uz pomoć osposobljavanja policijskih i pravosudnih tijela).

Prema procjenama Europola bit će potrebna dodatna sredstva u iznosu do 400 000 EUR godišnje kako bi se unaprijedile mjere u cilju suzbijanja organiziranog kriminala i krijumčarenja.

4) Regionalna zaštita, preseljenje i zakoniti načini pristupa Europi

U pogledu preseljenja države članice mogle bi učiniti više kako bi osigurale da oni kojima je potrebna zaštita sigurno stignu u Europsku uniju. Tijekom 2012. 12 država članica (Češka Republika, Danska, Njemačka, Irska, Španjolska, Francuska, Litva, Nizozemska, Portugal, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina) sudjelovalo je u preseljenju 4 930 osoba u Europsku uniju. SAD je tijekom iste godine osigurao preseljenje za više od 50 000 osoba.

Kada bi se sve države članice uključile u postupke preseljenja i omogućila razmjeran broj mjesta, EU bi mogao osigurati preseljenje dodatnim tisućama ljudi koji dolaze iz izbjegličkih kampova. Kako bi se potaknulo preseljenje, buduća financijska sredstva EU-a za razdoblje 2014. – 2020. bit će dostupna za potporu dodatnim naporima i obvezama u tom području. Europska komisija namjerava osigurati paušalni iznos do 6 000 EUR za svaku preseljenu izbjeglicu.

Komisija je spremna istražiti mogućnosti zaštićenog ulaska u Europsku uniju, čime bi se moglo omogućiti državljanima trećih zemalja da izvan EU-a dobiju pristup postupku traženja azila i time ih odvratiti od odlaska na opasna putovanja radi dolaska u Europu. Ta će se mogućnost dodatno razraditi tijekom nadolazećih mjeseci, posebno u kontekstu rasprave o budućnosti politika unutarnjih poslova.

U cilju poboljšanja mogućnosti zaštite u regijama iz kojih dolaze mnoge izbjeglice, postojeći bi se regionalni programi zaštite trebali ojačati, a njihovo područje primjene proširiti. Posebno će biti potrebno čvršći regionalni program zaštite za Sjevernu Afriku (Libija, Tunis i Egipat) dopuniti novim regionalnim programom zaštite i razvoja za Siriju. Novim regionalnim programima zaštite u budućnosti bi se trebale obuhvatiti ostale ključne zemlje na području Sahela.

EU i države članice trebale bi nastojati otvoriti nove zakonske puteve za pristup Europi: Direktiva o sezonskim radnicima (MEMO/13/941) trebala bi se u potpunosti provesti; Komisija se nada da će suzakonodavci uskoro postići dogovor o prijedlogu Direktive kojom će se studentima iz trećih zemalja, istraživačima i ostalim skupinama olakšati ulazak i privremeni boravak u Europskoj uniji te im to učiniti atraktivnijim (IP/13/275 i MEMO/13/281).

5) Mjere poduzete u suradnji s trećim zemljama

Europska komisija je upravo zaključila pregovore o sporazumima o partnerstvu za mobilnost s Tunisom i Azerbajdžanom. Ti će se sporazumi uskoro službeno pridodati popisu od postojećih pet sporazuma sklopljenima s Kabo Verdeom, Republikom Moldovom, Gruzijom, Armenijom i Marokom. Parnerstvima za mobilnost omogućuje se utvrđivanje više puteva za zakonitu migraciju i pružanje pomoći tim zemljama da razviju mogućnosti pružanja zaštite u regiji i poštovanja ljudskih prava na svom državnom teritoriju. Istovremeno se njima omogućuje suradnja u području borbe protiv krijumčara i trgovaca koji iskorištavaju migrante.

Diplomatsko djelovanje usmjerit će se na postizanje daljnjih rezultata u okviru naših dijaloga o mobilnosti s trećim zemljama. Primjerice, trebali bi se započeti dijalozi o migraciji, mobilnosti i sigurnosti s drugim zemljama na južnom Sredozemlju, posebno s Egiptom, Libijom, Alžirom i Libanonom.

Ostalim diplomatskim i političkim inicijativama trebala bi se nastojati osigurati suradnja s tranzitnim i matičnim zemljama u cilju razbijanja mreža nezakonite trgovine, suzbijanja krijumčarenja i ponovnog prihvata nezakonitih migranata.

Informacijskim kampanjama mogla bi se podići svijest o rizicima nezakonitih migracijskih puteva i o prijetnjama koje predstavljaju krijumčari i trgovci te informirati o dostupnim putevima zakonite migracije.

Djelovanje radne skupine

Države članice su na zasjedanju Vijeća PUP-a u listopadu dogovorile osnivanje radne skupine kojom će upravljati Komisija (Glavna uprava za unutarnje poslove). Na zasjedanju Europskog vijeća u listopadu pozdravljeno je njezino osnivanje.

Radna skupina sastala se 24. listopada i 20. studenoga i na sastancima su sudjelovale sve države članice, Frontex i ostale agencije EU-a (Europski potporni ured za azil, Europol, Agencija za temeljna prava i Europska agencija za pomorsku sigurnost) te Europska služba za vanjsko djelovanje.

Radna skupina savjetovala se s drugim subjektima, među kojima su pridružene zemlje, UNHCR, IOM, ICMPD, Centar za migracijsku politiku, Međunarodna pomorska organizacija i Interpol.

Sljedeće faze

Komisija će 5. i 6. prosinca izvijestiti ministre pravosuđa i unutarnjih poslova u cilju daljnje rasprave i davanja potpore na zasjedanju Europskog vijeća u prosincu.

Dugoročnije inicijative također će se razmatrati u kontekstu programa koji će uslijediti nakon Stockholmskog programa u okviru kojega će se sagledati izazovi i prioriteti politika unutarnjih poslova tijekom nadolazećih godina.

Korisne poveznice

Komunikacija o djelovanju radne skupine za Sredozemlje

MEMO/13/862: mjere EU-a u području migracije i azila

Web-mjesto Cecilije Malmström

Povjerenica Malmström na Twitteru

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Glavna uprava za unutarnje poslove na Twitteru

Osobe za kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar