Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. prosince 2013

Zpráva o školách v EU: lepší výsledky v přírodních vědách a čtení, ale nedostatečné v matematice

V nedávné zprávě OECD o znalostech patnáctiletých žáků v oblasti matematiky a přírodních věd a o jejich schopnosti číst se u jednotlivých členských států uvádějí smíšené výsledky. EU jako celek vážně zaostává v matematice, avšak situace je povzbudivější v přírodních vědách a čtení, kde Evropa směřuje k dosažení svého cíle do roku 2020 snížit podíl žáků s nedostatečnými výsledky1 na méně než 15 %. Výsledky v Bruselu představili Yves Leterme, zástupce generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a Jan Truszczynski, generální ředitel Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.

Výsledky ukazují, že deset členských států (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL a RO) dosáhlo od roku 2009 značného pokroku při snižování podílu žáků, kteří mají problémy se všemi třemi základními dovednostmi. Nicméně pět zemí EU (EL, HU, SK, FI, SE) zaznamenalo nárůst počtu žáků s nedostatečnými výsledky. Ostatní členské státy dosáhly smíšených výsledků (viz tabulka). Celkově jsou výsledky v EU o něco lepší než ve Spojených státech, ale jak EU, tak USA zaostávají za Japonskem.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, prohlásila: „Blahopřeji těm členským státům, které dosáhly lepších výsledků, avšak je jasné, že EU jako celek musí pracovat ještě tvrději. Členské státy musí vytrvat ve svém úsilí řešit nedostatečné studijní výsledky, aby pomohly mladým lidem získat schopnosti, které potřebují k tomu, aby uspěli v moderním světě. Výsledky jsou připomínkou toho, že investice do kvalitního vzdělávání mají zásadní význam pro budoucnost Evropy.

Tento názor potvrdil i Yves Laterme: „Studie PISA ukazuje, co patnáctiletí znají a jak umí se svými znalostmi nakládat. V globální ekonomice se úspěch již neměří podle vnitrostátních norem, ale srovnává se s vzdělávacími systémy s nejlepšími výsledky. Výsledky EU zdůrazňují, že se musíme zlepšovat rychleji, pokud členské státy nemají zaostávat za ostatními ekonomikami,“ dodal bývalý belgický premiér.

Průzkum v rámci programu PISA se provádí každé tři roky od jeho zahájení v roce 2000. V roce 2012 se tohoto průzkumu zúčastnilo všech 34 členských států OECD a 31 partnerských zemí, což představuje více než 80 % světové ekonomiky. Testů z matematiky, přírodních věd a ze čtení, s hlavním zaměřením na matematiku, se zúčastnilo okolo 510 000 žáků ve věku od 15 let 3 měsíců do 16 let 2 měsíců.

Databáze vytvářené programem PISA umožňuje tvůrcům politik a pedagogům určit charakteristiky vysoce výkonných vzdělávacích systémů a přizpůsobit jejich politiky.

Evropská komise a OECD nedávno podepsaly dohodu o spolupráci, která se zaměřuje na těsnější spolupráci ve třech oblastech: strategie kvalifikací, analýzy jednotlivých zemí a mezinárodní průzkumy.

Co vypovídají závěry o EU — Analýza Komise:

Čtení: Procento žáků s nedostatečnými výsledky ve čtení se snížilo z 23,1 % v roce 2006 a 19,7 % v roce 2009 na 17,8 % v roce 2012. Bude-li tento trend pokračovat, může být referenční hodnoty 15 % dosaženo do roku 2020. Této hranice dosud dosáhlo pouze sedm zemí EU (EE, IE, PL, FI, NL, DE a DK). Značného pokroku bylo dosaženo v CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL a RO.

Matematika: Procentuální podíl žáků s nedostatečnými výsledky se na úrovni EU od roku 2009 nesnížil. Nicméně, pokud jde o podíl žáků s nedostatečnými výsledky v matematice nižší než 15 %, patří čtyři členské státy (EE, FI, PL, NL) mezi země s nejlepšími výsledky na světě. Žádný další členský stát této úrovně dosud nedosáhl. Významného pokroku (více než 2 procentní body) dosáhly BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL a RO.

Přírodní vědy: V celé Unii bylo zaznamenáno trvalé zlepšování znalostí v oblasti přírodních věd. Procento žáků s nedostatečnými výsledky se snížilo z 20,3 % v roce 2006 na 17,8 % v roce 2009 a 16,6 % v roce 2012. Pod referenční hodnotu 15 % se dostalo deset členských států: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, UK. Výrazného pokroku bylo dosaženo v CZ, DE, EE, IE, ES, LV, AT, PL a RO.

V analýze se zdůrazňuje, že významný vliv na výkonnost má socio-ekonomická situace žáků. Žáci pocházející z domácností s nízkými příjmy jsou s mnohem větší pravděpodobností slabší v matematice, přírodních vědách i čtení. Dalším významným faktorem jsou zejména negativní vlivy u dětí z přistěhovaleckých rodin, význam vzdělávání a péče v raném věku a nerovnováha mezi ženami a muži ve způsobilosti číst (dívky dosahují mnohem lepších výsledků než chlapci).

V analýze se rovněž poukazuje na vztah mezi výsledky studie PISA a nedávno zveřejněným průzkumem OECD dovedností dospělých (IP/13/922). Dospělo se k závěru, že aby byly politiky účinné, musí se zaměřovat na zkvalitnění základního a středoškolského vzdělávání. Poté je obvykle příliš pozdě, aby se dohnala příležitost promarněná ve škole.

Další kroky

Dnes ve 2 hodiny odpoledne Michael Davidson, vedoucí OECD pro předškolní a školní vzdělávání, a Jan Pakulski, vedoucí oddělení Komise pro statistiky, průzkumy a studie v oblasti vzdělávání, budou informovat zúčastněné strany v oblasti vzdělávání a odborné přípravy o dopadu výsledků studie PISA 2012 na tvorbu evropských politik. Informační schůzka proběhne v posluchárně v budově Komise Madou na adrese Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Akreditovaní zástupci sdělovacích prostředků jsou vítáni.

Komise projedná výsledky vyplývající ze studie PISA s členskými státy s cílem pomoci nalézt opatření, s jejichž pomocí by mohly nedostatky odstranit. K první výměně informací by mělo dojít na příštím zasedání ministrů školství EU dne 24. února. Výsledky se rovněž použijí v „evropském semestru“ 2014, v němž Komise vydává doporučení pro jednotlivé země, pokud jde o základní znalosti.

Nový program Erasmus+ (IP/13/1110) pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež, který bude zahájen v lednu, podpoří projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci školního vzdělávání. Výsledky průzkumu také mohou členským státům pomoci stanovit priority pro podporu z Evropského sociálního fondu, který je klíčovým zdrojem investic do dovedností a odborné přípravy a může rovněž zlepšit možnosti vzdělávání zranitelných skupin obyvatelstva.

Další informace

PISA 2012: Výkonnost EU a první závěry týkající se politiky vzdělávání a odborné přípravy v Evropě

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

PISA 2012 na internetových stránkách OECD

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU a Yves Leterme @YLeterme

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Příloha: Pokrok směrem k referenční hodnotě nižší než 15 % žáků ve věku 15 let s nedostatečnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách [1]

2012

Vývoj

2009—12

2012

Vývoj

2009—12

2012

Vývoj

2009—12

Čtení

(v % bodech)

Matematika

(v % bodech)

Přírodní vědy

(v % bodech)

EU

17,8

-1,9

22,1

-0,2

16,6

-1,2

Belgie

16,1

-1,5

19,0

-0,2

17,7

-0,4

Bulharsko

39,4

-1,6

43,8

-3,3

36,9

-1,9

Česká republika

16,9

-6,2

21,0

-1,3

13,8

-3,5

Dánsko

14,6

-0,6

16,8

-0,3

16,7

0,1

Německo

14,5

-4,0

17,7

-0,9

12,2

-2,6

Estonsko

9,1

-4,2

10,5

-2,1

5,0

-3,3

Irsko

9,6

-7,6

16,9

-3,9

11,1

-4,1

Řecko

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Španělsko

18,3

-1,3

23,6

-0,1

15,7

-2,5

Francie

18,9

-0,9

22,4

-0,1

18,7

-0,6

Chorvatsko

18,7

-3,7

29,9

-3,3

17,3

-1,2

Itálie

19,5

-1,5

24,7

-0,2

18,7

-1,9

Kypr

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Lotyšsko

17,0

-0,6

19,9

-2,7

12,4

-2,3

Litva

21,2

-3,2

26,0

-0,3

16,1

-0,9

Lucembursko

22,2

-3,8

24,3

0,4

22,2

-1,5

Maďarsko

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Malta

:

:

:

:

:

:

Nizozemsko

14,0

-0,3

14,8

1,4

13,1

-0,1

Rakousko

19,5

-8,0

18,7

-4,5

15,8

-5,2

Polsko

10,6

-4,4

14,4

-6,1

9,0

-4,1

Portugalsko

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Rumunsko

37,3

-3,1

40,8

-6,2

37,3

-4,1

Slovinsko

21,1

-0,1

20,1

-0,2

12,9

-1,9

Slovensko

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Finsko

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Švédsko

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Spojené království

16,6

-1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Island

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Srbsko

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Turecko

21,6

-2,9

42,0

-0,1

26,4

-3,6

Lichtenštejnsko

12,4

-3,2

14,1

4,6

10,4

-0,9

Norsko

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Švýcarsko

13,7

-3,2

12,4

-1,1

12,8

-1,3

Japonsko

9,8

-3,8

11,1

-1,4

8,5

0,0

USA

16,6

-1,0

25,8

2,5

18,1

-2,2

Zdroj: OECD PISA 2012. K dispozici nejsou údaje pro Černou Horu a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii.

Pozn.: [1] Bodové hodnocení PISA 2012 je rozděleno do šesti úrovní znalostí od nejnižší úrovně 1 po nejvyšší úroveň 6. Nedostatečné znalosti jsou definovány jako úroveň znalostí nižší než úroveň 2: čtení (méně než 407,47 bodu), matematika (méně než 420,07 bodu) a přírodní vědy (méně než 409,54 bodu).

Referenční hodnota 2020: Podíl patnáctiletých žáků s nedostatečnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách [1].

1 :

Do roku 2020 by měl být podíl patnáctiletých žáků s nedostatečnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách nižší než 15 %“. Viz závěry Rady z května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:cs:PDF


Side Bar