Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 3 d.

Lyčių lygybė sporte. Komisija ragina imtis veiksmų

Gyvename XXI a., tačiau sporto pasaulyje moterų ir mergaičių padėtis tebėra sudėtinga. Sporto srityje garsiai kalbama apie lygybę, tačiau dažnai tikrovė yra kitokia – sporto valdymo institucijose vis dar dominuoja vyrai, trenerės moterys uždirba mažiau už savo kolegas vyrus, o mergaitės dažniau nei berniukai patiria seksualinį priekabiavimą. Gruodžio 3–4 d. Europos Komisija pirmininkaus Vilniuje vyksiančioje konferencijoje „Lyčių lygybė sporte“. Į šį renginį susirinks Europos, tarptautinių ir nacionalinių sporto organizacijų, įskaitant Tarptautinį olimpinį komitetą, nacionalinius olimpinius komitetus, Tarptautinį parolimpinį komitetą, UEFA, atstovai, vyriausieji nacionalinių vyriausybių patarėjai ir Lietuvos sostinėje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto atstovai.

Akivaizdu, kad mergaitėms ir moterims, sporto gyvenime norinčioms dalyvauti visais lygmenimis, vis dar kyla įvairių kliūčių. Tokia padėtis susiklosčiusi ir mėgėjų, ir profesionaliame sporte. Būkime atviri: pareiškimų mums nebereikia, reikia veiksmų. Turime užtikrinti, kad moterys galėtų sportuoti saugioje aplinkoje ir kad jos galėtų dažniau išsakyti savo nuomonę sporto valdymo institucijose,“ – teigė už sportą atsakinga Komisijos narė A. Vassiliou.

Europos Komisija galės remti tarpvalstybinius lyčių lygybės skatinimo projektus pagal naujosios programos „Erasmus+“ sportui skirtą skyrių.

„Turime imtis nuoseklių veiksmų, koordinuotinų nacionaliniu ir Europos mastu, kurie turėtų apimti mokymą siekiant užtikrinti moterims lygias galimybes sporte ir treniruotes be diskriminacijos ar priekabiavimo. Laikas nustoti tuščiažodžiauti lygybės tema. Kad padėtis pasikeistų, moterų sportas turėtų būti plačiau nušviečiamas ir daugiau moterų turėtų dirbti sporto žiniasklaidos priemonėse,“ – pridūrė Komisijos narė.

Be to, Vilniuje vyksiančiame renginyje daug dėmesio bus skiriama sporto galimybėms skatinti lyčių lygybę apskritai, poreikiui spręsti dažno seksualumą pernelyg pabrėžiančių vaizdų naudojimo sporte bei žiniasklaidoje problemą ir gerajai patirčiai, susijusiai su seksualinio priekabiavimo prevencija, ypač sporto pasaulyje.

Renginyje dalyvaus Tarptautinio parolimpinio komiteto prezidentas seras Philipas Cravenas, Vokietijos gimnastikos federacijos trenerė Ulla Koch, septyniskart parolimpinių žaidynių čempionė neįgaliųjų teniso rungtyje Esther Vergeer, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė ir olimpinė šaudymo rungties čempionė Daina Gudzinevičiūtė.

Konferencijoje bus dvi diskusijų grupės ir septynios darbo grupės, spręsiančios strateginių veiksmų klausimus. Antrojoje diskusijų grupėje taip pat bus diskutuojama įsipareigojimų bei konkrečių veiksmų temomis. Diskusijų grupėms pirmininkaus pasaulio plaukimo čempionė ir Olimpinių žaidynių prizininkė iš Italijos Novella Calligaris. Išvados bus pateiktos ES institucijoms, sporto organizacijoms ir valstybėms narėms, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų ir būtų suteikta parama. Jomis taip pat bus remiamasi nustatant prioritetus pagal programos „Erasmus+“ sportui skirtą skyrių ir naująjį ES darbo planą sporto srityje.

Iš viso pagal naująją programą „Erasmus+“ per ateinančius septynerius metus mėgėjų sportui bus skirta apie 265 mln. eurų. Šia parama bus ne tik skatinama lyčių lygybė, bet ir daug dėmesio bus skiriama geram valdymui, socialinei įtraukčiai, dvikryptei sportininkų karjerai ir visų žmonių fiziniam aktyvumui. Pagal naująją programą taip pat bus remiamos tarpvalstybinės iniciatyvos, kuriomis siekiama spręsti sporto srityje kylančias rasizmo, susitarimų dėl varžybų baigties ir dopingo problemas.

Pagrindiniai faktai

Eurobarometro duomenys sporto ir fizinio aktyvumo srityje (paskelbti 2010 m. kovo mėn.) rodo, kad sporto veikloje dalyvauja mažiau moterų nei vyrų. Nustatyta, kad 43 proc. vyrų sportuoja bent kartą per savaitę, tai darančių moterų – 37 proc. Dar didesnis skirtumas 15–24 m. amžiaus respondentų grupėje (sportuoja 71 proc. vyrų ir 50 proc. moterų).

Lafboro universiteto (JK) atlikto tyrimo duomenimis, moterų trenerių ir moterų, užimančių vadovaujamas pareigas sporto valdymo institucijose, skaičius Europoje tebėra labai mažas (vidutiniškai 10 proc.). Kai kuriose valstybėse narėse nustatyta išimčių, susijusių su vadovaujamomis pareigomis vietos lygmens klubuose ir su mažesniais rodikliais treniravimo srityje. Be to, profesionalių trenerių moterų uždirbamų pajamų vidurkis yra mažesnis nei jų kolegų vyrų. Pavyzdžiui, Vokietijoje tokio paties pobūdžio darbą dirbančios trenerės per mėnesį uždirba vidutiniškai 1 000 eurų mažiau.

Įgyvendinant ES finansuotą projektą „Seksualinio smurto prevencija sporte“ įsitikinta, kad nors sportas padeda vaikams sustiprėti ir labiau pasitikėti savimi, šioje srityje dėl per treniruotes užmezgamų glaudžių ryšių ir išsiugdomo pasitikėjimo kitais vaikai gali tapti labai pažeidžiamais ir patirti seksualinį priekabiavimą arba priekabiavimą dėl lyties bei prievartą.

2011 m. rugsėjo 16 d. vykusioje Europos moterų ir sporto konferencijoje „London Calling“ Komisijos narė A. Vassiliou paragino suinteresuotuosius subjektus aptarti pasiūlymus dėl didesnės lygybės sporte ir paprašė ekspertų grupės parengti atitinkamą veiksmų planą. Šią savaitę vyksiančioje konferencijoje bus aptarti ekspertų pasiūlymai.

Prieš prasidedant Londono Olimpinėms žaidynėms, 2012 m. birželio 28 d., Komisijos narė A. Vassiliou ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding pasveikino Tarptautinį olimpinį komitetą ir Tarptautinį parolimpinį komitetą surengus pirmas olimpines žaidynes, kuriose moterys varžėsi visose sporto šakose. Komisijos narės pripažino, kad tai yra „svarbus žingsnis siekiant tikros lyčių pusiausvyros sporto srityje“, tačiau vis tiek ragino parengti bendrą lyčių lygybės sporte strategiją nustatant realius tikslus vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurie turėtų būti įgyvendinti iki 2020 m.

Tolesni žingsniai

Komisijos narės A. Vassiliou suburta ekspertų grupė ragina priimti lyčių lygybės sporte strategiją, įtrauktiną į naująjį ES darbo planą sporto srityje, kuris bus svarstomas Graikijai perėmus pirmininkavimą ES. Taryba naująjį ES darbo planą sporto srityje turėtų priimti 2014 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos

Europos Komisija Sportas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vasiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar