Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 december 2013

Plácido Domingo en commissaris Vassiliou treden in dialoog met de burgers over cultuur en de toekomst van Europa

Op 5 december zullen Plácido Domingo, de wereldberoemde tenor en voorzitter van Europa Nostra (de Europese federatie van ngo's op het gebied van cultureel erfgoed), Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, en Isabelle Durant, vice-voorzitter van het Europees Parlement, in de BOZAR in Brussel een dialoog met meer dan 700 burgers aangaan over de bestrijding van de crisis en de toekomst van Europa, waarbij vooral aandacht zal worden geschonken aan de rol van cultuur als katalysator van de Europese integratie.

Naar aanleiding van het evenement verklaarde commissaris Vassiliou dat "de dialoog met de burgers de Europese beleidsmakers een uitstekende kans biedt om naar de standpunten van het publiek te luisteren. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen aan het evenement in de BOZAR zullen deelnemen: scholieren en studenten, vaders en moeders, mensen uit de culturele en creatieve sector, bedienden en winkelpersoneel, zakenlui, vertegenwoordigers van de civiele samenleving en senioren. Iedereen is welkom. Grijp je kans en laat je stem horen."

Plácido Domingo voegde daaraan toe: "Europa Nostra en ik zijn bijzonder verheugd dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het debat over de toekomst van Europa. Onze cultuur en ons cultureel erfgoed bepalen wie we zijn. Cultuur in al zijn expressievormen is van cruciaal belang voor onze toekomst. Europa moet daarom meer doen om de enorme mogelijkheden van cultuur ten volle te benutten. De EU-instellingen, de lidstaten en de burgers zouden trotser moeten zijn op het rijke culturele erfgoed dat vorige generaties ons hebben nagelaten en dat een bron van inspiratie en creativiteit is voor heden en toekomst."

De dialoog met de burgers in Brussel wordt samen met de BOZAR en Europa Nostra georganiseerd door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en de kanselarij van de eerste minister.

Andere sprekers zijn Paul Dujardin, directeur van de BOZAR, en Michelangelo Pistoletto, de bekende Italiaanse visuele kunstenaar. Beiden zijn betrokken bij het project "Een nieuw verhaal voor Europa" van de Europese Commissie, dat kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers ertoe wil aanzetten een discussie over Europa's toekomst aan te gaan. Het publiek zal onder meer bestaan uit vertegenwoordigers van de artistieke en culturele scène in België en leden van het Europees Parlement.

Het debat heeft plaats van 19.30 tot 20.45 in de Henry Le Boeuf Hall van de BOZAR (Ravensteinstraat 23, Brussel). De zaal is toegankelijk vanaf 18.30. Televisiepresentatrice Marlène de Wouters en ARTE-journalist Vladimir Vasak zullen de discussie in goede banen leiden.

De toegang is gratis maar u moet zich vooraf op deze site registreren. Het debat kan ook live worden gevolgd via webstream. Burgers uit heel Europa kunnen aan het debat deelnemen via Twitter (hashtag #EUDeb8).

Na het debat volgt van 21.00 tot 22.00 een gratis concert ("European Inspirations") met optredens van de Belgische bariton Ivan Thirion, de Georgische bas Kakhader Shavidze, de Griekse mezzosopraan Alexandra Gravas en de Portugese fadozangeres Katia Guerreiro. Het concert heeft plaats naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Europa Nostra en huldigt de rol van cultuur in het Europese project.

Achtergrond

Wat is de context van de dialogen met de burgers?

In januari heeft de Europese Commissie het startsein gegeven voor het Europees Jaar van de burger (IP/13/2), een jaar gewijd aan de burgers en hun rechten. Het hele jaar door hebben de commissarissen overal in de EU gediscussieerd met burgers over Europa en hun toekomstverwachtingen.

Tijdens de twintig jaar sinds de invoering van het EU-burgerschap is heel wat bereikt. Uit een onderzoek van de Commissie in 2012 bleek dat 71% van de Belgen zich Europeaan voelt (vergeleken met het EU-gemiddelde van 63%). In heel de EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit, maar niet iedereen is op de hoogte van zijn rechten. 61% van de Belgen bijvoorbeeld wil meer weten over de rechten van EU-burgers.

Daarom heeft de Commissie het jaar 2013 gewijd aan de burgers en hun rechten. De dialogen met de burgers vormen een kernstuk van het Europees Jaar van de burger.

Waarom organiseert de Commissie deze dialogen nu?

Europa bevindt zich op een tweesprong. De komende maanden en jaren zijn beslissend voor de toekomst van de Europese Unie. Er gaan veel stemmen op die pleiten voor een hechtere politieke unie of een Verenigde Staten van Europa. De Europese integratie moet echter hand in hand gaan met een versterking van de democratische legitimiteit van de Unie. Daarom roept de Commissie alle burgers op hun stem te laten horen bij de volgende Europese verkiezingen.

Wat zal het resultaat zijn van de dialogen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de dialogen bestaat erin de Europese verkiezingen in 2014 voor te bereiden. De Commissie zal van de feedback die de burgers tijdens de dialogen geven, gebruikmaken om plannen voor een toekomstige hervorming van de EU op te stellen.

Op 8 mei 2013 heeft de Europese Commissie het tweede verslag over het EU-burgerschap gepubliceerd met twaalf nieuwe concrete maatregelen om bestaande problemen van burgers op te lossen (IP/13/410 en MEMO/13/409). Het verslag over het burgerschap vormt het antwoord van de Commissie op een grootschalige onlineraadpleging sinds mei 2012 (IP/12/461) en op de vragen en suggesties tijdens de dialogen met de burgers over de rechten en de toekomst van de EU-burgers.

Nadere informatie:

Homepage Debat over de toekomst van Europa

Europees Jaar van de burger

Europeanen geven hun mening. Resultaten van de raadpleging over de rechten van EU-burgers

Website van Androulla Vassiliou

Volg commissaris Vassiliou op Twitter: @VassiliouEU

De Vertegenwoordiging van de EC in België: Twitter, Facebook;

U kan op Twitter aan het debat deelnemen #EUdeb8

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BIJLAGE

1. Belgen vinden dat de EU het best in staat is de crisis doeltreffend te bestrijden

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

2. Zeven op tien Belgen voelen zich EU-burger, maar minder dan de helft kennen hun rechten

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

3. Belgen vinden de vrede tussen de lidstaten de belangrijkste verwezenlijking van de EU

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013


Side Bar