Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. decembrī

Jauns ES atbalsts, lai samazinātu ziloņu un citu apdraudēto sugu dzīvnieku malumedniecību jaunattīstības valstīs

Šodien Eiropas Savienība nolēma atbalstīt programmu, kas uzlabos ziloņu, cilvēkveidīgo pērtiķu un degunradžu aizsardzību Āfrikā, kā arī citu sugu dzīvnieku, piemēram, jūras bruņurupuču aizsardzību Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs. Jaunā programma nostiprinās dzīvnieku populāciju monitoringu un malumedniecības kontroli, nodrošinās apmācību un operatīvo atbalstu, palīdzot efektīvāk piemērot likumus cīņā pret dzīvnieku nelikumīgu nogalināšanu, un izveidos ārkārtas reaģēšanas sistēmu gadījumos, kad pēkšņi pieaug nelikumīga dzīvnieku nogalināšana un tirdzniecība.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: "Apdraudēto sugu dzīvnieku nelikumīga nogalināšana patlaban ir viens no visnopietnākajiem draudiem Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu savvaļas dzīvniekiem. Tajā iesaistīti pamatīgi bruņoti organizētās noziedzības tīkli, un tas sekmē nedrošību, tādējādi kavējot attīstību. Tāpēc jārīkojas saskaņoti, lai novērstu draudus gan bioloģiskajai daudzveidībai, gan drošībai šajos trīs reģionos.”

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šī jaunā programma ir apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība partnerībā ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm ir gatava vēl iedarbīgāk cīnīties pret dzīvnieku nelegālo tirdzniecību un samazināt tās postošo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Īpaši atzinīgi vērtēju to, ka tiek pievērsta uzmanība CITES noteikumu labākai izpildei, kas palīdzēs valstīm nostiprināt spējas šajā jomā. Tomēr, ņemot vērā neseno radikālo pieprasījuma palielināšanos pēc nelegāliem savvaļas dzīvnieku produktiem un to, ka noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem sākuši nopietni apdraudēt arī drošību, politisko stabilitāti, dabas resursus un tiesiskumu, Eiropas Savienībai ir jāapsver, vai pietiek ar pašreizējo pieeju, lai risinātu šīs problēmas daudzās dažādās šķautnes.”

Jaunais projekts "Cīņa pret nelikumīgu ziloņu un citu apdraudēto sugu nogalināšanu (MIKES)" balstās uz pieredzi līdzīgā projektā, kas darbojas kopš 2001. gada. Tajā sekmīgi dokumentēts ziloņu malumedniecības satraucošs pieaugums un uzsvērts, ka jāvēršas pret augošo starptautisko nelegālo ziloņkaula tirdzniecību. Saskaņā ar projekta datiem 2012. gadā Āfrikas kontinentā nelikumīgi nogalināti aptuveni 22 000 ziloņu. Šis skaitlis ir lielāks nekā ziloņu populācijas pieauguma rādītājs, no kā var secināt, ka kopējais ziloņu populācijas lielums samazinās. Pieaug arī nelegālā ziloņkaula tirdzniecība. 2011. gadā tika arī sasniegts rekords, konfiscējot 35 tonnas ziloņkaula.

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis izceļas ar ārkārtīgi plašu bioloģisko daudzveidību. Te mājo dažas no visretāk sastopamajām mūsu planētas dzīvās dabas sugām, piemēram, degunradži, cilvēkveidīgie pērtiķi un jūras bruņurupuči. Jaunais MIKES projekts uzlabos bioloģiskās daudzveidības monitoringa un apdraudējuma kontroles sistēmu un attieksies ne tikai uz ziloņiem, bet arī uz citām retajām sugām. Lai cīnītos pret nelikumīgu nogalināšanu, projekta ietvaros, cita starpā, tiks rīkotas tiesībaizsardzības mācības, sniegts tehniskais atbalsts patruļu sistēmas izveidošanai un konkrēts operatīvais atbalsts pēc vajadzības. Tiks izveidots ārkārtas reaģēšanas mehānisms, kas ļaus MIKES reaģēt uz gadījumiem, kad pēkšņi pieaug nelikumīga ziloņu un citu sugu dzīvnieku nogalināšana un/vai starptautiskā tirdzniecība.

Vispārīga informācija

Projektam "Cīņa pret nelikumīgu ziloņu un citu apdraudēto sugu nogalināšanu (MIKES)" piešķirts 12,3 miljonu finansējums no 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF), un tas ilgs no 2014. līdz 2018. gadam. Tas tiks īstenots ar Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) sadarbībā ar 31 Āfrikas ziloņu areāla valsti, kā arī atsevišķās aizsargājamās teritorijās Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs.

Šodienas paziņojums publiskots Āfrikas ziloņiem veltītā samitā (2.-4. decembris), kas notiek Gaboronē, Botsvānā. Samita mērķis ir izstrādāt steidzamus pasākumus cīņai pret Āfrikas ziloņu malumedniecības pieaugumu un nelegālu ziloņkaula tirdzniecību.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas vides komisāra Janesa Potočnika tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar