Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 grudnia 2013 r.

Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych: Komisja ogłasza zwycięzcę nagrody Access City 2014: Göteborg!

Z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 3 grudnia, Komisja Europejska ogłosiła, że nagrodę Access City 2014 otrzymuje Göteborg. Jest ona wyrazem uznania dla wspaniałej pracy nad poprawą dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych i starszych. W 2014 r. nagrodę organizuje Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych i przedstawia ją w Brukseli podczas konferencji „Europejska turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych” przy okazji dorocznego Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Dnia Turystyki. Nagroda ta ma na celu zachęcenie miast liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców do dzielenia się swoimi doświadczeniami i polepszania dostępności dla dobra wszystkich.

»Miasto dla wszystkich«! – tak brzmi slogan Göteborga. Zdobycie tegorocznej nagrody Access City pokazuje, że dla Göteborga to więcej niż tylko slogan“, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Podejście sprzyjające integracji wszystkich osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pomogło Göteborgowi zostać tegorocznym zwycięzcą. Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają zbyt wiele przeszkód w życiu codziennym, ale miasta takie jak Göteborg torują drogę, sprawiając, że życie jest bardziej dostępne dla wszystkich. Serdeczne gratulacje dla Göteborga”.

Zaangażowanie Göteborga w zwiększanie dostępności transportu, mieszkalnictwa, miejsc pracy i zatrudnienia jest dobrym przykładem, za którym w przyszłości dążyć mogą inne europejskie miasta. Priorytet przyznaje się osobom niepełnosprawnym, gdy dostępne są domy z odpowiednimi udogodnieniami. Jeśli chodzi o zatrudnienie, przy około 300 stanowiskach pracy zapewnia się co roku indywidualną pomoc. Miasto systematycznie dąży także do ulepszenia obiektów publicznych, podejmując konkretne działania w celu ułatwienia dostępu do parków rozrywki, placów zabaw i miejscowych uniwersytetów.

Druga nagroda Access City powędrowała do Grenoble (Francja), a trzecia do Poznania – oba te miasta wykazały się znacznymi postępami w zwiększaniu dostępności transportu, edukacji, zakwaterowania, zakupów, kultury, sportów, turystyki i zatrudnienia.

Komisja Europejska przyznała także wyróżnienia miastom przodującym w zapewnianiu dostępności w zakresie obszarów zabudowanych, transportu, technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz infrastruktury i usług publicznych. W tym roku wyróżnienia otrzymują:

Belfast, Wielka Brytania, za „obszary zabudowane i przestrzeń publiczną”

Drezno, Niemcy, za „technologie informacyjne i komunikacyjne”

Burgos, Hiszpania, za usługi publiczne i infrastrukturę

Malaga, Hiszpania, za transport i związaną z nim infrastrukturę

Do poprzednich zwycięzców nagrody Access City należą: Avila w Hiszpanii (IP/10/1641), Salzburg w Austrii (IP/11/1492) i Berlin (IP/12/1309).

Ponieważ zwiększanie dostępności w Europie nie może być zadaniem wyłącznie władz publicznych, Komisja Europejska organizuje spotkania na wysokim szczeblu dotyczące wzrostu i dostępności, skupiające dyrektorów generalnych przedsiębiorstw i stowarzyszenia użytkowników z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkań jest rozważenie, jak sprawić, by produkty i usługi w Europie stały się bardziej dostępne dla niepełnosprawnych.

Przebieg procedury

Nagroda Access City

Nagrodę Access City zainicjowano w 2010 r., by podnieść poziom świadomości o niepełnosprawności i promować inicjatywy zwiększające dostępność w europejskich miastach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców. Nagroda ma na celu zapewnienie równego dostępu do miejskiego życia dla osób niepełnosprawnych. Celem inicjatywy jest zachęcenie miast do inspirowania się wzajemnie w dziedzinie innowacji i dobrych praktyk.

Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie i trwale poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz ma konkretne plany na dalszy rozwój. Nagroda obejmuje działania w następujących dziedzinach:

obszary zabudowane i miejsca publiczne;

transport i związana z nim infrastruktura;

informatyka i komunikacja, w tym nowe technologie (ICT); oraz

infrastruktura i usługi publiczne.

Procedura wyboru europejskiego jury dla nagrody Access City 2014

W pierwszej rundzie procedury na poziomie krajowym zgłosiły się 102 miasta z 23 państw członkowskich, które spełniały wymogi przystąpienia do konkursu. W krajowych jury w państwach członkowskich zasiadały osoby niepełnosprawne i eksperci administracji publicznej. Mogli oni nominować maksymalnie trzy miasta do rundy europejskiej wyłaniającej 33 miasta, których aplikacje kierowano do europejskiego jury nagrody Access City 2014.

Europejskie jury składające się z ekspertów ds. dostępności i przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiej Platformy Ludzi Starszych oceniło te 33 miasta i wyłoniło zwycięzcę, zdobywców drugiej i trzeciej nagrody, a także czterech wyróżnień.

Polityka UE w zakresie dostępności

Zwiększanie dostępności w Europie dla osób niepełnosprawnych to kluczowy element kompleksowej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, która określa ogólne ramy działań w dziedzinie niepełnosprawności i dostępności na poziomie UE, by uzupełniać i wspierać działania państw członkowskich. Szczegółowe przepisy dotyczące dostępności są zawarte w prawodawstwie UE w obszarach takich jak transport i usługi łączności elektronicznej.

Poza prawodawstwem i polityką, UE korzysta z szeregu instrumentów, takich jak badania i działania standaryzacyjne mające na celu zwiększenie dostępności terenów zabudowanych, ICT, transportu i innych dziedzin oraz wspieranie ogólnounijnego rynku dostępnych produktów i usług.

UE dąży również do poprawy funkcjonowania rynku technologii wspomagających dla dobra osób niepełnosprawnych oraz popiera podejście tzw. projektowania uniwersalnego, z którego korzyści czerpie większa część społeczeństwa, w tym osoby starsze i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dodatkowe informacje

Przeczytaj więcej na temat nagrody Access City na:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Europejska turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych, z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Dnia Turystyki: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm i http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Informacji udzielają:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar