Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 december 2013

Europese dag van mensen met een handicap: Göteborg wint de Access City Award 2014

Vandaag, de Europese dag van mensen met een handicap, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat Göteborg winnaar is van de Access City Award 2014, de Europese prijs voor gehandicaptenvriendelijke steden. Er is dan ook van alles aan gedaan om Göteborg voor gehandicapten en ouderen toegankelijker te maken. De Commissie organiseert de verkiezing samen met het Europese gehandicaptenforum. De prijs wordt uitgereikt tijdens het evenement "Accessible Tourism in Europe", dat in Brussel wordt gehouden ter gelegenheid van de Europese dag van mensen met een handicap en de Europese dag van het toerisme. De prijs heeft als doel steden met meer dan 50 000 inwoners aan te moedigen om ervaringen te delen en de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren.

"'Een stad voor iedereen!', zo luidt de leus van Göteborg. Dat de stad dit jaar de Access City Award heeft gekregen, maakt wel duidelijk dat deze leus geen dode letter is", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "Göteborg voert een inclusief beleid, dat mensen ongeacht hun handicap bij de samenleving betrekt. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Mensen met een handicap stuiten in het dagelijks leven nog steeds op allerlei hindernissen. Het lichtend voorbeeld van steden als Göteborg maakt echter duidelijk dat hier heel veel aan gedaan kan worden. Ik wil de stad Göteborg hartelijk gelukwensen."

Andere Europese steden kunnen een voorbeeld nemen aan de manier waarop Göteborg ernaar streeft om vervoer, huisvesting en werk toegankelijker te maken. Zo krijgen mensen met een handicap voorrang wanneer er toegankelijke woningen beschikbaar komen. Verder worden er jaarlijks zo'n 300 werkplekken aangepast. De stad werkt ook voortdurend aan de verbetering van de openbare voorzieningen: door concrete maatregelen maakt zij pretparken, speeltuinen en de plaatselijke universiteit toegankelijker.

De tweede prijs is gewonnen door Grenoble (Frankrijk) en de derde door Poznan (Polen). Beide steden hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de toegankelijkheid van vervoer, onderwijs, huisvesting, winkels, cultuur, sport, toerisme en werk.

De Europese Commissie kent een eervolle vermelding toe aan steden die vooroplopen bij het toegankelijker maken van de bebouwde omgeving, vervoer, informatie- en communicatietechnologie en openbare diensten en faciliteiten. Dit jaar zijn de eervolle vermeldingen in de wacht gesleept door:

Belfast, Verenigd Koninkrijk (bebouwde omgeving en openbare ruimte),

Dresden, Duitsland (informatie- en communicatietechnologie),

Burgos, Spanje (openbare diensten en faciliteiten),

Malaga, Spanje (vervoer en aanverwante infrastructuur).

De Acces City Award werd eerder gewonnen door het Spaanse Avila (IP/10/1641), het Oostenrijkse Salzburg (IP/11/1492) en Berlijn (IP/12/1309).

De overheid kan Europa echter niet op eigen kracht toegankelijker maken. Daarom organiseert de Europese Commissie ter gelegenheid van de Europese dag voor mensen met een handicap ook een topbijeenkomst over groei en toegankelijkheid voor CEO's en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties. Zij zullen bespreken hoe producten en diensten in Europa toegankelijker kunnen worden gemaakt.

Achtergrond

De Access City Award

De Access City Award wordt sinds 2010 uitgereikt om aandacht te vragen voor de positie van gehandicapten en om initiatieven te bevorderen die de toegankelijkheid van steden van meer dan 50 000 inwoners verbeteren. De prijs beloont pogingen om mensen met een handicap volop deel te laten nemen aan het stadsleven. Zo worden steden aangemoedigd om zich aan elkaar te spiegelen op het gebied van innovatie en om goede praktijken uit te wisselen.

De prijs gaat naar steden die hun toegankelijkheid op essentiële punten aantoonbaar en duurzaam hebben verbeterd en die concrete plannen hebben om op de ingeslagen weg voort te gaan. De winnende stad scoort het beste op drie punten:

bebouwde omgeving en openbare ruimten,

vervoer en aanverwante infrastructuur,

informatie en communicatie, met inbegrip van nieuwe technologie (ICT), en

openbare diensten en faciliteiten.

Selectieprocedure voor de Access City Award 2014

Van alle steden die zich aanmeldden voor de eerste nationale selectieronde, voldeden er 102 (uit in totaal 23 lidstaten) aan de toelatingscriteria. De nationale jury's in de lidstaten bestonden uit personen met een handicap en deskundigen uit de overheidssector. De jury's mochten maximaal drie steden voordragen voor de Europese selectieronde. Zo kwam een selectie van in totaal 33 steden tot stand, die aan de Europese jury is voorgelegd.

Deze jury, die was samengesteld uit deskundigen op het gebied van toegankelijkheid en vertegenwoordigers van het Europese gehandicaptenforum en het Ouderenplatform Europa, beoordeelde de 33 steden en koos de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs, alsook de vier steden die een eervolle vermelding kregen.

EU-beleid inzake toegankelijkheid

Het is een essentieel onderdeel van de algemene EU-strategie inzake handicaps 2010-2020 om Europa toegankelijker maken voor mensen met een handicap. Deze strategie omvat het algemene beleidskader inzake handicap en toegankelijkheid, een gebied waarop de EU de nationale maatrelen aanvult en ondersteunt. In de EU-wetgeving betreffende onder meer vervoer en elektronische communicatiediensten zijn specifieke bepalingen inzake toegankelijkheid opgenomen.

De EU beschikt niet alleen over wetgevings- en beleidsinstrumenten, maar bedient zich nog van allerlei andere middelen (zoals onderzoek en normalisatie) om sectoren als bebouwde omgeving, ICT en vervoer optimaal toegankelijk te maken en bij te dragen tot de totstandbrenging van een EU-markt voor toegankelijke producten en diensten.

De EU streeft ernaar de werking van de markt voor assistentietechnologie te verbeteren; ook dit moet gehandicapten ten goede komen. Verder ondersteunt zij de ontwikkeling van toegankelijke ontwerpen. Van dit zogenaamde "design for all" kunnen overigens nog meer mensen profiteren, waaronder ouderen en mensen met beperkte mobiliteit.

Meer informatie:

Access City Award:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

"Accessible Tourism in Europe" - evenement ter gelegenheid van de Europese dag van mensen met een handicap en van de Europese dag van het toerisme: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:nl:NOT

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar