Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. decembrī

Eiropas Invalīdu dienā Eiropas Komisija paziņo 2014. gada Access City balvas ieguvēju – tā ir Gēteborga

Eiropas Invalīdu dienā (3. decembrī) Eiropas Komisija paziņoja, ka Access City balvu 2014. gadā ir ieguvusi Gēteborga. Ar šo balvu tiek atzīti Gēteborgas īpašie centieni, kuru mērķis ir atvieglināt dažādu vietu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī gados vecākiem cilvēkiem. 2014. gada balvu sarūpējusi Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Invalīdu forumu, un to pasniedz Briselē pasākumā ''Pieejams tūrisms Eiropā'' Eiropas Invalīdu dienas un Eiropas Tūrisma dienas kontekstā. Balva ir domāta, lai mudinātu pilsētas ar vismaz 50 000 iedzīvotāju dalīties pieredzē un uzlabot dažādu vietu pieejamību, lai no tā gūtu labumu visi.

““Pilsēta visiem!” – tā ir Gēteborgas devīze. Tas, ka šogad šī pilsēta ir ieguvusi Access City balvu, nozīmē, ka Gēteborgai tā ir vairāk nekā vienīgi devīze," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Gēteborgai šogad uzvarēt palīdzēja pilsētas iekļaujošā attieksme, integrējot sabiedrībā cilvēkus ar jebkādu invaliditāti. Cilvēki ar invaliditāti ikdienā joprojām saskaras ar pārāk daudziem šķēršļiem, taču tādas pilsētas kā Gēteborga rāda priekšzīmi, kā padarīt dzīvi pieejamāku visiem. Es apsveicu Gēteborgu!"

Gēteborgas apņemšanās uzlabot piekļuvi transportam un darbavietām, nodrošināt piemērotus mājokļus un veicināt nodarbinātību ir labs piemērs, kam nākotnē varētu sekot citas Eiropas pilsētas. Kad kļūst pieejami piemēroti mājokļi, priekšroka tiek dota cilvēkiem ar invaliditāti. Nodarbinātības jomā katru gadu apmēram 300 darbavietas tiek aprīkotas ar attiecīgiem palīgrīkiem. Tāpat pilsēta sistemātiski strādā pie tā, lai uzlabotu piekļuvi sabiedriskām vietām, piemēram, izklaides parkiem, spēļu laukumiem un universitātei.

Otro vietu Access City konkursā saņēma Grenoble (Francijā), bet trešo– Poznaņa (Polijā); abas šīs pilsētas ir ievērojami uzlabojušas piekļuvi transportam, izglītībai, telpām, iepirkšanās centriem, kultūrai, sportam, tūrismam un nodarbinātībai.

Eiropas Komisija piešķir īpašās atzinības pilsētām, kuras ir priekšgājējas piekļuves nodrošināšanā apbūvētajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī sabiedriskajiem pakalpojumiem un dienestiem. Šogad īpašās atzinības tiek piešķirtas šādām pilsētām:

Belfāstai Apvienotajā Karalistē kategorijā “Apbūvētā vide un sabiedriskās telpas”;

Drēzdenei Vācijā kategorijā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”;

Burgosai Spānijā kategorijā “Sabiedriskie pakalpojumi un dienesti”;

Malagai Spānijā kategorijā “Transports un ar to saistītā infrastruktūra”.

Starp iepriekšējo gadu Access City balvas ieguvējiem ir Avila Spānijā (IP/10/1641), Zalcburga Austrijā (IP/11/1492) un Berlīne Vācijā (IP/12/1309).

Tā kā padarīt Eiropu pieejamāku nevar pārvaldes iestādes vienas pašas, Eiropas Komisija Eiropas Invalīdu dienā organizē arī izaugsmes un pieejamības augsta līmeņa sanāksmi, uz kuru aicināti dažādu uzņēmumu izpilddirektori un īpašās infrastruktūras lietotāju apvienības. Sanāksmes mērķis ir apspriest to, kā Eiropā padarīt pieejamākus produktus un pakalpojumus.

Vispārīga informācija

Balva Access City

Balvu Access City sāka piešķirt 2010. gadā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību invaliditātei un stimulētu infrastruktūras pieejamību veicinošas iniciatīvas Eiropas pilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Balvu piešķir par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināta tāda pati piekļuve dzīvei pilsētā kā citiem. Iniciatīvas mērķis ir mudināt pilsētas savstarpēji iedvesmoties jauninājumiem un apmainīties ar paraugpraksi.

Balvu piešķir pilsētai, kura redzami un ilgtspējīgi ir uzlabojusi piekļuvi svarīgiem pilsētas dzīves aspektiem un kurai ir konkrēti plāni vēl turpmākiem uzlabojumiem. Balvu piešķir par rīcību šādās jomās:

apbūvētā vide un sabiedriskās telpas;

transports un ar to saistītā infrastruktūra;

informācija un komunikācija, tostarp jaunās tehnoloģijas,

sabiedriskie pakalpojumi un dienesti.

Eiropas žūrijas veiktā atlase 2014. gada balvas Access City piešķiršanai

Pirmajā atlases kārtā valstu līmenī pieteicās konkursa kritērijiem atbilstošas 102 pilsētas no 23 dalībvalstīm. Dalībvalstu žūrijās strādāja cilvēki ar invaliditāti un publiskās pārvaldes eksperti. Viņi varēja Eiropas līmeņa atlasei izvirzīt ne vairāk kā trīs pilsētas, kā rezultātā tika atlasītas 33 pilsētas, kuras Eiropas žūrijā sacentās par 2014. gada balvu Access City.

Eiropas žūrijā piedalījās pieejamības jautājumu eksperti un Eiropas Invalīdu foruma un organizācijas Age Platform Europe pārstāvji, kuri novērtēja šīs 33 pilsētas un noteica uzvarētāju, otrās un trešās vietas ieguvēju, kā arī īpašo atzinību saņēmējus.

ES pieejamības politika

Nodoms padarīt Eiropu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti ir svarīga daļa ES vispārējā stratēģijā invaliditātes jomā 2010.-2020. gadam, kas ir pamats ES līmeņa rīcībai invaliditātes un pieejamības jomā, papildinot un atbalstot dalībvalstu veiktos pasākumus. Īpaši noteikumi attiecībā uz pieejamību ir iekļauti ES tiesību aktos tādās jomās kā transports un elektroniskās komunikācijas pakalpojumi.

Papildus tiesību aktiem un stratēģijām ES izmanto dažādus instrumentus, piemēram, izpēti un standartizāciju, lai uzlabotu apbūvētās vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, transporta un citu jomu pieejamību, kā arī lai veicinātu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgu ES mērogā.

Tāpat ES cenšas uzlabot atbalsta tehnoloģiju tirgus darbību, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, un atbalsta pieeju “Projektējums visiem”, no kā labumu var gūt liela daļa sabiedrības, tostarp gados vecāki cilvēki un cilvēki ar kustību traucējumiem.

Plašāka informācija

Vairāk par balvu Access City var uzzināt:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_lv.htm http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Pieejams tūrisms Eiropā saistībā ar Eiropas Invalīdu dienu un Eiropas Tūrisma dienu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010.-2020. gadam http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm un http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:LV:NOT

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar