Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 3 d.

Europos neįgaliųjų diena. Komisija 2014 m. geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą skiria Geteborgui!

Gruodžio 3 d. minimos Europos neįgaliųjų dienos proga Europos Komisija skyrė Geteborgui 2014 m. geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą. Apdovanojimu pripažįstama, kad Geteborgas puikiai dirbo siekdamas kuo labiau pritaikyti miestą neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms. 2014 m. konkursą rengia Europos Komisija ir Europos neįgaliųjų forumas. Apdovanojimas įteikiamas Briuselyje per renginį „Visiems pritaikytas turizmas Europoje“, skirtą kasmetinėms Europos neįgaliųjų dienai bei Europos turizmo dienai paminėti. Apdovanojimu siekiama paskatinti miestus, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 50 000 gyventojų, dalytis patirtimi ir geriau prisitaikyti prie visų gyventojų poreikių.

Miestas visiems! – tai Geteborgo šūkis. Laimėjęs geriausio visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą Geteborgas įrodė, kad tai ne vien šūkis, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Įtrauki Geteborgo politika, kuria siekiama integruoti į visuomenę visus neįgaliuosius, kad ir kokia būtų jų negalia, padėjo jam laimėti šių metų apdovanojimą. Kasdieniame gyvenime neįgaliesiems vis dar kyla per daug kliūčių, tačiau tokie miestai kaip Geteborgas imasi iniciatyvos, kad visų žmonių gyvenimas būtų patogesnis. Sveikiname Geteborgą!

Geteborgo pasiryžimas neįgaliesiems ir pagyvenusiems pritaikyti transportą, būstą, darbo vietas ir pagerinti užimtumo galimybes yra geras pavyzdys, kuriuo ateityje turėtų sekti kiti Europos miestai. Neįgaliesiems pirmiems pasiūlomas atitinkamai pritaikytas būstas. Kalbant apie užimtumą, kasmet sukuriama maždaug 300 darbo vietų, kurias užimantiems asmenims užtikrinamos asmeninės pagalbinės priemonės. Be to, miestas nuolat stengiasi gerinti viešąją infrastruktūrą, imasi konkrečių veiksmų, kad atrakcionų parkai, vaikų žaidimų aikštelės ir vietos universitetas būtų geriau pritaikyti visiems gyventojams.

Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto konkurse antrąją vietą laimėjo Grenoblis (Prancūzija), trečiąjąPoznanė (Lenkija). Abu šie miestai padarė išties didelę pažangą siekdami geriau visiems gyventojams pritaikyti transportą, švietimą, apgyvendinimą, parduotuves, kultūros ir sporto objektus bei turizmą ir pagerinti užimtumo galimybes.

Europos Komisija taip pat skyrė specialius raštus miestams, kurie pirmauja pastatų, transporto, informacinių ir ryšių technologijų, viešųjų įrenginių bei paslaugų pritaikymo visiems gyventojams srityje. Šiemet specialūs raštai skiriami:

Belfastui (Jungtinė Karalystė) už pastatus ir viešąsias erdves,

Dresdenui (Vokietija) už informacines ir ryšių technologijas,

Burgosui (Ispanija) už viešąsias paslaugas ir įrenginius,

Malagai (Ispanijai) už transportą ir susijusią infrastruktūrą.

Ankstesniais metais geriausio visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas skirtas Avilai (Ispanija) (IP/10/1641), Zalcburgui (Austrija) (IP/11/1492), ir Berlynui (Vokietija) (IP/12/1309).

Valdžios institucijos vien savo jėgomis negali pritaikyti Europos visiems gyventojams, todėl Europos Komisija rengia aukšto lygio susitikimą augimo ir pritaikymo visiems gyventojams klausimais, kuriame Europos neįgaliųjų dienos proga susiburs įmonių vadovai ir vartotojų asociacijų atstovai. Susitikimo tikslas – aptarti, kaip Europoje geriau visiems gyventojams pritaikyti produktus ir paslaugas.

Pagrindiniai faktai

Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas

Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas pirmą kartą skirtas 2010 m., siekiant didinti sąmoningumą negalios klausimais ir skatinti pritaikymo visiems gyventojams iniciatyvas. Projektas vykdomas daugiau kaip 50 000 gyventojų turinčiuose Europos miestuose. Šiuo apdovanojimu siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų vienodomis sąlygomis dalyvauti miesto gyvenime. Iniciatyva siekiama paskatinti, kad miestai įkvėptų vieni kitus diegti naujoves ir dalytis gerąja patirtimi.

Apdovanojimas skiriamas miestui, aiškiai ir tvariai siekiančiam geriau visiems gyventojams pritaikyti pagrindinius su gyvenimu mieste susijusius aspektus ir turinčiam konkrečių planų toliau daryti pažangą. Apdovanojimas skiriamas už veiksmus šiose srityse:

pastatai ir viešosios erdvės,

transporto ir susijusios infrastruktūros,

informacinės ir ryšių technologijos (IRT), įskaitant naujas technologijas, ir

viešoji infrastruktūra ir paslaugos.

Europos atrankos komisijos sprendimo dėl 2014 m. geriausio visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo skyrimo priėmimo procesas

Pirmame atrankos etape, vykusiame nacionaliniu mastu, 23 valstybių narių 102 miestai pateikė paraiškas ir įvykdė dalyvavimo konkurse reikalavimus. Valstybių narių nacionalinės atrankos komisijos buvo sudarytos iš neįgaliųjų ir viešojo administravimo įstaigų ekspertų. Atrankos komisijos galėjo atrinkti ne daugiau kaip tris miestus, kurie galėtų dalyvauti Europos lygmens atrankos etape. Europos atrankos komisijai buvo pateiktos 33 miestų, kurie varžėsi dėl 2014 m. geriausio visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo, kandidatūros.

Europos atrankos komisiją sudarė miestų pritaikymo gyventojams ekspertai, Europos neįgaliųjų forumo bei Europos pagyvenusių žmonių tinklo atstovai, kurie įvertinto tuos 33 miestus ir išrinko nugalėtoją, antrosios bei trečiosios vietos laimėtojus ir miestus, kuriems skirti specialūs raštai.

ES pritaikymo visiems gyventojams politika

Svarbus tikslas – geriau pritaikyti Europą neįgaliesiems – įtvirtintas 2010–2020 m. ES bendroje strategijoje dėl negalios, kuria nustatoma bendra ES lygmeniu vykdytinų veiksmų negalios ir pritaikymo srityje programa valstybių narių veiksmams papildyti ir paremti. ES teisės aktuose įtvirtintos specialios nuostatos dėl įvairių sričių, pavyzdžiui, transporto ir elektroninių ryšių paslaugų, pritaikymo visiems gyventojams.

ES naudojasi ne tik teisės aktais ir politika, bet ir kitomis priemonėmis, kaip antai moksliniais tyrimais ir standartizavimu, siekdama kuo geriau visiems gyventojams pritaikyti pastatus, IRT, transportą ir kitas sritis, taip pat skatinti visiems gyventojams pritaikyti ES produktų ir paslaugų rinką.

ES taip pat siekia, kad geriau veiktų techninių pagalbos priemonių rinka, kurios naudą turėtų jausti neįgalieji, ir remia koncepciją „tinka visiems“, skirtą didesnei visuomenės daliai, pavyzdžiui, pagyvenusiems žmonėms ir riboto judumo asmenims.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Renginys „Visiems pritaikytas turizmas Europoje“, organizuojamas Europos neįgaliųjų dienos ir Europos turizmo dienos proga http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm ir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter: @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar