Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. joulukuuta 2013

Esteetön kaupunki -palkinto Göteborgille

Euroopan komissio ilmoitti Euroopan vammaisten päivänä (3. joulukuuta), että vuoden 2014 Esteetön kaupunki -palkinto myönnetään Göteborgille. Palkinto on tunnustus Göteborgin erinomaisesta työstä esteettömyyden parantamiseksi vammaisten ja vanhusten kannalta. Vuoden 2014 palkinnosta vastaavat yhdessä Euroopan komissio ja Euroopan vammaisfoorumi, ja se jaetaan Brysselissä Euroopan vammaisten päivän ja Euroopan matkailupäivän tilaisuudessa ”Esteetön matkailu Euroopassa”. Palkinnolla kannustetaan vähintään 50 000 asukkaan kaupunkeja jakamaan kokemuksiaan ja parantamaan esteettömyyttä kaikkien hyödyksi.

Göteborgin iskulause on ’Kaikkien kaupunki’. Esteetön kaupunki -palkinnon myöntäminen on osoitus siitä, ettei kyse ole vain sanahelinästä”, totesi oikeusasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hänen mukaansa Göteborgin palkitseminen perustui osittain sen pyrkimykseen integroida kaikki vammaiset yhteiskuntaan. ”Vammaisilla on edelleen aivan liikaa jokapäiväistä elämää haittaavia esteitä, mutta Göteborgin kaltaiset kaupungit näyttävät tietä siinä, kuinka elämästä voidaan tehdä kaikille esteettömämpää. Onnea, Göteborg!”, Reding toivotti.

Göteborg on sitoutunut parantamaan liikenteen, asumisen, työskentelyn ja työllisyyden esteettömyyttä ja antaa näin hyvän esimerkin muille eurooppalaiskaupungeille. Vammaiset asetetaan etusijalle esteettömien asuntojen vapautuessa, ja vuosittain noin 300 työpaikalle hankitaan henkilökohtaisia apuvälineitä. Kaupunki pyrkii lisäksi järjestelmällisesti parantamaan julkisia tiloja ja palveluja. Esimerkiksi huvipuistojen, leikkipaikkojen ja paikallisen yliopiston esteettömyyttä lisätään konkreettisin toimin.

Esteetön kaupunki -kilpailun toisen palkinnon sai Grenoble (Ranska) ja kolmannen Poznan (Puola). Molemmat kaupungit ovat edistyneet merkittävästi liikenteen, koulutuksen, asumisen, ostoksilla käymisen, kulttuurin, urheilun, matkailun ja työllisyyden esteettömyyden parantamisessa.

Euroopan komissio antaa erityismainintoja kaupungeille, jotka ovat edelläkävijöitä rakennetun ympäristön, liikenteen, tieto- ja viestintäteknologian ja julkisten laitosten ja palveluiden esteettömyydessä. Tänä vuonna erityismaininnan saavat seuraavat kaupungit:

  1. Belfast (Yhdistynyt kuningaskunta): ”rakennettu ympäristö ja julkiset tilat”

  2. Dresden (Saksa): ”tieto- ja viestintäteknologia”

  3. Burgos (Espanja): ”julkiset palvelut ja laitokset”

  4. Malaga (Espanja): ”liikenne ja liikenneinfrastruktuurit”

Aiemmin Esteetön kaupunki -palkinto on myönnetty Avilalle (Espanja)(IP/10/1641), Salzburgille (Itävalta) (IP/11/1492) ja Berliinille (Saksa) (IP/12/1309).

Koska viranomaiset eivät voi yksinään rakentaa esteetöntä Eurooppaa, komissio järjestää Euroopan vammaisten päivänä kasvua ja esteettömyyttä käsittelevän korkean tason kokouksen, johon osallistuu yritysten toimitusjohtajia ja käyttäjien järjestöjä. Tavoitteena on keskustella tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden lisäämisestä Euroopassa.

Tausta

Esteetön kaupunki -palkinto

Esteetön kaupunki -palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietämystä vammaisuudesta ja edistää esteettömyysaloitteita eurooppalaisissa yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Sen avulla pyritään tarjoamaan vammaisille muun väestön kanssa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaupungin elämään. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkeja ottamaan mallia toisistaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä.

Palkinto myönnetään kaupungille, joka on parantanut kaupunkielämän tärkeimpien osatekijöiden esteettömyyttä huomattavasti ja kestävästi ja jolla on konkreettisia suunnitelmia uusista parannuksista. Palkinto kattaa seuraavat alat:

  1. rakennettu ympäristö ja julkiset tilat

  2. liikenne ja liikenneinfrastruktuurit

  3. tieto- ja viestintäteknologia, myös uudet teknologiat

  4. julkiset laitokset ja palvelut.

Esteetön kaupunki 2014 -kilpailun valintamenettely

Ensimmäinen valintakierros järjestettiin kansallisella tasolla. Hakemuksen esitti 102 kaupunkia 23 jäsenvaltiosta, ja näistä kaikki täyttivät kriteerit ja pääsivät mukaan kilpailuun. Kansalliset tuomaristot, jotka koostuivat vammaisista ja julkishallinnon asiantuntijoista, saivat nimetä enintään kolme kaupunkia Euroopan tasolla järjestettävälle valintakierrokselle. Eurooppalaisen tuomariston käsiteltävänä oli 33 kaupunkia.

Esteettömyysasiantuntijoista sekä Euroopan vammaisfoorumin ja eurooppalaisen vanhustyön yhteistyöjärjestön AGE Platform Europen edustajista koostuva tuomaristo arvioi nuo 33 kaupunkia ja valitsi niiden joukosta vuoden 2014 Esteetön kaupunki ‑kilpailun voittajan sekä toisen ja kolmannen palkinnon ja erityismainintojen saajat.

EU:n esteettömyyspolitiikka

Esteettömyyden parantaminen vammaisten näkökulmasta on keskeinen osa EU:n vammaisstrategiaa 2010–2020. Strategiassa määritellään yleiset puitteet vammais- ja esteettömyyskysymyksiin liittyville EU-tason toimille, joilla täydennetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia. EU:n lainsäädännössä on esteettömyyteen liittyviä säännöksiä esimerkiksi liikenteen ja sähköisten viestintäpalveluiden alalla.

EU hyödyntää lukuisia lainsäädännöstä ja politiikasta riippumattomia keinoja, kuten tutkimusta ja standardointia, pyrkiessään tekemään esimerkiksi rakennetusta ympäristöstä, tieto- ja viestintäteknologiasta ja liikenneinfrastruktuureista mahdollisimman esteettömiä ja edistäessään esteettömyystuotteiden ja ‑palveluiden EU:n laajuisia markkinoita.

Se pyrkii myös parantamaan avustavan teknologian markkinoiden toimivuutta ja tukee kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun periaatetta, jonka noudattamisesta on hyötyä valtaosalle väestöstä, vanhukset ja liikuntarajoitteiset mukaan luettuina.

Lisätietoja

Lisätietoja Esteetön kaupunki -palkinnosta:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_fi.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Esteetön matkailu Euroopassa -tapahtuma Euroopan vammaisten päivän ja Euroopan matkailupäivän yhteydessä: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm ja http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:FI:NOT

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar