Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. detsember 2013

Euroopa puuetega inimeste päev: komisjon kuulutas puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna Access City 2014 võitjaks Göteborgi

Euroopa Komisjon kuulutas Euroopa puuetega inimeste päeva (3. detsember) puhul puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna Access City 2014 võitjaks Göteborgi. Auhinnaga tunnustatakse Göteborgi silmapaistvat tööd puuetega ja eakate inimeste erivajaduste arvestamisel. 2014. aasta auhinna väljaandmise korraldas Euroopa Komisjon koos Euroopa puuetega inimeste foorumiga ning see antakse kätte Brüsselis üritusel „Euroopa juurdepääsetav turism” Euroopa puuetega inimeste päeva ja Euroopa turismi päeva raames. Auhinna eesmärk on innustada vähemalt 50 000 elanikuga linnu jagama oma kogemusi ja parandada juurdepääsetavust puuetega inimestele.

„Göteborgi tunnuslause on „Linn igaühele!”. Selle aasta Access City auhinna võitmine näitab, et Göteborgi jaoks ei ole see paljas sõnakõlks,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusvolinik Viviane Reding. „Göteborg võitis sel aastal tänu linna lähenemisviisile igat liiki puuetega inimeste kaasamisele ühiskonda. Puuetega inimesed kogevad igapäevaelus ikka veel liiga palju takistusi, kuid sellised linnad nagu Göteborg näitavad eeskuju, kuidas muuta elu kõigile lihtsamaks. Palju õnne, Göteborg!”

Göteborgi pühendumus transpordi, elamute, töökohtade ja tööhõive juurdepääsetavuse suurendamisele on hea näide, mida muud Euroopa linnad võiksid tulevikus järgida. Juurdepääsetavate elamute valmimisel pööratakse esmatähelepanu puuetega inimestele. Igal aastal varustatakse isiklike abivahenditega umbes 300 töökohta. Linn teeb järjepidevat tööd avaliku ruumi täiustamiseks, võttes meetmeid, et muuda lõbustuspargid, mänguväljakud ja kohalik ülikool paremini juurdepääsetavaks.

Access City teise auhinna sai Grenoble (Prantsusmaa) ja kolmanda Poznań (Poola), kes mõlemad tegid märkimisväärset edusamme transpordi, hariduse, majutuse, kaubanduse, kultuuri, spordi, turismi ja töökohtade juurdepääsetavuse alal.

Euroopa Komisjon märkis ära linnad, kes on teerajajad juurdepääsetavuse alal hoonestatud keskkonna, transpordi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, avalike rajatiste ja teenuste valdkonnas. Sel aastal märgiti ära:

Belfast (Ühendkuningriik) hoonestatud keskkonna ja avaliku ruumi kategoorias;

Dresden (Saksamaa) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kategoorias;

Burgos (Hispaania) avalike teenuste ja rajatiste kategoorias;

Málaga (Hispaania) transpordi ja sellega seotud taristute kategoorias.

Varasemate Access City auhinna võitjate hulka kuuluvad Ávila Hispaanias (IP/10/1641), Salzburg Austrias (IP/11/1492) ja Berliin Saksamaal (IP/12/1309).

Kuna Euroopat ei saa juurdepääsetavaks muuta üksnes riiklikud ametiasutused, korraldab

Euroopa Komisjon kõrgetasemelise majanduskasvu ja juurdepääsetavuse alase kohtumise, kuhu on Euroopa puuetega inimeste päeva puhul kutsutud ärijuhid ja tarbijate ühendused. Kohtumise eesmärk on arutada, kuidas Euroopa kaubad ja teenused saaksid veelgi paremini arvestada puuetega inimeste vajadusi.

Taust

Access City auhind

Access City auhind asutati 2010. aastal, et suurendada teadlikkust puuete kohta ja edendada juurdepääsetavuse algatusi vähemalt 50 000 elanikuga Euroopa linnades. Auhinnaga tunnustatakse neid, kes tagavad puuetega inimestele võrdse juurdepääsu linnaelule. Algatusega innustatakse linnu andma üksteisele eeskuju, olema uuenduslikud ja jagama häid tavasid.

Auhinna saab linn, kus on tõendatavalt ja jätkusuutlikult parandatud linnaelu juurdepääsetavust põhivaldkondades, ja kellel on konkreetsed arenguplaanid tulevikuks. Auhind hõlmab järgmisi valdkondi:

hoonestatud keskkond ja avalik ruum,

transport ja sellega seotud taristud,

info ja side, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning

avalikud rajatised ja teenused.

Access City 2014 auhinna Euroopa žürii valikuprotsess

Riiklikus eelvoorus esitas 23 liikmesriigis oma kandidatuuri 102 linna, kes täitsid tingimused ja lubati võistlema. Liikmesriikide žüriidesse kuulusid puuetega isikud ja avaliku halduse eksperdid. Nad võisid valida kuni kolm linna Euroopa valikuvooru. Selle tulemusena valiti ja esitati Access City 2014 auhinna Euroopa žüriile 33 linna.

Juurdepääsetavuse asjatundjatest, Euroopa puuetega inimeste foorumi ja eakate inimeste platvormi AGE esindajatest koosnev Euroopa žürii hindas neid 33 linna ja valis võitja, esimese ja teise koha ning märkis ära neli linna.

ELi juurdepääsetavuse poliitika

ELi puuetega inimeste strateegia 2010–2020 keskne eesmärk on muuta Euroopa puuetega inimestele mugavamaks. See strateegia moodustab puuete ja juurdepääsetavuse alal ELi üldise tegevusraamistiku, mis täiendab ja toetab liikmesriikide meetmeid. Juurdepääsetavust käsitlevaid erisätteid sisaldavad ELi selliste valdkondade õigusaktid nagu transport ja elektroonilised sideteenused.

EL kasutab peale õigusaktide ja poliitika mitmesuguseid vahendeid, näiteks teadusuuringud ja standardimine, et optimeerida hoonestatud keskkonna, IKT, transpordi ja muude valdkondade juurdepääsetavust ning edendada ELi-ülest juurdepääsetavate toodete ja teenuste turgu.

Peale selle püüab EL parandada puuetega inimeste tugitehnoloogiaturu toimimist ning toetab universaaldisaini lähenemisviisi, mis on suunatud laiemale elanikkonnaringile, nagu vanurid ja piiratud liikuvusega isikud.

Lisateave

Access City auhinna kohta:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_et.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Euroopa juurdepääsetav turism Euroopa puuetega inimeste päeva ja Euroopa turismi päeva raames: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm ja http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ET:PDF

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar