Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. december 2013

Göteborg vinder Access City-prisen 2014

I anledning af den europæiske handicapdag (3. december) har Europa-Kommissionen afsløret, at Göteborg har vundet Access City-prisen for 2014. Prisen tildeles som en anerkendelse af den fremragende indsats, Göteborg har gjort for at forbedre tilgængeligheden for handicappede og ældre. 2014-prisen er et initiativ fra Europa-Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Handicapforum, og den vil blive overrakt i Bruxelles under "Accessible Tourism in Europe"-arrangementet i anledning af den årlige europæiske handicapdag og den europæiske turismedag. Formålet med prisen er at opfordre byer med minimum 50 000 indbyggere til at dele ud af deres oplevelser og forbedre tilgængeligheden – noget der vil gavne alle.

""En by for alle" – Sådan lyder mottoet i Göteborg. Dét, at Göteborg vinder årets Access City-pris, beviser, at der er tale om mere end bare et motto," siger næstformand for EU-Kommissionen og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Byens rummelige tilgang til at integrere mennesker med alle typer handicap i samfundet har klart hjulpet Göteborg til at blive kåret som årets vinder. Hver dag møder handicappede alt for mange hindringer, men byer som Göteborg baner vejen for en hverdag, der er mere tilgængelig for alle. Stort tillykke, Göteborg!"

Göteborgs engagement i at gøre transport, boligforhold, arbejde og beskæftigelse mere tilgængeligt statuerer et godt eksempel, som andre europæiske byer kan følge i fremtiden. De handicappede vil få førsteprioritet, når de tilgængelige boliger bliver ledige, og på beskæftigelsesområdet bliver ca. 300 arbejdspladser hvert år udstyret med personlige hjælpemidler. Derudover arbejder byen systematisk på at forbedre de offentlige faciliteter, såsom forlystelsesparker, legepladser og universitetet, som alt sammen bliver gjort mere tilgængeligt.

Andenpladsen i kampen om Access City-prisen gik til Grenoble (Frankrig), mens Poznan (Polen) tog tredjepladsen – begge byer har gjort store fremskridt i forhold til mere tilgængelig transport, uddannelse, logi, indkøb, kultur, sport, turisme og beskæftigelse.

Europa-Kommissionen giver særlige udmærkelser til byer, som er pionerer, når det gælder at opnå tilgængelighed inden for bebyggelse, transport, information og kommunikationsteknologi samt offentlige faciliteter og tjenester. I år har følgende byer fået en udmærkelse:

Belfast, Storbritannien, for bygningsmiljøet og de offentlige rum

Dresden, Tyskland, for informations- og kommunikationsteknologier

Burgos, Spanien, for offentlige tjenesteydelser og faciliteter

Malaga, Spanien, for transport og tilhørende infrastruktur

Byer, der tidligere har vundet Access City-prisen, omfatter bl.a. Avila i Spanien (IP/10/1641), Salzburg i Østrig (IP/11/1492) og Berlin i Tyskland (IP/12/1309).

De offentlige myndigheder kan ikke alene stå for tilgængeligheden i Europa, og derfor arrangerer Europa-Kommissionen et møde om vækst og tilgængelighed, som skal bringe administrerende direktører sammen med brugersammenslutninger i anledning af den europæiske handicapdag. Formålet med mødet er, at diskutere hvordan man kan gøre produkter og tjenesteydelser mere tilgængelige i Europa.

Baggrund:

Access City-prisen

Access City-prisen blev lanceret i 2010 med det formål at skabe opmærksomhed omkring handicap og øge antallet af initiativer, der blev taget til at gøre europæiske byer med mere end 50 000 indbyggere mere tilgængelige. Prisen er til for at sikre lige vilkår for handicappede, når det gælder adgang til byfaciliteter. Desuden er det meningen, at initiativet skal opfordre byer til at inspirere hinanden til at være mere innovative og udveksle god praksis.

Prisen bliver overrakt til den by, som på tydelig og bæredygtig vis har opnået en bedre tilgængelighed på afgørende områder af bylivet, og som har konkrete planer for flere forbedringer i fremtiden. Prisen dækker tiltag på følgende områder:

Bygningsmiljøet og offentlige rum

Transport og tilhørende infrastruktur

Information og kommunikation inkl. informations- og kommunikationsteknologi

Offentlige faciliteter og tjenester.

Udvælgelsesprocessen for Access City-prisen 2014

I første udvælgelsesrunde på nationalt plan var der 102 byer fra 23 medlemslande, som ansøgte og opfyldte kriterierne for at deltage i konkurrencen. De nationale juryer i medlemslandene bestod af personer med handicap og eksperter inden for forvaltning. Juryerne kunne så nominere op mod tre byer til den europæiske udvælgelsesrunde, hvilket resulterede i, at 33 byer blev indstillet til den europæiske jury og altså Access City-prisen 2014.

Den europæiske jury, som bestod af eksperter i adgangsforhold og repræsentanter for Det Europæiske Handikapforum og Age Europe-platformen, vurderede de 33 byer og udpegede vinderen, anden- og tredjepladsen samt de fire byer, der fik udmærkelser.

EU's tilgængelighedspolitik

Visionen om at gøre Europa mere handicapvenlig er en essentiel del af EU's overordnede handicapstrategi 2010-2020, som udgør den generelle ramme for en køreplan på handicap- og tilgængelighedsområdet i EU. Planen skal supplere og støtte medlemslandenes tiltag. De særlige bestemmelser om tilgængelighed på områder såsom transport og elektroniske kommunikationstjenester er implementeret i EU-retten.

EU benytter sig af andre instrumenter end lovgivning og politik – f.eks. forskning og standardisering – for bedst muligt at opnå tilgængelighed i bygninger, IKT, transport og andre områder og for at fremme et EU-marked for tilgængelige produkter og tjenesteydelser.

EU vil også forbedre måden, hvorpå markedet for støtteteknologi fungerer til fordel for de handicappede, og støtter endvidere "design for alle"-konceptet, som vil gavne en større del af befolkningen – eksempelvis de ældre og bevægelseshæmmede.

Yderligere oplysninger

Læs mere om Access City-prisen på:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Uhindret turisme i Europa i anledning af den europæiske handicapdag og den europæiske turismedag. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Den europæiske handicapstrategi 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm og

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: \"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar