Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. prosince 2013

Evropský den osob se zdravotním postižením: vítězem ceny Access City Award pro rok 2014 se stal Göteborg

Při příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením (3. prosince) Evropská komise oznámila vítěze ceny „Access City Award“ pro rok 2014, kterým se stal Göteborg. Bylo tak uznáno výjimečné úsilí Göteborgu o rozšíření přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Cenu „Access City Award“ pro rok 2014 pořádá Evropská komise společně s Evropským fórem zdravotně postižených a je prezentována v Bruselu během akce „Přístupný cestovní ruch v Evropě“ u příležitosti každoročního konání Evropského dne osob se zdravotním postižením a Evropského dne cestovního ruchu. Cílem ceny je podpořit města s více než 50 000 obyvateli, aby se podělila o zkušenosti a zlepšila přístupnost ve prospěch všech.

„Město pro všechny!“ – tak zní slogan Göteborgu. Vítězství Göteborgu v tomto ročníku ceny „Access City Award“ ukazuje, že pro město znamená víc než pouhé heslo,“ řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „K letošnímu vítězství pomohl Göteborgu komplexní přístup města zaměřený na integraci všech osob se zdravotním postižením do společnosti. Osoby se zdravotním postižením stále čelí v každodenním životě příliš mnoha překážkám, ale města jako Göteborg jdou příkladem, pokud jde o otázku, jak učinit život ještě přístupnější pro všechny. Göteborgu patří velká gratulace.“

Odhodlání Göteborgu zvýšit přístupnost dopravy, bydlení, práce a pracovních míst je dobrým příkladem, který by v budoucnosti mohla sledovat další evropská města. Když jsou k dispozici bezbariérové byty, přednost mají osoby se zdravotním postižením. V oblasti zaměstnanosti je každý rok vytvořeno na 300 pracovních míst s osobními asistenty. Město rovněž soustavně pracuje na zlepšení veřejných zařízení, například tím, že přijímá konkrétní opatření, aby více zpřístupnilo zábavní parky, hřiště a místní univerzitu.

Druhé místo ceny Access City Award získal francouzský Grenoble a třetí polská Poznaň – obě tato města dosáhla značného pokroku, pokud jde o přístupnost dopravy, vzdělání, ubytování, nakupování, kultury, sportovního vyžití, cestovního ruchu a pracovních míst.

Evropská komise uděluje zvláštní vyznamenání městům, která jsou průkopníky při dosahování přístupnosti, pokud jde o výstavbu, dopravu, informační a komunikační technologie, veřejná zařízení a služby. Letos zvláštní vyznamenání získaly:

Belfast, Spojené království, za „výstavbu a veřejné prostory“

Drážďany, Německo, za „informační a komunikační technologie“

Burgos, Španělsko, za „veřejné služby a zařízení“

Malaga, Španělsko, za „dopravu a související infrastrukturu“.

V předchozích letech cenu City Award získala španělská Ávila (IP/10/1641), rakouský Salcburk (IP/11/1492) a německý Berlín (IP/12/1309).

Jelikož Evropa nemůže být zpřístupněna tělesně postiženým pouze prostřednictvím veřejných orgánů, pořádá Evropská komise rovněž setkání na vysoké úrovni o růstu a přístupnosti, jehož se u příležitosti Evropského dne zdravotně postižených osob zúčastní ředitelé podniků a sdružení uživatelů. Cílem setkání je diskuse o tom, jak by bylo možné v Evropě více zpřístupnit výrobky a služby.

Souvislosti

Cena „Access City Award“

Cena „Access City Award“ byla poprvé udělena v roce 2010 s cílem zvýšit povědomí o problematice tělesně postižených osob a podpořit iniciativy v oblasti přístupnosti v evropských městech s více než 50 000 obyvateli. Předmětem jejího zájmu je zajištění rovného přístupu k městskému životu pro osoby se zdravotním postižením. Cílem iniciativy je podpořit města v tom, aby se vzájemně inspirovala v inovacích a sdílela osvědčené postupy.

Ocenění se uděluje městu, které prokazatelně a udržitelně zlepšilo přístupnost v základních aspektech městského života a které má konkrétní plány pro další zlepšení. Ocenění se týká opatření v těchto oblastech:

zastavěné a veřejné prostory,

doprava a související infrastruktura,

informace a komunikace, včetně nových technologií (informační a komunikační technologie), a

veřejná zařízení a služby.

Postup výběru evropské poroty pro cenu Access City Award pro rok 2014

V prvním kole na národní úrovni se přihlásilo 102 měst z 23 členských států, která splnila kritéria pro přijetí do soutěže. Členy národních porot členských států byly osoby se zdravotním postižením a odborníci z veřejné správy. Do evropského kola soutěže mohli nominovat až tři města: celkem bylo nakonec nominováno 33 měst, z nichž evropská porota vybírala vítěze ceny „Access City Award“ pro rok 2014.

Těchto 33 měst posoudila evropská porota složená z odborníků na přístupnost a zástupců Evropského fóra zdravotně postižených a evropské platformy pro starší osoby AGE Platform Europe a vybrala vítěze, výherce druhého a třetího místa, jakož i držitele čtyř zvláštních vyznamenání.

Politika EU v oblasti přístupnosti

Cíl učinit z Evropy prostor, jež bude přístupnější zdravotně postiženým, je klíčovým článkem celkové strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010–2020, jež poskytuje všeobecný rámec pro opatření v oblasti zdravotního postižení a přístupnosti na úrovni EU, který doplňuje a podporuje opatření členských států. Zvláštní ustanovení týkající se přístupnosti jsou obsažená v právních předpisech EU v oblastech, jako je doprava a služby elektronických komunikací.

EU využívá kombinaci nástrojů jiných než legislativa a politika, např. výzkumu a normalizace, k optimalizaci přístupnosti zástavby, informačních a komunikačních technologií, dopravy a jiných oblastí a k podpoře trhu s přístupnými výrobky a službami na úrovni celé EU.

Cílem EU je rovněž zlepšit fungování trhu s podpůrnými technologiemi pro osoby se zdravotním postižením a podporovat přístup „designu pro všechny“, který je přínosem pro širší část populace, např. starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Další informace

Více informací o ceně „Access City Award“:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_cs.htm http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Přístupný cestovní ruch v Evropě, při příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením a Evropského dne cestovního ruchu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Strategie EU v oblasti zdravotního postižení 2010–2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Sledujte GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar