Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 декември 2013 г.

Европейски ден на хората с увреждания: носителят на наградата „Достъпен град“ за 2014 г. е Гьотеборг!

По повод Европейския ден на хората с увреждания (3 декември) Европейската комисия обяви Гьотеборг за носител на наградата „Достъпен град“ за 2014 г. Наградата се връчва на Гьотеборг за забележителните усилия за увеличаване на достъпността на града за хора с увреждания и възрастни хора. Наградата за 2014 г. е организирана съвместно от Европейската комисия и Европейския форум на хората с увреждания и се връчва в Брюксел по време на събитието „Достъпен туризъм в Европа“ по случай ежегодния Европейски ден на хората с увреждания и Европейския ден на туризма. Наградата служи да насърчи градове с поне 50 000 жители да споделят опита си и да подобряват достъпността за всички.

„Мотото на Гьотеборг е „Град за всеки!“. Наградата „Достъпен град“, която той получи тази година, е доказателство, че това не са празни думи“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Подходът на Гьотеборг за приобщаване и интегриране на хора с всички видове увреждания в обществото му помогна да спечели тазгодишната награда. Хората с увреждания все още се сблъскват с твърде много пречки във всекидневието, но градове като Гьотеборг ни показват как животът може да бъде достъпен за всички. Честито на Гьотеборг.“

Ангажиментът на Гьотеборг за увеличаване на достъпността на транспорта, жилищните сгради, работните места и заетостта е добър пример, който останалите европейски градове могат да следват в бъдеще. Когато се освободят достъпни жилища се дава приоритет на хора с увреждания. На пазара на труда близо 300 работни места всяка година се снабдяват с лични помощни средства. В града също така систематично се работи за подобряване на обществените съоръжения, като са предприети конкретни действия за подобряване на достъпността на увеселителни паркове, детски площадки и местния университет.

Втора награда в конкурса бе присъдена на Гренобъл (Франция), а трета — на Познан (Полша). И двата града демонстрираха забележителен напредък по отношение на достъпността на транспорта, образованието, жилищата, магазините, културата, спорта, туризма и заетостта.

Европейската комисия присъжда също специални награди на градове пионери в осигуряването на достъпни сгради, транспорт, информационни и комуникационни технологии и обществени съоръжения и услуги. Тази година специални награди получиха:

Белфаст, Обединеното кралство, в категория „Архитектурна среда и обществени пространства“;

Дрезден, Германия, в категория „Информационни и комуникационни технологии“;

Бургос, Испания, в категория „Обществени услуги и съоръжения“;

Малага, Испания, в категория „Транспорт и свързана с него инфраструктура“.

Сред миналите победители в конкурса „Достъпен град“ са Авила в Испания (IP/10/1641); Залцбург в Австрия (IP/11/1492) и Берлин в Германия (IP/12/1309).

Усилията на публичните органи не са достатъчни за изграждане на достъпна Европа. Ето защо по случай Европейския ден на хората с увреждания Европейската комисия организира и среща на високо равнище за растежа и достъпността между изпълнителни директори на предприятия и сдружения на потребители. Целта на срещата е да се обсъди как продуктите и услугите могат да станат по-достъпни в Европа.

Контекст

Наградата „Достъпен град“

Наградата „Достъпен град“ бе учредена през 2010 г., за да повишава осведомеността за уврежданията и за да се насърчават инициативи за достъпност в европейските градове с над 50 000 жители. Идеята на наградата е да се гарантира равноправен достъп до градския живот за хората с увреждания и да се вдъхновяват иновациите в градовете чрез обмен на опит и добри практики.

Наградата се дава на града, който по явен и устойчив начин е подобрил достъпността на основни аспекти от градския живот и който има конкретни планове за по-нататъшни подобрения. Наградата обхваща действия в следните области:

архитектурна среда и обществени пространства;

транспорт и свързана с него инфраструктура;

информация и комуникация, включително нови технологии в тази област (ИКТ) и

обществени съоръжения и услуги.

Европейско жури и протичане на конкурса за 2014 г.

В първи кръг на национално равнище кандидатстваха и бяха допуснати до участие 102 града от 23 държави от ЕС. Националните журита бяха съставени от хора с увреждания и експерти от публичната администрация. Те можеха да избират до три града за участие във втория кръг на европейско равнище и номинираните градове за 2014 г. бяха 33.

Европейското жури, съставено от експерти по достъпност и представители на Европейския форум на хората с увреждания и Платформата AGE — Европа, оцени тези 33 града и присъди първа, втора и трета награда, както и четирите специални награди.

Политика на ЕС за достъпност

Подобряването на достъпността в Европа е ключова част от общата стратегия на ЕС за хората с увреждания за 2010-2020 г., с която се определя общата рамка за действия в тази област на равнище ЕС в допълнение и подкрепа на действията на отделните държави членки. В законодателството на ЕС в области като транспорта и електронните съобщителни услуги се съдържат специфични разпоредби относно достъпността.

Освен законодателството и политиката ЕС използва инструменти като научните изследвания и стандартизацията, за да оптимизира достъпността на архитектурната среда, информационните и комуникационни технологии, транспорта и други области, както и за да насърчава развитието на общоевропейски пазар за достъпни продукти и услуги.

ЕС се стреми също така да подобри функционирането на пазара за помощни технологии в полза на хората с увреждания и подкрепя подхода „универсален дизайн“, който е от полза за максимален брой хора, включително възрастните хора и хората с намалена подвижност.

За повече информация:

Наградата „Достъпен град“:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Достъпен туризъм в Европа, по случай Европейския ден на хората с увреждания и Европейския ден на туризма: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm и http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:BG:NOT

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Вивиан Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

Правосъдието на ЕС/ГД „Правосъдие“? в Twitter: @EU_Justice

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar