Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. decembrī

ES apstiprina atbalstu attīstībai un integrācijai Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņos par jaunu finansiālu atbalstu Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna valstīm 2014.-2020. gadā. Komisārs kopā ar ministriem un citām iesaistīto valstu un reģionālo organizāciju amatpersonām apspriedīs finansējuma prioritātes.

Jaunais Eiropas Savienības atbalsts nākamajiem septiņiem gadiem būs aptuveni 7,5 miljardi eiro (pēc tam, kad to apstiprinās ES dalībvalstis). Ar to plānots atbalstīt ieguldījumus, kas sekmēs izaugsmi un darbavietu izveidošanu gandrīz 400 miljoniem iedzīvotāju šajā reģionā.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Šajā reģionā ir daudz neatrisinātu problēmu tādās jomās kā enerģētika, infrastruktūras attīstība un saistībā ar sausuma izraisītām pārtikas krīzēm. Kopā mēs varam sekmīgi strādāt, lai izskaustu nabadzību un panāktu ilgtspējīgu attīstību.”

Viņš piebilda: "Mūsu jaunais atbalsts atspoguļo Eiropas Savienības stabilo apņemšanos ieguldīt Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionā. Taču šim reģionam un tā valstīm pašām jābūt šā procesa vadītājām. Strādājot partnerībā, arī turpmāk varam gūt būtiskus panākumus šā reģiona attīstības un labklājības uzlabošanā.”

Ar jauno finansējumu tiks risinātas lielākās prioritātes, ko ES apspriedīs ar katru no valstīm, kuras piedalīsies plānošanas seminārā. Pasākumā tiks ņemti vērā jaunie īstenošanas veidi, kas paredzēti "Pārmaiņu programmā” — ES plānā, kā palielināt attīstības palīdzības efektivitāti un orientāciju uz rezultātiem. Viens no šādiem jauninājumiem būs dažādu finansējuma veidu apvienošana (kombinējot dotācijas un aizdevumus).

Reģionālās integrācijas veicināšana

Reizē ar paziņojumu par 2014.-2020. gadu Eiropas Savienība šodien publiskojusi arī 2013. gada programmu (130 miljoni eiro), kuras mērķis ir uzlabot integrāciju un sadarbību Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionā un kura attiecas uz pašreizējo finanšu periodu (2007.-2013. gads). Ar konkrētām darbībām tiks atbalstīta tirdzniecība, reģionālā attīstība, infrastruktūra, ilgtspējīga zvejniecība un reģiona salu dzīvotspēja. Plānots, ka tādējādi uzlabosies gan starptautiskā, gan reģiona iekšējā tirdzniecība, vienlaikus aizsargājot svarīgus dabas resursus.

Viena no plānotajām darbībām paredz, piemēram, uzbūvēt divus "vienotos kontroles punktus" Austrumāfrikas valstu kopienas centrālajā koridorā, kas vienkāršos robežkontroli un saīsinās gaidīšanas laiku kravas automašīnām. Vēl citas darbības būs vērstas uz to, lai uzlabotu zivsaimniecības nozares ilgtspēju Indijas okeāna rietumu daļā.

Vispārīga informācija

Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionā kā dalībnieces apvienojušās 5 reģionālās organizācijas (Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas kopējais tirgus – COMESA, Austrumāfrikas valstu kopiena – EAC, Starpvaldību attīstības iestāde – IGAD, Indijas okeāna komisija – IOC un Dienvidāfrikas attīstības kopiena – SADC). Reģionā pavisam dzīvo 400 miljoni iedzīvotāju šādās valstīs: Angola, Botsvāna, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Džibutija, Eritreja, Etiopija, Kenija, Komoru Salas, Lesoto, Madagaskara, Malāvija, Maurīcija, Mozambika, Namībija, Seišelas, Somālija, Sudāna, Svazilenda, Tanzānija, Uganda, Zambija un Zimbabve.

Pēdējos divdesmit gados lielākā daļa šā reģiona valstu dažādos līmeņos ir sākušas demokratizācijas un makroekonomiskās stabilizācijas procesu. Tomēr galvenie problēmjautājumi joprojām ir pārvaldība, miers un drošība. Ekonomiskās zonas sadrumstalotība, attīstībai nepietiekama infrastruktūra un vāja rūpnieciskā bāze kopā ar zemu konkurētspējas līmeni kavē šā reģiona integrācijas procesu un potenciālu uzplaukumu.

Daži rezultāti, kas panākti ar ES finansējumu un programmām Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģiona valstīs

Etiopijā ES ir atbalstījusi ceļu nozari, piešķirot 200 miljonu eiro atbalstu šīs nozares budžetam. Rezultāti ir iespaidīgi. Pēdējos gados federālas nozīmes ceļu garums palielinājies par 5,1 % gadā, bet reģionālas nozīmes ceļu garums — par 7,2 % gadā. Vietējas nozīmes ceļi attīstījušies no 0 līdz 6983 km. Vienlaikus ir uzlabojusies ceļu tīkla kvalitāte, nekvalitatīvu ceļu īpatsvaram sarūkot no 22 % līdz 14 %. Tas, ka lauku apvidi kļuvuši pieejamāki, ir būtiski palīdzējis mazināt nabadzību laukos.

Somālijā kopš 2008. gada ES ir ieguldījusi 85 miljonus eiro izglītības nozarē. Pateicoties šim atbalstam, vairāk nekā 40 000 studentu ir ieguvuši pamatizglītību un vidējo izglītību un ir uzbūvēts vai atjaunots vairāk nekā 330 mācību telpu. Kvalifikāciju ieguvuši 4000 pamatskolu un vidusskolu skolotāji, no tiem gandrīz 30 % — sievietes. Ievērojami pieaudzis to bērnu skaits, kuri iestājušies pamatskolā — no ļoti neliela (35 %) 2007. gadā līdz aptuveni 45 % 2010. gadā.

Madagaskarā ES atbalsta mērķis, cita starpā, bijis atbalstīt pamatizglītību un veselības aprūpes pakalpojumus deviņos reģionos, lai izglītība un veselības aprūpe kļūtu pieejamāka un kvalitatīvāka. Piemēram, ES ir finansējusi algas līgumskolotājiem, ko apmaksā vecāku apvienības, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu izglītību bērniem no nabadzīgām ģimenēm. ES arī finansējusi skolu ēdnīcas, paēdinot 219 000 skolēnu un skolotāju reģionos, kur draud bads, un mācību līdzekļu komplektus 3 800 000 pamatskolēnu 2013./2014. mācību gadā.

Zimbabvē visās pamatskolās un vidusskolās ar ES atbalstu izdalīti vairāk nekā 20 miljoni mācību grāmatu, tādējādi panākot, ka katram skolēnam ir sava mācību grāmata, kas ir labākais rādītājs Subsahāras Āfrikā. Veselības jomā visām primārās veselības aprūpes iestādēm un apgabala slimnīcām Zimbabves lauku apvidos tagad ir visnepieciešamākās zāles un brīvo ārstu vietu īpatsvars no 70 % 2011. gadā sarucis līdz mazāk nekā 30 % 2013. gadā. Turklāt Zimbabves iedzīvotājiem vienlīdzīgāk ir pieejama mātes un bērna veselības aprūpe, jo ir samazināta maksa par šiem pakalpojumiem lauku klīnikās un apgabala slimnīcās.

Mozambika. Maputu ir Mozambikas galvaspilsēta un vislielākā pilsēta, kurā kopā ar piepilsētām ir 1,8 miljoni iedzīvotāju. Projekta (Komisijas ieguldījums: 25 miljoni eiro) mērķis ir uzlabot ūdens apgādes pakalpojumus Maputu lielreģionā, atbalstot pastāvīgu attīstību un pilsētas ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu. Tas palīdzēs apmierināt augošo pieprasījumu pēc ūdens un paplašinās iespējas saņemt pakalpojumus no 670 000 līdz 1 500 000 cilvēku.

Projekts palielinās ūdens ražošanas jaudu no 4000 līdz 10 000 m³/stundā, paildzinās ūdensapgādes laiku no 4 līdz 20 stundām dienā, samazinās neuzskatītā ūdens apjomu no 62 % līdz 40 % un palielinās tīkla pārklājumu no 1125 km līdz 1627 km, izbūvējot to arī piepilsētu rajonos.

Plašāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar