Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. novembra 2013

Za boljšo uporabo genskih virov

Evropska komisija je danes objavila poročilo z naslovom Genski viri v kmetijstvu – od ohranjanja do trajnostne uporabe, v katerem je predstavila svoje cilje do leta 2020. Poleg ohranjanja in zaustavitve zmanjševanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, ki ostajata osrednji nalogi Komisije, poročilo poudarja potrebo po spremembi načel in večjem poudarku na bolj razširjeni trajnostni rabi genskih virov, kot so tradicionalne ali ogrožene živalske ali rastlinske vrste. Poročilo spremlja dokument, ki poroča o obstoječih programih do konca leta 2013, kakor zahteva obstoječa uredba.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş je danes o poročilu Komisije povedal: „Zelo pomembno je, da ukrepi v zvezi z genskimi viri ne zajemajo samo ohranjanja virov. Genski material ne prinaša le velikih gospodarskih koristi, ampak pomaga tudi pri iskanju rešitev za težave, s katerimi se soočamo, kot so podnebne spremembe, odpornost rastlin proti škodljivcem, produktivnost, raznovrstne zahteve potrošnikov in gospodarski razvoj podeželja. Kar najbolj moramo oceniti raznovrstnost genskega materiala, ki ga imamo na voljo.“

Ta sprememba pristopa se kaže v razširitvi orodij za podporo prizadevanjem za boljšo uporabo genskih virov, s katero bodo do leta 2020 na voljo večja finančna sredstva in večji obseg možnosti financiranja. Od leta 2014 dalje bo na usklajen in dopolnjujoč način združenih več instrumentov in orodij politike EU za podporo temu cilju v okviru ukrepov za razvoj podeželja znotraj skupne kmetijske politike in okvirnega evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, s čimer bodo zagotovljene dodatne priložnosti za naložbe, sodelovanje in izmenjavo najboljših praks.

Razvoj podeželja zagotavlja različne ukrepe, vključno z vzrejo in uporabo tradicionalnih lokalnih ogroženih vrst domačih živali, rastlin in semen. Ukrepi za razvoj podeželja lahko pripomorejo tudi k vključevanju trajnostne rabe kmetijskih genskih virov v prehransko verigo, s čimer se zagotovi večja dodana vrednost podeželskim območjem in agroživilskemu sektorju, saj trgi in proizvodi postanejo bolj raznoliki.

Da bi razširili bazo znanja na področju ohranjanja in trajnostne rabe genskih virov, bodo ta vprašanja vključena v celovit delovni načrt v okviru programa Obzorje 2020.

Potreben posrednik med raziskavami in prakso bo evropsko partnerstvo za inovacije Kmetijska produktivnost in trajnost, ki je bilo ustanovljeno za povečanje ozaveščenosti, mobilizacijo interesnih skupin ter spodbujanje izmenjave znanja in sodelovanja na tem področju.

Uspešno ohranjanje in trajnostna raba genskih virov zahtevata ukrepe na vseh ravneh – evropski, nacionalni in regionalni – ter odločno zavezanost ustreznih interesnih skupin. Skupna prizadevanja bodo močno prispevala h krepitvi trajnosti in gospodarske izvedljivosti v različnih kmetijskih sistemih in v celotni prehranski verigi ter bistveno prispevala k ohranjanju biotske raznovrstnosti in boju proti podnebnim spremembam.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar