Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. novembra 2013

Smerom k lepšiemu využívaniu našich genetických zdrojov

Európska komisia dnes zverejnila správu „Poľnohospodárske genetické zdroje – od zachovania po udržateľné využívanie“, v ktorej Komisia vytýčila ciele na obdobie do roku 2020. Otázky ochrany biodiverzity a zastavenia ubúdania biodiverzity v poľnohospodárstve ostávajú síce v centre pozornosti, v správe sa však upozorňuje aj na potrebu zmeny prístupu s väčším dôrazom na zvýšenie udržateľného využívania našich genetických zdrojov, akými sú tradičné alebo ohrozené plemená zvierat alebo rastliny. Správu dopĺňa druhý dokument, v ktorom sú uvedené informácie o existujúcich programoch, tak ako to do konca roku 2013 požaduje súčasné nariadenie.

Komisár Dacian Cioloş zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EÚ dnes v súvislosti so správou Komisie uviedol: "Je veľmi dôležité, aby sa opatrenia týkajúce sa genetických zdrojov neobmedzovali iba na ich ochranu. Genetický materiál poskytuje obrovské zdroje nielen z hľadiska ekonomických prínosov, ale pomáha takisto riešiť výzvy, ktorým čelíme, akými sú napríklad zmena klímy, odolnosť rastlín voči škodcom, produktivita, rozličné požiadavky spotrebiteľov a ekonomický rozvoj vo vidieckych oblastiach. Musíme vyťažiť čo najviac z rozmanitosti genetických materiálov, ktoré máme k dispozícii.“

Táto zmena prístupu sa odráža v rozšírení počtu nástrojov na podporu úsilia o lepšie využívanie genetických zdrojov, aby do roku 2020 bolo k dispozícii viac finančných zdrojov a väčšia škála možností financovania. Na podporu tohto cieľa sa od roku 2014 zlúči niekoľko nástrojov a prostriedkov politiky EÚ, ktoré budú vo vzájomnom súlade a budú sa dopĺňať v rámci opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvoj vidieka, ako aj v rámci programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu, čím sa umožní vznik ďalších príležitostí na investície, spoluprácu a výmenu osvedčených postupov.

Rozvoj vidieka ponúka širokú škálu činností vrátane chovu a využívania tradičných ohrozených miestnych plemien hospodárskych zvierat, rastlín a semien. Opatrenia na rozvoj vidieka môžu takisto pomôcť pri začlenení udržateľného využívania poľnohospodárskych genetických zdrojov do potravinového reťazca, čo vidieckym oblastiam a agropotravinárskemu sektoru poskytne vyššiu pridanú hodnotu, keďže trhy a výrobky sa stanú rozmanitejšími.

V záujme rozšírenia vedomostnej základne v oblasti ochrany a udržateľného využívania genetických zdrojov sa tieto aspekty začlenia do komplexného pracovného programu zriadeného v rámci programu Horizont 2020.

Potrebná interakcia medzi výskumom a praxou bude podporená európskym partnerstvom v oblasti inovácií „Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť“, ktoré bolo založené na zvýšenie povedomia, mobilizáciu zainteresovaných strán a podporu pri zdieľaní vedomostí a spolupráci aj v tejto oblasti.

Úspech ochrany genetických zdrojov a ich udržateľného využívania závisí od opatrení na všetkých úrovniach (EÚ, členské štáty a regióny) a silného odhodlania príslušných zainteresovaných strán. Toto spoločné úsilie značným spôsobom prispeje k zvýšeniu udržateľnosti a ekonomickej životaschopnosti v rôznych poľnohospodárskych systémoch a v celom potravinovom reťazci, a zásadným spôsobom prispeje k zachovaniu biodiverzity, a tiež k boju proti zmene klímy.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Roger Waite (+32 2 296 1404)


Side Bar