Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 29 noiembrie 2013

Către o utilizare mai bună a resurselor noastre genetice

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport privind „Resursele genetice agricole — de la conservare la utilizare durabilă”, care sintetizează obiectivele Comisiei până în 2020. Deși aspectele privind conservarea și stoparea pierderii biodiversității în domeniul agriculturii reprezintă în continuare un element central, raportul subliniază necesitatea unei schimbări de raționament, cu un accent mai puternic pe creșterea utilizării durabile a resurselor noastre genetice, cum ar fi speciile de animale sau de plante tradiționale sau pe cale de dispariție. Raportul este însoțit de un al doilea document, care raportează cu privire la programele existente până la sfârșitul anului 2013, astfel cum prevăd reglementările actuale.

Pe marginea raportului Comisiei, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat astăzi: „Este foarte important ca acțiunile privind resursele genetice să nu se limiteze la conservare. Materialul genetic oferă resurse imense nu numai din punct de vedere al beneficiilor economice, ci și al contribuției la abordarea provocărilor cu care ne confruntăm, cum ar fi schimbările climatice, rezistența plantelor la dăunători, productivitatea, cerințele diverse ale consumatorilor și dezvoltarea economică din zonele rurale. Trebuie să valorificăm cât mai mult posibil diversitatea materialului genetic aflat la dispoziția noastră”.

Această modificare a modului de abordare se reflectă în lărgirea gamei de instrumente care sprijină eforturile pentru o mai bună utilizare a resurselor genetice, astfel încât până în 2020 să fie disponibile mai multe resurse financiare și o gamă mai largă de oportunități de finanțare. Din 2014 vor fi combinate mai multe instrumente de politică ale UE într-un mod coerent și complementar pentru a susține acest obiectiv, atât în cadrul măsurilor de dezvoltare ale Politicii Agricole Comune, cât și în cadrul pentru cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică al UE, „Orizont 2020”, oferind mai multe oportunități de investiții, colaborare și schimburi de cele mai bune practici.

Dezvoltarea rurală prevede o gamă largă de acțiuni, inclusiv creșterea și utilizarea raselor și a soiurilor tradiționale locale de animale de fermă, de plante și de semințe pe cale de dispariție. Măsurile de dezvoltare rurală pot contribui și la integrarea utilizării durabile a resurselor genetice agricole în lanțul alimentar, oferind o valoare adăugată zonelor rurale și sectorului agroalimentar, întrucât piețele și produse devin mai diversificate.

Pentru a extinde baza de cunoștințe privind conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice, aceste aspecte vor fi integrate într-un program de lucru cuprinzător stabilit în cadrul „Orizont 2020”.

Interacțiunea necesară dintre cercetare și practică va fi stimulată prin parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” stabilit în vederea sensibilizării, a mobilizării părților interesate și a încurajării schimbului de cunoștințe și a cooperării și în acest domeniu.

Pentru succesul conservării și utilizării durabile a resurselor genetice sunt necesare acțiuni întreprinse la toate nivelurile - la nivelul UE, al statelor membre și la nivel regional - precum și un angajament ferm din partea părților interesate relevante. Aceste eforturi comune vor contribui în mod semnificativ la creșterea durabilității și a viabilității economice a diferitelor sisteme agricole și a întregului lanț alimentar, aducând o contribuție fundamentală la conservarea biodiversității și la combaterea schimbărilor climatice.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, a se vedea http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Persoane de contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar