Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ususret boljem korištenju naših genetskih resursa

European Commission - IP/13/1185   29/11/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. studenoga 2013.

Ususret boljem korištenju naših genetskih resursa

Europska komisija danas je objavila izvješće pod naslovom „Poljoprivredni genetski resursi - od očuvanja do održive uporabe” u kojemu se navode ciljevi Komisije za razdoblje do 2020. Dok su očuvanje i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i dalje središnje teme, u izvješću se naglašava potreba za promjenom načela i pridavanjem veće pozornosti širem održivom korištenju naših genetskih resursa poput tradicionalnih ili ugroženih vrsta životinja ili bilja. Izvješće je popraćeno drugim dokumentom u kojemu se izvješćuje o postojećim programima te koji je u skladu s postojećom uredbom trebalo pripremiti do kraja 2013.

Danas je o izvješću Komisije povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Cioloş izjavio: „Iznimno je važno da mjere u pogledu genetskih resursa ne budu svedene samo na očuvanje. Genetski materijal golem je izvor resursa ne samo u pogledu gospodarske koristi već i kao pomoć pri rješavanju izazova s kojima se suočavamo, poput klimatskih promjena, otpornosti bilja na štetočine, produktivnosti, različitih zahtjeva potrošača i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima. Moramo što je više moguće valorizirati raznolikost genetskog materijala kojim raspolažemo.”

Ta je promjena u pristupu vidljiva u povećanju instrumenata kojima se podupiru napori za bolje korištenje genetskih resursa kako bi se do 2020. omogućio pristup većim financijskim sredstvima i širim mogućnostima financiranja. Od 2014. na usklađen i komplementaran način udružit će se nekoliko instrumenata politike EU-a kako bi se podržao taj cilj, kako u okviru mjera ruralnog razvoja zajedničke poljoprivredne politike tako i u okviru Okvirnog programa za istraživanje i razvoj „Obzor 2020.”, otvarajući na taj način vrata novim mogućnostima za ulaganja, suradnju i razmjenu najbolje prakse.

Ruralni razvoj podrazumijeva različite mjere, uključujući uzgoj i korištenje tradicionalnih lokalnih ugroženih vrsta domaćih životinja, bilja i sjemenki. Mjere ruralnog razvoja isto tako mogu pomoći pri integraciji održivog korištenja poljoprivrednih genetskih resursa u prehrambeni lanac, što ruralnim područjima i poljoprivredno-prehrambenom sektoru daje dodanu vrijednost jer se povećava raznolikost tržišta i proizvoda.

Kako bi se proširila baza znanja o očuvanju i održivom korištenju genetskih resursa, navedene će se teme uključiti u sveobuhvatni program rada u okviru „Obzora 2020.”

Nužna povezanost istraživanja i prakse poduprijet će se europskim partnerstvom za inovacije „Poljoprivredna produktivnost i održivost”, koje je uspostavljeno kako bi se podigla svijest, mobilizirali dionici te potaknuli razmjena znanja i suradnja i u tom području.

Uspješno očuvanje i održivo korištenje genetskih resursa iziskuje mjere na svim razinama (razina EU-a, država članica i regija) te isto tako snažnu predanost relevantnih dionika. Ti zajednički napori znatno će doprinijeti unapređenju održivosti i gospodarske održivosti različitih poljoprivrednih sustava i čitavog prehrambenog lanca te dati ključan doprinos očuvanju biološke raznolikosti i suzbijanju klimatskih promjena.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posjetite:http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website