Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. studenoga 2013.

Ususret boljem korištenju naših genetskih resursa

Europska komisija danas je objavila izvješće pod naslovom „Poljoprivredni genetski resursi - od očuvanja do održive uporabe” u kojemu se navode ciljevi Komisije za razdoblje do 2020. Dok su očuvanje i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i dalje središnje teme, u izvješću se naglašava potreba za promjenom načela i pridavanjem veće pozornosti širem održivom korištenju naših genetskih resursa poput tradicionalnih ili ugroženih vrsta životinja ili bilja. Izvješće je popraćeno drugim dokumentom u kojemu se izvješćuje o postojećim programima te koji je u skladu s postojećom uredbom trebalo pripremiti do kraja 2013.

Danas je o izvješću Komisije povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Cioloş izjavio: „Iznimno je važno da mjere u pogledu genetskih resursa ne budu svedene samo na očuvanje. Genetski materijal golem je izvor resursa ne samo u pogledu gospodarske koristi već i kao pomoć pri rješavanju izazova s kojima se suočavamo, poput klimatskih promjena, otpornosti bilja na štetočine, produktivnosti, različitih zahtjeva potrošača i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima. Moramo što je više moguće valorizirati raznolikost genetskog materijala kojim raspolažemo.”

Ta je promjena u pristupu vidljiva u povećanju instrumenata kojima se podupiru napori za bolje korištenje genetskih resursa kako bi se do 2020. omogućio pristup većim financijskim sredstvima i širim mogućnostima financiranja. Od 2014. na usklađen i komplementaran način udružit će se nekoliko instrumenata politike EU-a kako bi se podržao taj cilj, kako u okviru mjera ruralnog razvoja zajedničke poljoprivredne politike tako i u okviru Okvirnog programa za istraživanje i razvoj „Obzor 2020.”, otvarajući na taj način vrata novim mogućnostima za ulaganja, suradnju i razmjenu najbolje prakse.

Ruralni razvoj podrazumijeva različite mjere, uključujući uzgoj i korištenje tradicionalnih lokalnih ugroženih vrsta domaćih životinja, bilja i sjemenki. Mjere ruralnog razvoja isto tako mogu pomoći pri integraciji održivog korištenja poljoprivrednih genetskih resursa u prehrambeni lanac, što ruralnim područjima i poljoprivredno-prehrambenom sektoru daje dodanu vrijednost jer se povećava raznolikost tržišta i proizvoda.

Kako bi se proširila baza znanja o očuvanju i održivom korištenju genetskih resursa, navedene će se teme uključiti u sveobuhvatni program rada u okviru „Obzora 2020.”

Nužna povezanost istraživanja i prakse poduprijet će se europskim partnerstvom za inovacije „Poljoprivredna produktivnost i održivost”, koje je uspostavljeno kako bi se podigla svijest, mobilizirali dionici te potaknuli razmjena znanja i suradnja i u tom području.

Uspješno očuvanje i održivo korištenje genetskih resursa iziskuje mjere na svim razinama (razina EU-a, država članica i regija) te isto tako snažnu predanost relevantnih dionika. Ti zajednički napori znatno će doprinijeti unapređenju održivosti i gospodarske održivosti različitih poljoprivrednih sustava i čitavog prehrambenog lanca te dati ključan doprinos očuvanju biološke raznolikosti i suzbijanju klimatskih promjena.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije posjetite:http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar