Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. marraskuuta 2013

Kohti geenivarojen parempaa käyttöä

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen nimeltä ”Maatalouden geenivarat – säilyttämisestä kestävään käyttöön”, jossa esitetään komission tavoitteet vuoteen 2020 ulottuvalle kaudelle. Vaikka geenivarojen säilyttäminen ja biologisen monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä maataloudessa, kertomuksessa korostetaan tarvetta muuttaa ajattelutapaa ja kiinnittää enemmän huomiota geenivarojen, kuten perinteisten tai uhanalaisten eläinrotujen tai kasvilajien kestävämpään käyttöön. Kertomukseen liittyy toinen asiakirja, jossa esitellään nykyisiä ohjelmia. Voimassa olevan asetuksen mukaan kyseinen raportti on esitettävä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kommentoidessaan tänään komission kertomusta EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş totesi olevan hyvin tärkeää, että geenivaroja koskevat toimet kohdistuvat muuhunkin kuin säilyttämiseen. "Geenivarat tarjoavat paitsi taloudellista hyötyä myös valtavasti resursseja pyrittäessä vastaamaan haasteisiin, jotka koskevat esimerkiksi ilmastonmuutosta, kasvien tuholaisresistenssia, tuottavuutta, kuluttajien erilaisia vaatimuksia ja talouden kehitystä maaseudulla. Meidän on hyödynnettävä käytettävissämme olevien geenivarojen monimuotoisuutta mahdollisimman paljon”, sanoi komissaari Cioloş.

Tämä lähestymistavan muutos näkyy niiden välineiden monipuolistumisessa, joilla tuetaan geenivarojen parempaa käyttöä. Tarkoituksena on, että vuoteen 2020 mennessä käytössä olisi enemmän rahoituslähteitä ja laajempi valikoima rahoitusmahdollisuuksia. Tätä varten aiotaan yhdistää vuodesta 2014 alkaen useita EU:n poliittisia välineitä niin, että ne muodostavat johdonmukaisen ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Näin tehdään sekä yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisältyvien maaseudun kehittämistoimenpiteiden että EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (Horisontti 2020) piirissä, jolloin luodaan uusia investointi- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tilaisuuksia vaihtaa parhaita käytäntöjä.

Maaseudun kehittämistoimenpiteet ovat hyvin monimuotoisia. Niihin kuuluu esimerkiksi perinteisten, paikallisten ja uhanalaisten kotieläinten, kasvien ja siementen kasvattaminen ja käyttö. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan myös yhdistää maatalouden geenivarojen kestävä käyttö elintarvikeketjuun ja tuoda näin lisäarvoa maaseudulle ja elintarvikealalle markkinoiden ja tuotteiden monipuolistuessa.

Jotta voitaisiin laajentaa geenivarojen säilyttämiseen ja kestävään käyttöön liittyvää osaamispohjaa, nämä kysymykset sisällytetään Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa perustettuun laajaan työohjelmaan.

Tarvittavaa tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta edistetään maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella, jonka tarkoituksena on tiedottaa toiminnasta, aktivoida sidosryhmiä ja edistää tietojen jakamista ja yhteistyötä myös tällä alalla.

Jotta geenivarojen säilyttämisessä ja kestävässä käytössä onnistuttaisiin, tarvitaan toimia niin EU:n, jäsenvaltioiden kuin alueellisella tasolla. Lisäksi tarvitaan sidosryhmien vahvaa sitoutumista. Näiden yhteistoimien avulla voidaan parantaa huomattavasti kestävyyttä ja taloudellista elinkelpoisuutta eri maatalousjärjestelmissä ja koko elintarvikeketjussa. Toimilla on myös merkittävä vaikutus biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Lisätietoja

Ks. http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar