Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. listopadu 2013

Lepší využívání našich genetických zdrojů

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu na téma „Zemědělské genetické zdroje – od ochrany k udržitelnému využívání“, v níž popisuje své cíle pro období do roku 2020. Zatímco otázky ochrany a zastavení ztrát biologické rozmanitosti v zemědělství zůstávají nadále v centru pozornosti, zpráva zdůrazňuje, že je třeba změnit přístup a klást větší důraz na udržitelné využívání našich genetických zdrojů, jako jsou například tradiční nebo ohrožená plemena zvířat či odrůdy rostlin. K této zprávě je přiložen další dokument, který informuje o stávajících programech; tento dokument bylo podle současných právních předpisů nutno vypracovat do konce roku 2013.

Ke zprávě Komise se dnes vyjádřil komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş: „Je velice důležité dělat víc, než genetické zdroje jen chránit. Genetický materiál představuje ohromné zdroje nejen pro získání hospodářských výhod, ale také pro řešení velkých úkolů, které před námi stojí. Mohou pomoci například v oblasti změny klimatu, odolnosti rostlin vůči škodlivým organismům, produktivity, rozmanité spotřebitelské poptávky a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Musíme z různorodosti genetického materiálu, který máme k dispozici, získat co nejvíce.

Změna přístupu je patrná v rozšíření nástrojů, které mohou podpořit snahy o lepší využívání genetických zdrojů, takže v roce 2020 by mělo být k dispozici více finančních prostředků i možností financování. Na podporu tohoto cíle se od roku 2014 v rámci opatření společné zemědělské politiky pro rozvoj venkova a rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 spojí několik nástrojů politiky EU, které budou vzájemně sladěné a budou se doplňovat. Díky nim se otevřou další možnosti pro investice, spolupráci a výměnu osvědčených postupů.

V rámci rozvoje venkova existuje celá řada opatření, včetně chovu a využívání tradičních ohrožených místních plemen hospodářských zvířat, rostlin a osiv. Opatření pro rozvoj venkova mohou také pomoci začlenit udržitelné využívání zemědělských genetických zdrojů do potravinového řetězce, což by obohatilo venkovské oblasti a zemědělsko-potravinářské odvětví, neboť trhy a produkty získají na rozmanitosti.

Aby se rozšířila znalostní základna pro ochranu a udržitelné využívání genetických zdrojů, budou tyto otázky integrovány v komplexním pracovním programu zřízeném v rámci Horizontu 2020.

Nezbytnou součinnost mezi výzkumem a praxí bude posílí evropské inovační partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“, jehož cílem je zvyšovat informovanost, mobilizovat zúčastněné strany a podporovat sdílení znalostí a spolupráci i v této oblasti.

Mají-li být ochrana a udržitelné využívání genetických zdrojů úspěšné, je zapotřebí opatření na všech úrovních — na úrovni EU, členských států i regionů — stejně jako značné angažovanosti příslušných zúčastněných stran. Toto společné úsilí významně přispěje k větší udržitelnosti a hospodářské životaschopnosti v různých zemědělských systémech i v celém potravinovém řetězci a rovněž k zachování biologické rozmanitosti a k boji proti klimatickým změnám.

Další informace

Další informace viz http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar