Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

SPOROČILO ZA MEDIJE

Bruselj, 29. novembra 2013

Začetek delovanja sistema EUROSUR: nova orodja za reševanje življenj migrantov in preprečevanje kaznivih dejanj na mejah EU

2. decembra 2013 bo začel delovati evropski sistem nadzorovanja meja (EUROSUR). EUROSUR bo pomembno prispeval k reševanju življenj ljudi, ki tvegajo svoja življenja, da bi dosegli evropske obale. Poleg tega bo EU in njenim državam članicam priskrbel boljša orodja, s katerimi bodo lahko preprečevale čezmejna kazniva dejanja, kot sta trgovina z ljudmi in trgovina s prepovedanimi drogami, ter odkrivale manjša plovila, ki prevažajo migrante, in jim v stiski nudile pomoč. Sistem zagotavlja popolno skladnost z evropskimi in mednarodnimi obveznostmi, vključno z načelom nevračanja.

„Pozdravljam vzpostavitev sistema EUROSUR. To je pravi evropski odziv, ki bo omogočil reševanje življenj migrantov, ki potujejo v prenapolnjenih in za plovbo neprimernih plovilih, ter preprečevanje nadaljnjih tragedij v Sredozemlju. Z njim bomo tudi lažje zaustavili motorne čolne, ki prevažajo prepovedane droge. Vse te pobude so močno odvisne od pravočasne izmenjave informacij in usklajevanja prizadevanj med nacionalnimi organi in evropskimi agencijami. EUROSUR zagotavlja okvir, ki je namenjen prav temu, in sicer ob doslednem spoštovanju mednarodnih obveznosti,“ je ob tem povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Sistem EUROSUR bo deloval v skupno 30 državah. V prvi fazi bo začel delovati v 19 državah: v 18 državah članicah EU ob južni in vzhodni zunanji meji ter v eni od pridruženih članic schengenskega območja, Norveški. Preostalih osem držav članic EU in tri pridružene članice schengenskega območja se bodo sistemu EUROSUR pridružile 1. decembra 2014. Irska in Združeno kraljestvo nista del schengenskega območja, zato v sistemu EUROSUR ne sodelujeta.

Medagencijsko sodelovanje, izmenjava informacij in skupno ukrepanje

Hrbtenico sistema EUROSUR sestavljajo nacionalni koordinacijski centri, prek katerih naj bi sodelovali in svoje dejavnosti usklajevali vsi nacionalni organi, pristojni za mejni nadzor (npr. mejna policija, policija, obalna straža, mornarica). Ti nacionalni organi si prek t. i. nacionalnih slik razmer izmenjujejo informacije o incidentih na zunanjih kopenskih in morskih mejah ter statusu in položaju patrulj, pa tudi analitična poročila in obveščevalne podatke.

To sodelovanje in izmenjava informacij zadevnim državam članicam omogočata, da se veliko hitreje odzovejo na incidente, povezane s čezmejnimi kaznivimi dejanji in nezakonitimi migracijami ali tveganjem za življenje migrantov.

Evropska agencija za zunanje meje Frontex igra pomembno vlogo pri povezovanju in analizi informacij, ki jih z nacionalnimi slikami razmer zberejo države članice. Pri tem odkriva spremembe poti ali nove metode, ki jih uporabljajo kriminalne združbe. Ta evropska slika razmer vsebuje tudi informacije, zbrane med skupnimi operacijami agencije Frontex, in informacije o predmejnem območju. Poleg tega Frontex tesno sodeluje z drugimi agencijami EU, kot sta Evropska agencija za pomorsko varnost in Satelitski center EU, ter tako državam članicam pomaga pri odkrivanju manjših plovil.

EUROSUR državam članicam omogoča, da se hitreje odzovejo na posamezne incidente, pa tudi na kritične situacije na zunanjih mejah. V ta namen so bile zunanje kopenske in morske meje razdeljene v mejne odseke, ki jim je bila podobno barvam semaforja dodeljena nizka, srednja ali visoka „stopnja vpliva“. Ta pristop omogoča opredelitev problematičnih območij na zunanjih mejah s standardiziranim odzivom na nacionalni in po potrebi evropski ravni.

Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju skladnosti s temeljnimi pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu. Prednostno je treba na primer poskrbeti za ranljive osebe, kot so otroci, mladoletniki brez spremstva ali osebe, ki potrebujejo nujno zdravniško pomoč. Uredba o vzpostavitvi sistema EUROSUR jasno določa, da morajo države članice in agencija FRONTEX pri obravnavi oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, dosledno spoštovati načeli nevračanja in človeškega dostojanstva. Ker je izmenjava informacij v sistemu EUROSUR omejena na operativne informacije, na primer o lokaciji incidentov in patruljah, je možnost izmenjave osebnih podatkov zelo omejena.

Koristne povezave

MEMO/13/1070

Infografika o sistemu EUROSUR

Avdio-vizualno gradivo o sistemu EUROSUR:

Povezava do videa

Povezava do fotografij

Spletišče komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakta:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar