Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

COMUNICAT DE PRESĂ

Bruxelles, 29 noiembrie 2013

EUROSUR demarează: noi instrumente pentru a salva viețile migranților și a preveni criminalitatea la frontierele UE

La 2 decembrie 2013, Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) devine operațional. EUROSUR va aduce o contribuție importantă la salvarea vieților celor care își asumă riscuri pentru a ajunge pe țărmurile Europei. De asemenea, va oferi UE și statelor sale membre instrumente mai bune pentru a preveni infracțiunile transfrontaliere, precum traficul de persoane sau traficul de droguri, și, în același timp, pentru a detecta micile ambarcațiuni cu migranți aflate în primejdie și a le furniza asistență, în deplină conformitate cu obligațiile europene și internaționale, inclusiv principiul nereturnării.

„Aș dori să salut lansarea EUROSUR. El reprezintă un răspuns cu adevărat european pentru a salva viețile migranților care călătoresc pe nave supraaglomerate și nesigure, pentru a evita alte tragedii în Marea Mediterană și, de asemenea, pentru a opri ambarcațiunile rapide care transportă droguri. Toate aceste inițiative depind într-o mare măsură de schimbul de informații în timp util și de eforturile coordonate dintre agențiile naționale și europene. EUROSUR oferă acest cadru, cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale”, a declarat Cecilia Malmström, comisar UE pentru afaceri interne.

EUROSUR va fi operațional în 30 de țări în total. În această primă fază, el va deveni operațional în 19 țări, în cele 18 state membre ale UE de la frontierele externe meridionale și orientale și în Norvegia, țară asociată spațiului Schengen. Începând cu 1 decembrie 2014, celelalte 8 state membre ale UE și 3 țări asociate spațiului Schengen vor participa la EUROSUR. Irlanda și Regatul Unit nu iau parte la cooperarea Schengen și, prin urmare, nu participă nici la EUROSUR.

Cooperarea dintre agenții, schimbul de informații și răspunsul comun

Structura de bază a EUROSUR este reprezentată de „centrele naționale de coordonare”, prin intermediul cărora sunt obligate să coopereze și să își coordoneze activitățile toate autoritățile naționale care au responsabilități în ceea ce privește supravegherea frontierelor (de exemplu, poliția de frontieră, poliția, paza de coastă, marina militară). Aceste autorități naționale fac schimb de informații privind incidentele care se produc la frontierele externe terestre și maritime, privind situația și poziția patrulelor, precum și rapoartele analitice și de informare, prin intermediul „tablourilor situaționale naționale”.

Grație acestei cooperări și acestui schimb de informații, statul membru în cauză poate să reacționeze mult mai rapid în cazul oricăror incidente legate de migrația ilegală și de infracționalitatea transfrontalieră sau care prezintă un risc pentru viața migranților.

Agenția pentru gestionarea frontierelor UE, Frontex, joacă un rol important în reunirea și analizarea informațiilor din „tabloul situațional european” culese de către statele membre, identificând astfel eventualele schimbări ale rutelor sau noi metode folosite de către rețelele infracționale. Acest tablou situațional european conține, de asemenea, informațiile colectate în cursul operațiunilor comune ale Frontex și informații privind zona prefrontalieră. În plus, Frontex sprijină statele membre în detectarea navelor mici, cooperând îndeaproape cu alte agenții ale UE, cum ar fi Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și Centrul Satelitar al UE.

EUROSUR permite statelor membre să reacționeze mai rapid nu numai în cazul unor incidente izolate, ci și în cazul unor situații critice care au loc la frontierele externe. În acest scop, frontierele externe terestre și maritime au fost împărțite în „secțiuni frontaliere”, fiecăreia dintre acestea fiindu-i atribuit un „nivel de impact” scăzut, mediu sau ridicat, similar cu un semafor. Această abordare permite identificarea punctelor critice la frontierele externe, determinând o reacție standardizată la nivel național și, dacă este nevoie, la nivel european.

O atenție deosebită a fost acordată asigurării respectării drepturilor fundamentale și a obligațiilor care decurg din dreptul internațional. De exemplu, trebuie să se acorde prioritate persoanelor vulnerabile, cum ar fi copiii, minorii neînsoțiți sau persoanele care au nevoie de asistență medicală de urgență. Regulamentul privind EUROSUR prevede în mod clar că statele membre și Frontex trebuie să respecte pe deplin principiile nereturnării și demnității umane în cazul persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Deoarece schimbul de informații în cadrul EUROSUR este limitat la informațiile operaționale, cum ar fi localizarea incidentelor și a patrulelor, posibilitatea de a face schimb de date cu caracter personal este foarte limitată.

Linkuri utile

MEMO/13/1070

Infografice privind EUROSUR

Materiale audiovizuale privind EUROSUR:

Link către materialele video

Link către fotografii

Site-ul internet al doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter

Site-ul internet al DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64


Side Bar