Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2013 m. lapkričio 29 d.

EUROSUR – nauja priemonė, padėsianti gelbėti migrantų gyvybes ir užkirsti kelią nusikaltimams prie ES sienų

2013 m. gruodžio 2 d. pradės veikti Europos sienų stebėjimo sistema – EUROSUR. Naudojant EUROSUR bus galima išgelbėti žmones, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad pasiektų Europos krantus. Taip pat ES ir valstybės narės turės tinkamesnę priemonę, kad užkirstų kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams, tokiems kaip prekyba žmonėmis ar narkotikais, ir aptiktų skęstančius migrantų laivelius bei suteiktų jiems pagalbą, nepažeisdamos jokių Europos ar tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant negrąžinimo principą.

„Labai džiaugiuosi EUROSUR veiklos pradžia. Naudojant šią sistemą Europa galės tinkamai reaguoti gelbstint perpildytuose ir netinkamuose plaukioti jūra laivuose keliaujančių migrantų gyvybes ir išvengti kitų tragedijų Viduržemio jūroje, taip pat sulaikyti narkotikus gabenančius greitaeigius katerius. Norint užtikrinti tvirtą atsaką, būtina, kad nacionalinės ir Europos agentūros laiku keistųsi informacija ir koordinuotų pastangas. Sistema EUROSUR suteikia galimybę tai daryti visapusiškai laikantis tarptautinių įsipareigojimų“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

Sistema EUROSUR veiks 30 šalių. Pirmuoju etapu ji pradės veikti 19 šalių: 18 ES valstybių narių prie pietinių ir rytinių išorės sienų ir Šengeno asocijuotojoje šalyje – Norvegijoje. 2014 m. gruodžio 1 d. prie sistemos EUROSUR prisijungs likusios 8 ES valstybės narės ir 3 Šengeno asocijuotosios šalys. Airija ir Jungtinė Karalystė nepriklauso Šengeno erdvei, todėl sistemoje EUROSUR nedalyvaus.

Agentūrų bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir bendras atsakas

Pagrindinis EUROSUR tinklas sudarytas iš nacionalinių koordinavimo centrų, kuriuose visos už sienų stebėjimą atsakingos nacionalinės institucijos (pvz., pasienio apsaugos tarnyba, policija, pakrančių apsaugos tarnyba, karinės jūrų pajėgos) turi bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus. Šios institucijos per nacionalinės padėties vaizdo sistemas dalinsis informacija apie incidentus prie išorės sausumos ir jūrų sienų, patrulių statusą ir poziciją, taip pat keisis analitinėmis ataskaitomis ir žvalgybos informacija.

Taip bendradarbiaujant ir keičiantis informacija, atitinkama valstybė narė galės daug greičiau reaguoti į visus neteisėtos migracijos ir tarpvalstybinių nusikaltimų atvejus arba į migrantų gyvybėms gresiantį pavojų.

Bendradarbiavimo prie ES išorės sienų valdymo agentūra Frontex atlieka svarbų vaidmenį naudojant Europos padėties vaizdo sistemą, nes analizuoja ir apibendrina valstybių narių pateiktą informaciją ir taip nustato nusikaltėlių tinklų keičiamus maršrutus arba taikomus naujus metodus. Šioje Europos padėties vaizdo sistemoje taip pat saugoma per bendras Frontex operacijas surinkta informacija ir duomenys apie pasienio ruožą. Be to, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis ES agentūromis, kaip antai Europos jūrų saugumo agentūra ir ES palydovų centras, Frontex padeda valstybėms narėms aptikti mažus laivelius.

Sistema EUROSUR leis valstybėms narėms greičiau reaguoti ne tik į pavienius incidentus, bet ir į prie išorės sienų susidariusias krizines situacijas. Šiuo tikslu išorės sausumos ir jūrų sienos buvo suskirstytos į „pasienio atkarpas“, o kiekvienai jų nustatytas incidento poveikio lygmuo – mažas, vidutinis arba didelis – panašiai kaip šviesoforo signalų sistemoje. Toks suskirstymas padeda nustatyti prie išorės sienų esančias karštąsias zonas ir imtis standartinių atsakomųjų veiksmų nacionaliniu ir prireikus Europos mastu.

Ypač daug dėmesio skiriama tam, kad būtų užtikrinta atitiktis pagrindinėms teisėms ir prievolėms pagal tarptautinę teisę. Pavyzdžiui, pirmenybė turi būti teikiama pažeidžiamiems asmenims, tokiems kaip vaikai, nelydimi nepilnamečiai ar asmenys, kuriems skubiai reikalinga medicininė pagalba. EUROSUR reglamente aiškiai nustatyta, kad valstybės narės ir Frontex, susidūrę su asmenimis, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, privalo griežtai laikytis negrąžinimo ir pagarbos žmogaus orumui principų. Kadangi sistema EUROSUR skirta dalytis tik operatyvine informacija, tokia kaip incidento ar patrulių vieta, galimybių dalytis asmens duomenimis yra labai mažai.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/1070

Vaizdinė informacija apie EUROSUR

Audiovizualinė medžiaga apie EUROSUR

Vaizdo klipas

Nuotraukos

Cecilijos Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilijos Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst, tel. (+32 2 298 67 64)


Side Bar