Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Bruxelles, 29. studenoga 2013.

EUROSUR započinje s radom: novi alati za spašavanje života migranata i sprječavanje kriminala na granicama EU-a

Europski sustav za nadzor granica (EUROSUR) započinje s djelovanjem 2. prosinca 2013. EUROSUR će imati važnu ulogu u spašavanju života ljudi koji te živote dovode u opasnost kako bi došli do obala Europe. Zahvaljujući tom sustavu države članice EU-a imat će na raspolaganju bolje alate za sprječavanje prekograničnog kriminala, primjerice trgovine ljudima ili krijumčarenja droge, za otkrivanje brodica s migrantima koje su u nevolji i pružanje pomoći tim brodicama, pri čemu se u potpunosti poštuju europske i međunarodne obveze, uključujući i načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

„Pozdravljam pokretanje EUROSUR-a. Riječ je o istinski europskom odgovoru kako bi se spasili životi migranata s preopterećenih brodova ili plovila koja nisu osposobljena za plovidbu i tako izbjegle daljnje tragedije na Sredozemlju te kako bismo zaustavili brze motorne čamce koji prevoze drogu. Sve te inicijative u velikoj mjeri ovise o pravovremenoj razmjeni informacija i usklađenim naporima nacionalnih i europskih agencija. EUROSUR omogućuje taj okvir, uz puno poštovanje međunarodnih obveza”, rekla je Cecilia Malmström, povjerenica za unutarnje poslove.

EUROSUR će djelovati u ukupno 30 zemalja. U prvoj fazi započinje s radom u 19 zemalja, odnosno u 18 država članica EU-a na južnim i istočnim vanjskim granicama te u Norveškoj, zemlji pridruženoj Schengenu. Od 1. prosinca 2014. EUROSUR-u će pristupiti preostalih 8 država članica EU-a i 3 zemlje pridružene Schengenu. Irska i Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluju u suradnji u okviru Schengena te stoga nisu ni u EUROSUR-u.

Suradnja među agencijama, razmjena informacija i zajednički odgovor

Okosnicu EUROSUR-a čine nacionalni koordinacijski centri u okviru kojih nacionalna tijela zadužena za nadzor granica (policija, granična policija, obalna straža, mornarica) surađuju i usklađuju svoje aktivnosti. Informacije o incidentima na vanjskim kopnenim i morskim granicama, statusu i položaju patrola te analitička izvješća i obavještajni podaci razmjenjuju se među tim nacionalnim tijelima s pomoću „nacionalnih slika stanja”.

Ta suradnja i razmjena informacija omogućuje uključenim državama članicama da mnogo brže reagiraju na slučajeve povezane s nezakonitom migracijom i prekograničnim kriminalom ili s opasnostima za živote migranata.

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) ima važnu ulogu u povezivanju i analiziranju podataka dobivenih iz nacionalnih slika stanja koje su prikupile države članice. Zahvaljujući tome uočavaju se novi putovi ili nove metode kojima se koriste kriminalne mreže. Ta europska slika stanja sadržava podatke prikupljene tijekom zajedničkih operacija Frontexa te one prikupljene u predgraničnom području. Osim toga, bliskom suradnjom s drugim agencijama EU-a, na primjer Europskom agencijom za pomorsku sigurnost i Satelitskim centrom EU-a, Frontex podupire države članice u uočavanju brodica.

Zahvaljujući EUROSUR-u države članice mogu brže odgovoriti na pojedinačne incidente te na kritične situacije na vanjskim granicama. U tu su svrhu vanjske kopnene i morske granice podijeljene u „granične odjeljke”, kojima se dodjeljuje razina učinka, a koja može biti „niska”, „srednja” ili „visoka”. Na taj se način mogu odrediti rizična mjesta na vanjskim granicama, za koja postoji standardiziran način djelovanja na nacionalnoj te, ako je potrebno, na europskoj razini.

Poseban naglasak stavljen je na usklađenost s temeljnim pravima i obvezama iz međunarodnog prava. Tako prioritet imaju ranjive osobe, primjerice djeca, maloljetnici bez pratnje ili osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U Uredbi o EUROSUR-u jasno je određeno da države članice i Frontex moraju u potpunosti poštovati načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i načelo ljudskog dostojanstva pri postupanju s osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita. Budući da je razmjena informacija u okviru EUROSUR-a ograničena na operativne informacije, na primjer onih o mjestu incidenata ili položaju patrola, mogućnost razmjene osobnih podataka veoma je ograničena.

Korisne poveznice

MEMO/13/1070

Infografika o EUROSUR-u

Audio-vizualni materijali o EUROSUR-u:

Poveznica na video

Poveznica na fotografije

web-mjesto Cecilije Malmström

Pratite povjerenicu Malmström na Twitteru

GU-a za unutarnje poslove, web-mjesto

Pratite Glavnu upravu za unutarnje poslove na Twitteru

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar