Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. marraskuuta 2013

Eurosurin avulla pelastetaan ihmishenkiä ja estetään rikoksia EU:n rajoilla

Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur aloittaa toimintansa 2. joulukuuta 2013. Sen avulla pystytään pelastamaan ihmisiä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan. Se tarjoaa EU:lle ja jäsenvaltioille aiempaa paremmat työkalut, joilla voidaan estää kansainvälisiä rikoksia, esimerkiksi huumeiden salakuljetusta tai ihmiskauppaa, ja samaan aikaan havaita merihädässä olevia maahanpyrkijöiden veneitä ja auttaa heitä kaikkia eurooppalaisia ja kansainvälisiä velvoitteita, esimerkiksi palauttamiskieltoa, noudattaen.

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi olevansa tyytyväinen, että Eurosur käynnistyy. ”Sen ansiosta EU pystyy pelastamaan täpötäysillä, merikelvottomilla aluksilla matkaavien maahanpyrkijöiden henkiä, estämään uusia tragedioita Välimerellä ja myös pysäyttämään huumelastissa olevia moottoriveneitä”, sanoi komissaari Malmström. ”Tällaisen toiminnan onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten nopeasti kyetään vaihtamaan tietoja ja koordinoimaan jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen toimintaa. Eurosur tarjoaa puitteet tälle kansainvälisten velvoitteiden mukaiselle yhteistyölle.”

Eurosur toimii aikanaan yhteensä 30 maassa. Tässä ensimmäisessä vaiheessa siihen osallistuu 18 EU:n eteläisillä ja itäisillä ulkorajoilla sijaitsevaa jäsenvaltiota sekä Schengen-alueeseen kuuluva Norja. Joulukuun 1. päivästä 2014 mukaan liittyvät loput 8 EU:n jäsenvaltiota ja kolme Schengen-maata. Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu Schengen-yhteistyöhön eivätkä siis myöskään Eurosuriin.

Virastojen välinen yhteistyö, tietojenvaihto ja yhteiset toimet

Kansalliset koordinointikeskukset ovat Eurosurin perusta. Niiden kautta rajavalvonnasta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset (esim. rajavartiolaitos, poliisi, rannikkovartiosto ja laivasto) tekevät yhteistyötä ja koordinoivat toimiaan. Keskukset toimittavat toisilleen kansallisia tilannekuvia, joilla annetaan tietoja tapahtumista ulkoisilla maa- ja merirajoilla sekä partioiden tilanteesta ja asemasta. Tilannekuvat sisältävät myös analyysejä ja tiedustelutietoja.

Tämän yhteistyön ja tiedonvaihdon ansiosta asianomaiset jäsenvaltiot pystyvät reagoimaan paljon aiempaa nopeammin laittomaan maahanmuuttoon ja kansainväliseen rikollisuuteen sekä arvioimaan maahanpyrkijöiden hengenvaaraa.

EU:n ulkorajayhteistyöstä huolehtivalla virastolla Frontexilla on tärkeä rooli jäsenvaltioiden keräämien Euroopan tilannetietojen kokoamisessa ja analysoinnissa, jotta voidaan havaita rikollisjärjestöjen käyttämiä uusia salakuljetusreittejä tai menetelmiä. Euroopan tilannekuva sisältää myös Frontexin yhteisten toimien aikana kerättyjä tietoja sekä tietoja ulkorajojen läheisiltä alueilta. Lisäksi Frontex toimii läheisessä yhteistyössä muiden EU:n virastojen, esimerkiksi Euroopan meriturvallisuusviraston ja EU:n satelliittikeskuksen, kanssa, minkä ansiosta jäsenvaltiot voivat havaita pieniä aluksia.

Jäsenvaltiot voivat Eurosurin ansiosta reagoida aiempaa nopeammin paitsi yksittäisiin tapahtumiin, myös kriisitilanteisiin ulkorajoilla. Ulkoiset maa- ja merirajat on tämän vuoksi jaettu rajaosuuksiin. Niistä kullekin määritetään liikennevaloja muistuttava vaikutustaso, joka voi olla matala, keskitaso tai korkea. Näin voidaan yksilöidä ulkorajojen kriisipesäkkeet ja reagoida niihin tietyllä vakiomenettelyllä kansallisella ja tarvittaessa Euroopan tasolla.

Eurosurissa panostetaan erityisesti kansainvälisen oikeuden mukaisten perusoikeuksien ja velvollisuuksien noudattamiseen. Etusijalle asetetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten lapset, yksin matkustavat alaikäiset tai välitöntä lääkintäapua tarvitsevat. Eurosur-asetuksessa säädetään selkeästi, että jäsenvaltioiden ja Frontexin on noudatettava palauttamiskiellon ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteita toimiessaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koska Eurosurin kautta vaihdetaan ainoastaan operatiivisia tietoja, esimerkiksi tietoja tapahtumapaikoista ja partioiden sijainnista, henkilötietojen vaihtamismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/1070

Tietografiikkaa Eurosurista

Audiovisuaalimateriaalia Eurosurista:

Linkki videoon

Linkki kuviin

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Seuraa sisäasioiden pääosastoa Twitterissä

Lisätietoja:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar