Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. november 2013

EUROSUR sparkes i gang: nyt værktøj skal redde liv blandt indvandrere og forbygge kriminalitet ved EU's grænser

Den 2. december 2013 bliver det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) sat i gang. EUROSUR er et vigtigt bidrag til at redde mennesker, som sætter livet på spil for at nå Europas kyster. Det vil også udstyre EU og dets medlemsstater med bedre værktøjer til at forebygge grænseoverskridende kriminalitet som narkotika- og menneskehandel og på samme tid opdage og hjælpe små både med flygtninge i havsnød i fuld overensstemmelse med europæiske og internationale forpligtelser, herunder princippet om non-refoulement.

"Jeg glæder mig over lanceringen af EUROSUR. Det er et sandt europæisk bidrag til at redde liv blandt flygtninge i overfyldte og synkefærdige både, så vi kan forhindre flere tragedier i Middelhavet og standse speedbåde, der transporterer narkotika. Alle disse initiativer afhænger i høj grad af rettidig informationsudveksling og en koordineret indsats mellem nationale og europæiske agenturer. EUROSUR sikrer en sådan ramme i fuld overensstemmelse med internationale forpligtelser", udtaler EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

EUROSUR kommer til at fungere i 30 lande i alt. I denne første fase etableres det i 19 lande - 18 medlemsstater ved de sydlige og østlige ydre grænser og det associerede Schengenland Norge. Fra 1. december 2014 vil de resterende 8 EU-stater og 3 associerede Schengenlande komme med i EUROSUR. Irland og Storbritannien deltager ikke i Schengensamarbejdet og derfor heller ikke i EUROSUR.

Samarbejde, informationsudveksling og fælles respons mellem myndigheder

Rygraden i EUROSUR består af "nationale koordinationscentre", som alle nationale myndigheder med ansvar for grænsekontrol (f.eks. grænsevagter, politi, kystvagter, søværn) skal samarbejde og koordinere deres aktiviteter igennem. Oplysninger om hændelser ved de ydre lande- og søgrænser, patruljers status og position samt analytiske rapporter og efterretningsoplysninger deles via "nationale situationsbilleder" mellem disse nationale myndigheder.

Dette samarbejde og denne informationsudveksling giver de berørte medlemsstater mulighed for at reagere meget hurtigere på hændelser vedrørende ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet eller indvandrere i livsfare.

EU's grænseagentur Frontex spiller en vigtig rolle med hensyn til at samle og analysere oplysninger om det "europæiske situationsbillede" indhentet af medlemsstaterne og derved opspore kriminelle netværks nye ruter eller metoder. Dette europæiske situationsbillede indeholder også oplysninger indhentet i forbindelse med Frontex' fælles operationer og om området før grænsen. Frontex hjælper desuden medlemsstaterne med at opdage små fartøjer ved at arbejde tæt sammen med andre EU-agenturer som det europæiske agentur for søfartssikkerhed og EU's Satellitcenter.

Med EUROSUR kan medlemsstaterne reagere hurtigere ikke bare på enkelte hændelser, men også på kritiske situationer, der opstår ved de ydre grænser. Derfor er de ydre lande-og søgrænser blevet delt op i "grænseafsnit", der som et trafiklys hver tildeles et lavt, middelhøjt eller højt "risikoniveau". Denne tilgang gør det muligt at indkredse risikoområder ved de ydre grænser med en standardiseret reaktion på nationalt og om nødvendigt europæisk plan.

Der er lagt særligt vægt på at sikre, at grundlæggende rettigheder og forpligtelser i henhold til international ret overholdes. For eksempel skal sårbare personer såsom børn, uledsagede mindreårige eller personer med behov for akut lægehjælp gives førsteprioritet. Eurosur-forordningen slår klart fast, at medlemsstaterne og Frontex skal overholde principperne om non-refoulement og menneskelig værdighed, når de har kontakt med personer med behov for international beskyttelse. Informationsudvekslingen med EUROSUR er begrænset til operationelle informationer som hændelsers og patruljers placering, og muligheden for at udveksle personoplysninger er derfor meget begrænset.

Nyttige link

MEMO/13/1070

Infografik om EUROSUR

Audiovisuelt materiale om EUROSUR:

Link til video

Link til fotos

Cecilia Malmströms website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Website for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar