Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Брюксел, 29 ноември 2013 г.

Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР) стартира: нови инструменти за спасяване на живота на мигрантите и за предотвратяване на престъпността по границите на ЕС

На 2 декември 2013 г. ще започне да функционира Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР). ЕВРОСУР ще има важен принос за спасяването на живота на тези, които се излагат на риск, за да достигнат бреговете на Европа. Тя също така ще предостави на ЕС и на неговите държави членки по-добри инструменти за предотвратяване на трансграничните престъпления, като трафика на хора или трафика на наркотици, и за откриване и оказване на помощ на малки плавателни съдове с мигранти в бедстващо положение при пълно спазване на европейските и международни задължения, включително на принципа на забрана за връщане.

„Приветствам стартирането на ЕВРОСУР. Това е истински европейски отговор за спасяване на живота на мигранти, пътуващи в претъпкани и негодни за плаване по море съдове, за да предотвратим нови трагедии в Средиземноморието и също за да задържаме моторните лодки, превозващи наркотици. Всички тези инициативи са силно зависими от своевременния обмен на информация и координираните усилия между националните и европейските агенции. ЕВРОСУР осигурява тази рамка при пълно спазване на международните задължения“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

ЕВРОСУР ще действа общо в 30 страни. През първата фаза тя ще бъде използвана в 19 страни, а именно в 18-те държави членки на ЕС, по южната и източната граница на Съюза и асоциираната към Шенген Норвегия. От 1 декември 2014 г. останалите 8 държави членки и 3 асоциирани към Шенген държави ще се присъединят към ЕВРОСУР. Ирландия и Обединеното кралство не участват в сътрудничеството по Шенген и следователно също няма да участват в ЕВРОСУР.

Междуведомствено сътрудничество, обмен на информация и съвместни ответни действия

Гръбнакът на ЕВРОСУР се формира от национални координационни центрове, чрез които ще си сътрудничат и ще координират действията си всички национални органи, отговорни за наблюдението на границите (например гранична охрана, полиция, брегова охрана, военноморски флот). Информация за инцидентите, възникнали по външните сухоземни и морски граници, състоянието и разположението на патрулите, както и аналитични доклади и разузнавателни данни ще се обменят чрез „национални картини на състоянието“ между тези национални органи.

Това сътрудничество и обмен на информация дават възможност на засегнатата държава членка да реагира много по-бързо на инцидентите, свързани с незаконна миграция и трансгранична престъпност или с наличието на риск за живота на мигрантите.

Граничната агенция на ЕС Frontex играе важна роля за създаването на „европейската картина на състоянието“, като обединява и анализира събраната от държавите членки информация и по този начин открива промени в маршрутите или нови методи, използвани от престъпните мрежи. В тази европейска картина на ситуацията се съдържа и информацията, събрана по време на съвместните операции на Frontex, и информацията за предграничната зона. Освен това Frontex подпомага държавите членки в откриването на малки плавателни съдове посредством тясно сътрудничество с други агенции на ЕС, като например Европейската агенция за морска безопасност и Спътниковия център на ЕС.

ЕВРОСУР позволява на държавите членки да реагират по-бързо не само при отделни инциденти, но и в критични ситуации, възникнали по външните граници. За тази цел външните сухоземни и морски граници са разделени на „гранични участъци“ и за всеки участък се определя ниска, средна или висока „степен на въздействие“, подобно на светлините на светофар. Този подход дава възможност за установяване на горещите точки по външните граници, като се прилага стандартизирана реакция на национално, и ако е необходимо, на европейско равнище.

Специален акцент бе поставен върху гаранциите за спазването на основните права и задължения съгласно международното право. Например трябва да се дава предимство на уязвимите лица, като децата, непридружените малолетни или непълнолетни лица или лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. В Регламента за ЕВРОСУР ясно се посочва, че при работата си с лица, нуждаещи се от международна закрила, държавите членки и Frontex трябва да спазват стриктно принципите на забрана за връщане и за опазване на човешкото достойнство. Тъй като обменът на информация в ЕВРОСУР е ограничен до оперативна информация, като например за местонахождението на инцидентите и патрулите, възможността за обмен на лични данни е силно ограничена.

Полезни връзки

MEMO/13/1070

Инфографики относно ЕВРОСУР

Аудио-визуален материал за ЕВРОСУР:

Интернет връзка към видео

Интернет връзка към снимки

Уебсайтът на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисаря Малмстрьом в Туитър

Уебсайтът на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Туитър

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar