Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 29 november 2013

Letno poročilo kaže na povečanje registra za preglednost za 10 % in večje število kontrol kakovosti

Zadnje letno poročilo o skupnem registru Evropskega parlamenta in Evropske komisije kaže, da se je registriralo več zastopnikov interesov kot kdajkoli prej. Trenutno je vključenih skoraj 6 000 organizacij, kar je 10 % več kot lani. V skladu z nedavno znanstveno študijo, na katero se poročilo sklicuje, naj bi bilo zdaj vanj vključenih 60–75 % vseh akterjev v Bruslju. Hkrati je bilo zahvaljujoč krajšim postopkom in novim računalniškim orodjem, ki so bila uvedena letos za povečanje učinkovitosti, opravljenih več kot 1 000 kontrol kakovosti. 783 kontrolam kakovosti so sledili nadaljnji ukrepi za izboljšanje kakovosti informacij v registru.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Z registrom za preglednost so se udeležene institucije EU pridružile skupinici držav, ki je na čelu prizadevanj za regulacijo zastopanja interesov. V teh državah se register široko uporablja. Izjemno sem ponosen na naš dosedanji dosežek in odločen sem, da bomo ta uspeh še nadgradili z izboljšavami, ki so orisane v tem letnem poročilu.“

Podpredsednik Evropskega parlamenta Rainer Wieland je dodal: „Zelo se veselim napredka, ki smo ga dosegli lani. Skupni register za preglednost je edinstven, zajema širok razpon predstavnikov relevantnih interesnih skupin in vsem vrstam akterjev zagotavlja enake pogoje. Zlasti pozdravljam stalen dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi in vključenost širše javnosti, ki sta nam v oporo pri prizadevanjih za razširitev obsega in funkcionalnosti registra v prihodnosti.“

Poleg statističnega pregleda letno poročilo predstavlja tudi dejavnosti sekretariata skupnega registra za preglednost v preteklem letu. Te vključujejo pripravo tretje izdaje smernic za uporabnike, obravnavo pritožb in opozoril, vabila neregistriranim subjektom, naj se registrirajo, zunanje informacije in prizadevanja na področju komunikacij, organizacijo delavnic za pomočnike evropskih poslancev in osebje Komisije, sodelovanje Sveta na ravni opazovalca, da se prouči možna udeležba v shemi, stike z raziskovalci, akademiki, strokovnjaki in nacionalnimi uradniki, odgovornimi za podobne sisteme, za primerjalno analizo in analizo dobrih praks.

Poročilo se dotakne tudi tekočega pregleda registra. Glavne obravnavane teme so kakovost vsebine, strožje uveljavljanje skladnosti s pravili, nadaljnje povečanje števila registracij s pomočjo zunanjih informacij in prizadevanj na področju komunikacij, nadaljnja pojasnila in smernice, uvedba dodatnih ugodnosti in spodbud za registrirane subjekte, registracija „na prostovoljni podlagi“ oziroma „obvezna“ registracija ter možnost ad hoc, posebne in izjemne formule za odvetniške pisarne in svetovalna podjetja, ki so zavezana zaupnosti v stikih s strankami.

Za naprej poročilo glede na naraščajoče število registriranih subjektov poziva k okrepljenim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti podatkov in povečanje seznanjenosti z orodjem. Poleg tega bo treba po evropskih volitvah novemu osebju v Evropskem parlamentu in evropskim poslancem zagotoviti informacije o shemi. K uporabi sheme pa je treba še naprej spodbujati tudi druge organe, telesa in agencije EU.

Ozadje

31. oktobra 2013 je bilo v register za preglednost vpisanih 5 952 subjektov. Polovica (49,93 %) se je registrirala v kategoriji II (notranji lobisti in trgovinska/poklicna združenja), okrog 26 % pa v kategoriji III (nevladne organizacije). Po previdnih ocenah vsak registrirani subjekt v povprečju predstavlja pet ljudi, kar pomeni, da se je k spoštovanju strogih pravil ravnanja zavezalo okrog 30 000 zastopnikov interesov.

Časovni pregled

  • 23. junij 2011: predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek in podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta podpišeta medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo o skupnem registru za preglednost s strani. Ta podpis pomeni začetek registra za preglednost.

  • 1. julij 2011: sekretariat skupnega registra za preglednost začne opravljati svoje delo; gre za nov, inovativen format dela v okviru evropskih institucij, v katerem sodeluje osebje iz dveh različnih institucij.

  • Marec 2012: delovati začne novi elektronski sistem za prošnje za akreditacijo pri Evropskem parlamentu, ki nadomesti stari postopek vlaganja prošenj za akreditacije na papirju. Sistem zagotavlja, da lahko za dostop do zgradb Evropskega parlamenta zaprosijo samo registrirane osebe.

  • 7. junij 2012: tedenskih sestankov sekretariata skupnega registra za preglednost se začne udeleževati opazovalec generalnega sekretariata Sveta.

  • 8. junij–31. avgust 2012: javno posvetovanje o delovanju registra z registriranimi in neregistriranimi subjekti. Udeleži se ga 253 posameznikov in organizacij.

  • 23. junij 2012: zaprtje starega registra Komisije za zastopnike interesov (vzpostavljenega leta 2008) po enoletnem prehodnem obdobju. Register za preglednost prvo obletnico delovanja praznuje s 5 150 registriranimi subjekti.

  • November 2012: prvo letno poročilo o registru za preglednost.

  • Julij 2013: v skladu z medinstitucionalnim sporazumom se po sestankih krovnih skupin zainteresiranih strani na evropski ravni začne revizija registra za preglednost ter primerjalna analiza z drugimi javnimi regulatorji v okviru foruma OECD.

Register za preglednost:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=sl#sl

Letno poročilo:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=sl#sl

Kontaktni osebi:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar