Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 29 noiembrie 2013

Conform raportului anual privind Registrul de transparență, acesta conține cu 10 % mai multe înregistrări și au fost efectuate mai multe controale de calitate ca oricând

Cel mai recent raport anual privind registrul de transparență comun al Parlamentului European și al Comisiei Europene arată că în ultimul an s-au înregistrat mai multe entități ca oricând. S-au înregistrat până în prezent aproape 6 000 de organizații, ceea ce reprezintă o creștere de 10 % față de cifra din raportul de anul trecut. Conform unui studiu universitar la care se face referire în raport, s-au înscris până în prezent în registru 60­75 % din toți actorii cu sediul la Bruxelles. În același timp, au fost efectuate cu mult peste 1 000 de controale de calitate, profitându-se de procedurile mai scurte și de noile instrumente IT introduse în acest an pentru îmbunătățirea eficienței. În 783 de cazuri au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor conținute de registru.

Vicepreședintele Comisiei Maroš Šefčovič a declarat: „Prin registrul de transparență, instituțiile UE implicate s-au alăturat unui număr foarte mic de țări care se află în avangardă în ceea ce privește eforturile de reglementare a activităților de reprezentare a grupurilor de interese. În comparație cu aceste țări, registrul nostru se aplică pe cel mai extins teritoriu. Sunt extrem de mândru de realizările noastre de până acum și sunt hotărât să valorificăm acest succes, continuând tipurile de îmbunătățiri prezentate în acest raport anual.”

Vicepreședintele Parlamentului European, Rainer WIELAND, a afirmat: „Apreciez foarte mult progresele înregistrate în ultimul an. Registrul de transparență este unic, acoperă o gamă largă de reprezentanți ai grupurilor de interese relevante și asigură condiții egale pentru toate tipurile de actori. Privesc cu satisfacție în mod special dialogul în curs cu toate părțile interesate relevante și implicarea publicului larg, care ne oferă un sprijin valoros în eforturile noastre de a îmbunătăți în continuare domeniul de aplicare al registrului și funcționarea acestuia în viitor.”

Raportul anual prezintă statistici și descrie activitățile desfășurate de secretariatul comun al registrului de transparență pe parcursul anului care a trecut. Printre acestea se numără elaborarea celei de a treia ediții a orientărilor pentru utilizatori, tratarea plângerilor și a alertelor, adresarea unei invitații către entitățile neînregistrate de a se înscrie, acțiuni de informare și de comunicare externe, organizarea de ateliere pentru asistenții deputaților europeni și pentru membrii personalului Comisiei, implicarea Consiliului la nivel de observator pentru a discuta posibila participare a acestuia la sistem, stabilirea de contacte cu cercetători, cu cadre universitare, cu experți, precum și cu funcționarii naționali care se ocupă de sisteme similare, pentru a efectua analize comparative și a face schimb de cele mai bune practici.

Raportul abordează și revizuirea, aflată în curs, a registrului. Principalele aspecte analizate sunt calitatea conținutului, asigurarea unei respectări mai stricte a normelor, creșterea permanentă a numărului de înscrieri în registru prin continuarea acțiunilor de informare și de comunicare externe, furnizarea unor clarificări și orientări suplimentare, introducerea unor noi beneficii și stimulente pentru cei care doresc să se înscrie, caracterul facultativ, și față de caracterul obligatoriu al înscrierii, și posibilitatea de a avea în vedere o formulă ad hoc, excepțională și care să deroge de la reguli pentru cabinetele de avocatură și firmele de consultanță care au obligația de a asigura confidențialitatea clienților lor.

Având în vedere numărul tot mai mare de entități înregistrate, raportul solicită ca eforturile viitoare să se axeze pe îmbunătățirea calității conținutului datelor și pe creșterea gradului de cunoaștere a sistemului. În perspectiva viitoarelor alegeri europene, va fi de asemenea necesar să fie furnizate informații referitoare la acest sistem noilor angajați și deputaților europeni. Ar trebui continuate și eforturile de încurajare a altor organisme, oficii și agenții ale UE să utilizeze acest sistem.

Context

La 31.10.2013, numărul entităților înregistrate în registrul de transparență era de 5 952. Jumătate dintre acestea (49,93 %) se înscriseseră la categoria II (Reprezentanți „interni” cu activități de lobby și asociații comerciale/profesionale), iar aproximativ 26 % în categoria III (ONG-uri). Conform unei estimări prudente, fiecare entitate înregistrată reprezintă circa cinci persoane, ceea ce înseamnă că numărul reprezentanților grupurilor de interese care s-au angajat să respecte Codul de conduită strict al registrului este de aproximativ 30 000.

Calendar

  • 23 iunie 2011: Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind un registru comun de transparență este semnat, în sesiune plenară a PE, de către președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, și vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič. Acest acord lansează registrul de transparență;

  • 1 iulie 2011: secretariatul comun al registrului de transparență își începe activitatea, fiind o structură nouă și inovatoare în cadrul instituțiilor UE, alcătuită din personal provenit de la două instituții;

  • martie 2012: este pus la dispoziție, prin intermediul registrului, un nou sistem electronic de cerere de acreditare pe lângă Parlamentul European. Acesta înlocuiește procedura anterioară de cerere de acreditare pe suport de hârtie și garantează faptul că numai entitățile înregistrate pot solicita drept de acces în clădirile Parlamentului European;

  • 7 iunie 2012: un observator din partea Secretariatului General al Consiliului începe să participe la reuniunile săptămânale ale secretariatului comun al registrului de transparență;

  • 8 iunie-31 august 2012: are loc o consultare publică cu privire la operațiunile registrului, destinată atât entităților înregistrate, cât și celor neînregistrate. În total, la acesta au participat 253 de persoane și de organizații;

  • 23 iunie 2012: fostul registru al reprezentanților grupurilor de interese al Comisiei (creat în 2008) este închis, după o perioadă de tranziție de un an. Registrul de transparență își sărbătorește prima aniversare, la acel moment având un număr de 5 150 de entități înregistrate;

  • noiembrie 2012: este întocmit primul raport anual privind registrul de transparență;

  • iulie 2013: este lansată o revizuire a registrului de transparență, astfel cum se prevede în acordul interinstituțional, în urma unor reuniuni ale grupurilor de interese la nivel european și a unor evaluări comparative cu alte entități publice de reglementare desfășurate în cadrul unui forum al OCDE.

Registrul de transparență:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=ro#ro

Raportul anual:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=ro#ro

Persoane de contact:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar