Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 29 Lãpkritis 2013

Metinės ataskaitos duomenimis, Skaidrumo registre užsiregistravusiųjų skaičius padidėjo 10 proc. ir atlikta daugiau kokybės patikrinimų nei kada nors anksčiau

Naujausios metinės bendro Europos Parlamento ir Europos Komisijos Skaidrumo registro ataskaitos duomenimis, šiame registre užsiregistravo dar daugiau interesų grupių. Iš viso jame yra užsiregistravusios beveik 6 000 organizacijų – tai 10 proc. daugiau, nei nurodyta pernai metų ataskaitoje. Ataskaitoje nurodomo neseniai atlikto akademinio tyrimo duomenimis, registre yra užsiregistravę 60–75 proc. visų Briuselyje įsikūrusių interesų grupių atstovų. Be to, naudojantis trumpesnėmis procedūromis ir naujomis IT priemonėmis, šiemet įdiegtomis našumui didinti, atlikta daugiau kaip 1000 kokybės patikrinimų. Iš jų 783 kartus duomenys buvo papildomai tikslinami, kad registro informacija būtų kuo kokybiškesnė.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Skaidrumo registrą sukūrusios ES institucijos prisijungė prie saujelės novatoriškų šalių, pirmaujančių interesų grupių atstovavimo reguliavimo srityje. Iš visų šių šalių mūsų registras apima plačiausią interesų grupių spektrą. Aš labai didžiuojuosi tuo, ką mums iki šiol pavyko pasiekti, ir neabejoju, kad sėkmingai tęsime pradėtą darbą įgyvendindami šioje metinėje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.

EP pirmininko pavaduotojas Raineris Wielandas sakė: „Labai vertinu per metus padarytą pažangą. Jungtinis skaidrumo registras unikalus tuo, kad apima labai platų interesų grupių spektrą ir visoms dalyvių grupėms sudaro vienodas veiklos sąlygas. Labai teigiamai vertinu dabartinį dialogą su suinteresuotosiomis šalimis ir džiaugiuosi, kad prie registro veiklos prisideda ir visuomenė – tai labai padeda plėsti registro aprėptį ir gerinti jo veikimą ateityje.

Metinėje ataskaitoje pateikiama statistika ir aprašoma, ką per metus nuveikė Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas – išleido trečią vartotojų gairių leidimą, reagavo į skundus ir perspėjimo signalus, neužsiregistravusius subjektus ragino registruotis, vykdė išorinę informavimo veiklą, rengė praktinius seminarus Parlamento narių padėjėjams ir Komisijos darbuotojams, įtraukė Tarybą kaip stebėtoją į diskusiją dėl galimo dalyvavimo sistemoje, palaikė ryšius su mokslininkais, akademikais ir ekspertais, atsakingais už panašias sistemas, siekdamas palyginti sistemas ir pasisemti patirties.

Ataskaitoje taip pat kalbama apie tebevykdomą registro peržiūrą. Analizuojama turinio kokybė, svarstoma, kaip užtikrinti, kad būtų griežčiau laikomasi taisyklių, kaip išorės informavimo ir ryšių palaikymo veiksmais paskatinti daugiau subjektų registruotis, aptariama, ar reikia papildomų paaiškinimų ir gairių, taip pat kokių privalumų ir paskatų būtų galima suteikti užsiregistravusiesiems, svarstomas privalomas ir savanoriškas registravimosi pobūdis ir galimybės daryti išimtis (ad hoc nukrypti leidžiančios nuostatos arba išimties taikymo forma) teisės ir konsultantų įmonėms, teigiančioms, kad jos privalo saugoti savo klientų konfidencialumą.

Ataskaitoje pateikiama rekomendacijų – didėjant užsiregistravusiųjų skaičiui, vertėtų daugiau dėmesio skirti duomenų turinio kokybei ir informavimui apie šią priemonę. Įvykus naujiems Europos Parlamento rinkimams, reikės apie sistemą informuoti naujus Parlamento narius ir darbuotojus. Taip pat reikėtų toliau skatinti kitas ES institucijas, tarnybas bei agentūras pradėti naudotis sistema.

Pagrindiniai faktai

2013 m. spalio 31 d. Skaidrumo registre buvo užsiregistravusios 5 952 organizacijos ir asmenys. Beveik pusė jų (49,93 proc.) užsiregistravo prie II kategorijos (Vidaus lobistai ir prekybos arba profesinės asociacijos), apie 26 proc. – prie III kategorijos (NVO). Atsargiais skaičiavimais, kiekvienas užsiregistravusysis atstovauja vidutiniškai 5 asmenims, o tai reiškia, kad daugiau kaip 30 000 interesų grupių atstovų yra įsipareigoję laikytis griežto registro elgesio kodekso.

Kronika

  • 2011 m. birželio 23 d. per EP plenarinį posėdį EP Pirmininkas Jerzis Buzekas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius pasirašė EP ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl bendro Skaidrumo registro. Taip buvo sukurtas Skaidrumo registras.

  • 2011 m. liepos 1 d. ES institucijose pradėjo veikti naujos ir novatoriškos formos Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas, kurį sudaro dviejų atskirų institucijų darbuotojai.

  • 2012 m. kovo mėn. sukurta nauja elektroninė EP akreditacijos prašymų teikimo sistema, prieinama registro svetainėje. Šia sistema, pakeitusia ankstesnę popierinę akreditacijos prašymų teikimo procedūrą, užtikrinama, kad tik užsiregistravusieji galėtų prašyti suteikti teisę patekti į EP pastatus.

  • 2012 m. birželio 7 d. savaitiniuose registro sekretoriato posėdžiuose pradėjo dalyvauti stebėtojas iš Tarybos generalinio sekretoriato.

  • 2012 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. su užsiregistravusiaisiais ir neužsiregistravusiaisiais surengtos viešosios konsultacijos dėl registro veiklos. Iš viso jose dalyvavo 253 asmenys ir organizacijos.

  • 2012 m. birželio 23 d. po vienų metų pereinamojo laikotarpio panaikintas ankstesnis (2008 m. įsteigtas) Komisijos interesų grupių atstovų registras. Per vienus veikimo metus Skaidrumo registre užsiregistravo 5 150 asmenų ir organizacijų.

  • 2012 m. lapkričio mėn. pateikta 1-oji metinė Skaidrumo registro ataskaita.

  • 2013 m. liepos mėn. po Europos masto suinteresuotųjų šalių koordinavimo grupės susitikimų ir lyginamosios analizės su kitais viešaisiais reguliuotojais EBPO forume pradėta Skaidrumo registro peržiūra, numatyta tarpinstituciniame susitarime.

Skaidrumo registras

http://europa.eu/transparency-register/

Metinė ataskaita:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=lt

Asmenys ryšiams

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar