Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 29 november 2013

Egy év alatt 10%-kal nőtt az átláthatósági nyilvántartásban regisztrált szervezetek száma

Az Európai Parlament és az Európa Bizottság közös átláthatósági nyilvántartásáról szóló legutóbbi éves jelentés szerint idén csúcsot döntött a rendszerben regisztrált érdekképviseleti szervezetek száma, amely a tavalyi jelentés óta 10%-kal nőtt, – és mára megközelíti a hatezret. Egy a jelentésben hivatkozott tanulmány adatai alapján ez az összes brüsszeli érdekképviseleti szervezet 60–75%-a. A nyilvántartást kezelő titkárság munkatársai ugyanebben az időszakban több mint 1000 minőségi ellenőrzést hajtottak végre, kiaknázva a rövidebb eljárások és az idén üzembe helyezett új, hatékonyságnövelő informatikai eszközök biztosította lehetőségeket. Az ellenőrzések eredményeként 783 esetben történt intézkedés a nyilvántartásban tárolt információk minőségének javítása érdekében.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Az átláthatósági nyilvántartással az érintett uniós intézmények csatlakoztak azon kevés országhoz, amelyek élen járnak az érdekképviseleti tevékenység szabályozásában. Nyilvántartásunk ezek között is az egyik legszélesebb körű megoldás. Rendkívül büszke vagyok eddig elért eredményeinkre, és biztos vagyok benne, hogy az idei éves jelentésben vázolt fejlesztések révén további sikerekkel gyarapítjuk ezeket.”

Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke így nyilatkozott: „Igen nagyra értékelem az elmúlt évben elért eredményeket. A közös átláthatósági nyilvántartás az érdekképviseleti csoportok egyedülállóan széles körére terjed ki, és minden szereplő számára egyenlő feltételeket biztosít. Külön üdvözlöm az érintett érdekelt felek mindegyikére kiterjedő, folyamatban lévő párbeszédet és a nagyközönség részvételét, ami fontos támogatást biztosít számunkra a nyilvántartás bővítésére és működésének fejlesztésére irányuló munkánkban.”

A nyilvántartással kapcsolatos aktuális számadatok mellett a jelentés beszámol a nyilvántartást kezelő titkárság elmúlt évi tevékenységéről is. Ennek keretében a titkárság a következő feladatokat látta el: összeállította a felhasználói útmutató harmadik kiadását, kezelte a beérkezett panaszokat és riasztásokat, a még nem regisztrált szervezeteket felkérte a regisztrációra, külső tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet végzett, műhelytalálkozókat szervezett parlamenti és bizottsági munkatársak számára, a Tanács esetleges megfigyelői szintű részvételével kapcsolatos megbeszéléséket kezdeményezett, kapcsolatokat alakított ki kutatókkal, tudományos szakemberekkel és szakértőkkel, valamint hasonló rendszerek működtető tagállami tisztviselőkkel a rendszer összehasonlító elemzése és a bevált gyakorlatok megállapítása céljából.

A jelentés kitér a nyilvántartás jelenleg zajló felülvizsgálatára is. Ennek során a következő főbb kérdéseket vizsgálják meg: a tartalom minősége, a szabályok szigorúbb betartatása, a regisztrációk számának további növelése újabb külső tájékoztatási és kommunikációs kampányok révén, további útmutatók és értelmezések készítése, a regisztrációt előmozdító újabb előnyök és ösztönzők bevezetése, a regisztráció önkéntes/kötelező jellege, valamint eseti eltérést engedélyező kivételes formula az ügyfelekkel kapcsolatos információk bizalmas jellegére hivatkozó tanácsadó és ügyvédi irodák számára.

A jövőt illetően a regisztrált szervezetek számának folytatódó növekedése közepette a jelentés a nyilvántartott adatok minőségének javítására és az eszköz ismertségének fokozására irányuló erőfeszítések fontosságát helyezi előtérbe. A közelgő európai parlamenti választásokra tekintettel ugyancsak szükséges lesz megfelelően tájékoztatni a rendszer működéséről az új európai parlamenti képviselőket és a parlament új személyzetét. Mindezek mellett folytatni kell azokat az erőfeszítéseket is, amelyek célja, hogy a rendszert más uniós szervek és hivatalok is használják.

Háttér

2013. október 31-ig 5952 szervezet regisztrálta magát az átláthatósági nyilvántartásban. Ezek csaknem fele (49,93%) intézményen belüli lobbiszervezet és szakszervezet/szakmai szervezet, mintegy 26%-a pedig nem kormányzati szervezet volt. Óvatos becslések alapján – regisztrálónként átlagosan öt képviselőt feltételezve – megállapítható, hogy több mint 30 000 érdekképviselő vállalta a nyilvántartás szigorú magatartási kódexének betartását.

Történet

  • 2011. június 23.: az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek és a Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič az EP plenáris ülésén aláírja az Európai Parlament és a Bizottság intézményközi megállapodását a közös átláthatósági nyilvántartásról. Ezzel létrejön az átláthatósági nyilvántartás.

  • 2011. július 1.: megkezdi munkáját az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága – az uniós intézmények együttműködésének ezen új és innovatív formájához a két külön intézmény közösen biztosít személyzetet.

  • 2012. március: a nyilvántartáson belül rendelkezésre bocsátják az európai parlamenti akkreditáció kérelmezésére szolgáló új elektronikus rendszert. Ezzel megszűnik a korábbi, papíralapú akkreditációs eljárás, és a rendszer biztosítja, hogy csak regisztrált személyek kérhessenek belépést a Parlament épületeibe.

  • 2012. június 7.: e naptól kezdve a Tanács Főtitkárságának megfigyelője is részt vesz a közös titkárság heti ülésein.

  • 2012. június 8. – augusztus 31.: nyilvános konzultáció a nyilvántartás működéséről regisztrálók és rendszeren kívüliek számára egyaránt. A konzultáción összesen 253 személy és szervezet vesz részt.

  • 2012. június 23.: egyéves átmeneti időszakot követően megszűnik a Bizottság korábbi (2008-ban létrehozott) érdekképviseleti nyilvántartása. Az átláthatósági nyilvántartás létrehozásának első évfordulója: 5150 regisztráló.

  • 2012. november: első éves jelentés az átláthatósági nyilvántartásról.

  • 2013 július: az intézményközi megállapodásnak megfelelően az európai érdekelt felek találkozóját és más állami szabályozó hatóságokkal egy OECD-fórumon folytatott összehasonlító teljesítményértékelést követően megkezdődik az átláthatósági nyilvántartás felülvizsgálata.

Átláthatósági nyilvántartás:

http://europa.eu/transparency-register/index_hu.htm

Éves jelentés:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

Kapcsolattartók :

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar