Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. marraskuuta 2013

Avoimuusrekisterin suosio kasvaa ja laatu paranee

Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin uusimmasta vuosikertomuksesta käy ilmi, että rekisteriin on kirjautunut enemmän edunvalvojia kuin koskaan aikaisemmin. Rekisterissä on nyt lähes 6 000 organisaatiota, lisäystä viime vuoteen nähden on 10 prosenttia. Kertomuksessa viitataan tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan 60–75 prosenttia kaikista Brysselissä toimivista edunvalvojista on rekisteröitynyt. Raportointiajanjaksolla tehtiin yli 1 000 laatutarkastusta, joissa hyödynnettiin tänä vuonna käyttöön otettuja lyhytkestoisempia menettelyjä ja uusia IT-välineitä tehokkuuden nimissä. Tarkastuksista 783 johti jatkotoimiin rekisterissä olevien tietojen laadun parantamiseksi.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan komissio ja parlamentti ovat rekisterin myötä liittyneet niiden hyvin harvojen maiden eturintamaan, jotka pyrkivät sääntelemään edunvalvontaa. Rintaman muiden maiden rekistereihin verrattuna EU-rekisteri on laaja-alaisin. ”Olen valtavan ylpeä tähänastisesta saavutuksestamme ja vakuuttunut, että jatkamme samalla linjalla tekemällä vuosikertomuksessa ehdotetut parannukset”, Šefčovič toteaa.

Euroopan parlamentin varapuhemies Rainer Wieland sanoo olevansa hyvin vaikuttunut viimevuotisesta edistyksestä. Hänen mukaansa yhteinen avoimuusrekisteri on ainutlaatuinen, koska se kattaa mitä erilaisimpia intressiryhmiä ja tarjoaa niille tasapuoliset mahdollisuudet. ”Olen erityisen tyytyväinen sidosryhmien kanssa käynnissä olevaan vuoropuheluun sekä suuren yleisön tukeen, josta on meille apua pyrkimyksissämme parantaa rekisterin kattavuutta ja toimintaa tulevaisuudessa”, Wieland selittää.

Tilastotietojen lisäksi vuosikertomuksessa kuvataan rekisterin sihteeristön toimintaa. Sihteeristö on muun muassa tuottanut käyttöoppaasta kolmannen laitoksen, käsitellyt valituksia ja virheilmoituksia, esittänyt rekisteröitymiskehotuksia, harjoittanut ulkoista tiedotusta ja viestintää, järjestänyt työpajoja parlamentin jäsenten avustajille ja komission henkilöstölle, kehottanut tarkkailijana toimivaa neuvostoa harkitsemaan liittymistä rekisteriin sekä pitänyt yhteyttä tutkijoihin, asiantuntijoihin ja vastaavista kansallisista rekistereistä vastaaviin virkamiehiin rekistereiden vertailemiseksi ja parhaiden käytäntöjen analysoimiseksi.

Kertomuksessa käsitellään myös rekisterin käynnissä olevaa uudelleentarkastelua. Tärkeimpiä tarkasteltavia kysymyksiä ovat sisällön laatu, sääntöjen noudattamisen tiukempi valvonta, rekisteröintien määrän jatkuva kasvattaminen ulkoisen tiedotus- ja viestintätoiminnan avulla, täsmennykset ja ohjeet, rekisteröidyille tarjottavien etujen ja kannustimien lisääminen, rekisteröitymisen luonne (vapaaehtoinen vai pakollinen) sekä mahdollisuus luoda luottamuksellisuuteen vetoavia laki- ja konsulttiyrityksiä varten erillinen rekisteri.

Rekisteröityjen määrän jatkuvasti kasvaessa kertomuksessa kehotetaan keskittymään sisällön laadun parantamiseen ja rekisterin tunnettuuden lisäämiseen. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään pian, ja vaalien jälkeen on tärkeää, että parlamentin uusille jäsenille ja muulle henkilöstölle tiedotetaan rekisteristä. Samoin pitäisi jatkaa toimia, joilla EU:n muita toimielimiä, elimiä ja laitoksia kannustetaan käyttämään rekisteriä.

Tausta

Avoimuusrekisteriin oli 31.10.2013 mennessä kirjautunut 5 952 edunvalvojaa, joista puolet (49,93 %) on rekisteröitynyt II ryhmään (yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt) ja noin 26 prosenttia III ryhmään (kansalaisjärjestöt). Varovaisen arvion mukaan kullakin rekisteröidyllä on takanaan keskimäärin viisi edustajaa. Näin ollen noin 30 000 eturyhmän edustajaa on sitoutunut noudattamaan rekisterin edellyttämää hyvää edunvalvontatapaa.

Aikajana

  • 23.6.2011: parlamentin puhemies Jerzy Buzek ja komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič allekirjoittivat toimielinten sopimuksen yhteisestä avoimuusrekisteristä parlamentin täysistunnossa.

  • 1.7.2011: rekisterin sihteeristö aloitti työnsä. Sihteeristöön kuuluu henkilöstöä kahdesta eri toimielimestä, mikä edustaa uutta ja innovatiivista lähestymistapaa EU:n toimielimissä.

  • Maaliskuu 2012: rekisterin puitteissa tuli mahdolliseksi hakea parlamentin akkreditointia sähköisesti, mikä korvasi aiemman paperiin perustuvan menettelyn. Näin varmistetaan, että ainoastaan rekisteröityneet voivat hakea kulkulupaa parlamentin rakennuksiin.

  • 7.6.2012: tarkkailija neuvoston pääsihteeristöstä alkoi osallistua sihteeristön viikkokokouksiin.

  • 8.6.–31.8.2012: rekisterin toiminnasta järjestettiin julkinen kuuleminen, joka oli avoin myös rekisteriin kuulumattomille. Kaikkiaan 253 henkilöä ja organisaatiota osallistui siihen.

  • 23.6.2012: komission aiempi, edunvalvojille vuonna 2008 perustettu rekisteri suljettiin vuoden kestäneen siirtymävaiheen jälkeen. Avoimuusrekisterin ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä rekisteröityneitä oli 5 150.

  • Marraskuu 2012: rekisterin ensimmäinen vuosikertomus julkaistiin.

  • Heinäkuu 2013: toimielinten sopimuksessa määrätty avoimuusrekisterin uudelleentarkastelu käynnistettiin. Sitä edelsivät sidosryhmien Euroopan laajuisen kattoryhmän kokoukset ja vertailuanalyysi muiden julkisten sääntelyelinten kanssa OECD:n foorumissa.

Avoimuusrekisteri:

http://europa.eu/transparency-register/

Vuosikertomus:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=fi#fi

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar