Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 29 Νοέμβρης 2013

Μητρώο Διαφάνειας: αύξηση των εγγραφών κατά 10% και περισσότερους ελέγχους ποιότητας από ποτέ δείχνει η ετήσια έκθεση

Η τελευταία ετήσια έκθεση για το κοινό Μητρώο Διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι ο αριθμός των εκπροσώπων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί στο μητρώο είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία του. Σχεδόν 6.000 οργανώσεις έχουν εγγραφεί έως σήμερα – δηλαδή 10% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Πρόσφατη πανεπιστημιακή έρευνα στην οποία παραπέμπει η έκθεση δείχνει ότι σήμερα το μητρώο καλύπτει το 60-75% όλων των εκπροσώπων συμφερόντων που έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι διενεργήθηκαν πάνω από 1.000 έλεγχοι ποιότητας χάρη στη συντόμευση των διαδικασιών και τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία που τέθηκαν φέτος σε εφαρμογή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από αυτούς τους ελέγχους ποιότητας, οι 783 αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω ενεργειών με στόχο τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχει το μητρώο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Δημιουργώντας το Μητρώο Διαφάνειας, τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκαν στη λέσχη μιας πολύ μικρής ομάδας πρωτοπόρων χωρών που ηγούνται της προσπάθειας για επιβολή κανόνων στους εκπροσώπους συμφερόντων. Το μητρώο μας διαθέτει την ευρύτερη κάλυψη από όλα τα αντίστοιχα μητρώα των χωρών αυτών. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα και είμαι αποφασισμένος να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό, κάνοντας βελτιώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στη φετινή ετήσια έκθεση.»

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ράινερ Βίλαντ δήλωσε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόοδο που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο. Το κοινό Μητρώο Διαφάνειας είναι μοναδικό διότι καλύπτει μεγάλο φάσμα εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και εξασφαλίζει ίσους όρους σε όλους τους συμμετέχοντες. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον συνεχή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη συμμετοχή του κοινού, που μας παρέχει πολύτιμη στήριξη στις προσπάθειές μας για επέκταση της κάλυψης του μητρώου και για βελτίωση της λειτουργίας του στο μέλλον.»

Η ετήσια έκθεση δεν παραθέτει μόνον στατιστικά στοιχεία. Περιγράφει επίσης τις δραστηριότητες της Κοινής Γραμματείας του Μητρώου Διαφάνειας το προηγούμενο έτος. Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται η τρίτη κατά σειρά έκδοση οδηγιών προς τους χρήστες, η διαχείριση καταγγελιών και ειδοποιήσεων, οι προσκλήσεις σε μη εγγεγραμμένους φορείς να εγγραφούν στο μητρώο, οι δράσεις εξωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η διοργάνωση εργαστηρίων για τους βοηθούς των ευρωβουλευτών και τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενθάρρυνση της συμμετοχής του Συμβουλίου ως παρατηρητή προκειμένου να συζητηθεί η ενδεχόμενη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, η επικοινωνία με ερευνητές, πανεπιστημιακούς και εμπειρογνώμονες, καθώς και υπαλλήλους των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για παρόμοια συστήματα, για σκοπούς συγκριτικής ανάλυσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην επανεξέταση του μητρώου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται είναι η ποιότητα του περιεχομένου, το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων κανόνων συμμόρφωσης, η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εγγραφών μέσα από δράσεις εξωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων και οδηγιών, η παροχή πρόσθετων οφελών και κινήτρων για τους εγγεγραμμένους, η αντιδιαστολή του «εθελοντικού» με τον «υποχρεωτικό» χαρακτήρα της εγγραφής και η δυνατότητα ύπαρξης μιας ad-hoc, κατά παρέκκλιση και κατ' εξαίρεσιν φόρμουλας για τις νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες που προβάλλουν ισχυρισμούς εμπιστευτικότητας των δεδομένων των πελατών.

Καθώς αναμένεται η συνεχής αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων, η έκθεση ζητά να επικεντρωθούν οι μελλοντικές ενέργειες στη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου των δεδομένων και να αυξηθεί η ενημέρωση γύρω από το μητρώο. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το μητρώο τα νέα στελέχη και οι νέοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να ενθαρρυνθούν και άλλα όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ να κάνουν χρήση του μητρώου.

Ιστορικό

Στις 31/10/2013 υπήρχαν 5.952 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49,93%) έχουν εγγραφεί στην Κατηγορία ΙΙ [Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις] και περίπου το 26% στην Κατηγορία III (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Με μια συντηρητική εκτίμηση, κάθε εγγεγραμμένος εκπροσωπεί κατά μέσο όρο πέντε άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από 30.000 εκπρόσωποι συμφερόντων δεσμεύονται από τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας του μητρώου.

Χρονοδιάγραμμα

  • 23 Ιουνίου 2011: η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός κοινού Μητρώου Διαφάνειας υπεγράφη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον πρόεδρό του Γέρζι Μπούζεκ και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς. Η συμφωνία αυτή σηματοδότησε τη δημιουργία του Μητρώου Διαφάνειας.

  • 1η Ιουλίου 2011: η Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας (ΚΓΜΔ) άρχισε τις εργασίες της. Πρόκειται για ένα νέο και καινοτόμο σχήμα εργασίας στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με προσωπικό από δύο χωριστά όργανα.

  • Μάρτιος 2012: ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αίτησης διαπίστευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστη διαθέσιμο μέσω του μητρώου. Το σύστημα αυτό αντικατέστησε την προηγούμενη γραπτή διαδικασία για την υποβολή αίτησης διαπίστευσης και εγγυάται ότι μόνον όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο μπορούν να ζητήσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  • 7 Ιουνίου 2012: ένας παρατηρητής από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου άρχισε να συμμετέχει στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της ΚΓΜΔ.

  • 8 Ιουνίου - 31 Αυγούστου 2012: διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους. Συνολικά, συμμετείχαν 253 άτομα και οργανώσεις.

  • 23 Ιουνίου 2012: το πρώην μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκπροσώπους συμφερόντων (που δημιουργήθηκε το 2008) έκλεισε, μετά από μεταβατική περίοδο ενός έτους. Το μητρώο διαφάνειας γιόρτασε τα πρώτα του «γενέθλια» με 5.150 εγγεγραμμένους.

  • Νοέμβριος 2012: εκδίδεται η πρώτη ετήσια έκθεση για το Μητρώο Διαφάνειας.

  • Ιούλιος 2013: ξεκινά η διαδικασία επανεξέτασης του μητρώου, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία, ύστερα από συνεδριάσεις ομάδων ενδιαφερομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συγκριτική αξιολόγηση με άλλους δημόσιους κανονιστικούς φορείς σε φόρουμ του ΟΟΣΑ.

Μητρώο Διαφάνειας:

http://europa.eu/transparecy-register

Ετήσια έκθεση:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

Αρμόδιοι:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar