Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 29 november 2013

Årsrapport viser, at åbenhedsregistret er vokset med 10 % og har fået mere kvalitetskontrol end nogensinde

Den seneste årsrapport fra Europapa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om deres fælles åbenhedsregister viser, at et rekordstort antal interesserepræsentanter er blevet registreret. Næsten 6 000 organisationer har tilmeldt sig – det er en stigning på 10 % i forhold til sidste års rapport. I følge en nyere videnskabelig undersøgelse, som refereres i årsrapporten, dækker registeret nu mellem 60 og 75 % af alle aktører i Bruxelles. Samtidig er der blevet udført kvalitetskontrol langt over 1 000 gange, hvor man har udnyttet dette års kortere procedurer og nye IT-værktøjer for at få en øget effektivitet. Heraf er der blevet fulgt op på 783 tilfælde for at forbedre kvaliteten af registrets informationer.

Næstformand for Kommissionen Maroš Šefčovič udtaler: "EU's institutioner har med åbenhedsregistret i fællesskab tilsluttet sig en meget lille fortrop af lande, som gør en stor indsats for at regulere repræsentationen af interesser. Blandt disse lande favner vores register meget bredt. Jeg er umådelig stolt over det, vi har udrettet indtil videre, og jeg er fast besluttet på at bygge videre på vores succes ved at lave endnu flere af de forbedringer, som årsrapporten refererer til."

Næstformand for EU-Parlamentet Rainer Wieland udtaler: "Jeg sætter stor pris på de fremskridt, der er blevet gjort det seneste år. Det fælles åbenhedsregister er unikt, fordi det har et bredt spektrum af repræsentanter for interessegrupper, og så sikrer det lige vilkår for alle typer af aktører. Jeg glæder mig især over den igangværende dialog med de relevante aktører, og at offentligheden er blevet involveret. Dette støtter os i vores anstrengelser om at forbedre registrets spændevidde og funktion yderligere i fremtiden."

Udover statistikker indeholder rapporten også aktiviteter fra det fælles åbenhedsregistersekretariat (JTRS) fra det seneste år. Disse omfatter: Produktionen af en tredje udgave af retningslinjer for brugere, håndtering af klager og indberetninger, opfordring til ikke-registrerede instanser om at lade sig registrere, ekstern information og kommunikation, afholdelse af workshopper for parlamentsmedlemmernes assistenter og ansatte i Kommissionen, etablering af aftale med Rådet, der har observatørstatus, om at diskutere dets mulige deltagelse i ordningen. Endelig har vi været i kontakt med forskere, akademikere og eksperter og nationale embedsmænd med ansvar for lignende systemer om komparative analyser og analyser af god praksis.

Rapporten berører også revisionen af registret, som stadig er i gang. De udfordringer, der hovedsagelig bliver behandlet, omfatter bl.a. kvaliteten af indholdet, som håndhæver en strengere overholdelse af reglerne. Endvidere omfatter de det stigende antal registreringer, der er sket som følge af forøget ekstern information og kommunikation, yderligere præciseringer og retningslinjer og flere fordele og incitamenter for dem, der lader sig registrere. Udfordringerne omfatter også den "frivillige" over for den "obligatoriske" registreringsmåde samt muligheden for en særlig ad hoc-formular for advokat- og konsulentfirmaer med behov for kundefortrolighed.

Med det stigende antal, der lader sig registrere i ordningen, skal rapporten i fremtiden have bedre dataindhold, og der skal skabes bevidsthed om dette værktøj. Det er desuden nødvendigt, at nyt personale og nye parlamentsmedlemmer bliver informeret om ordningen i forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet. Endelig bør andre EU-organer også opmuntres til at benytte sig af ordningen.

Baggrund

Den 31. oktober 2013 var der 5 952 registrerede organisationer i åbenhedsregistret. Halvdelen (49,93 %) er registreret under kategori II (Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger) og ca. 26 % i kategori III (ngo'er). Ud fra et forsigtigt skøn er hver registreret organisation repræsenteret ved i gennemsnit fem personer, hvilket betyder, at ca. 30 000 interesserepræsentanter har tilsluttet sig registrets strenge adfærdskodeks.

Tidsplan

  • 23. juni 2011: Den interinstitutionelle aftale (IIA) mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister blev undertegnet på Europa-Parlamentets plenarforsamling af Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek og næstformand i Kommissionen Maroš Šefčovič. Derved blev åbenhedsregistret lanceret

  • 1. juli 2011: Det fælles åbenhedsregistersekretariat (JTRS) indledte sit arbejde – en ny og innovativ arbejdsform inden for EU's institutioner med personale fra to forskellige institutioner.

  • Marts 2012: Et nyt elektronisk system til at anmode Europa-Parlamentet om akkreditering blev tilgængeligt via registret. Det erstattede den tidligere procedure for anmodning om akkreditering i papirform og sikrer, at kun de registrerede har adgang til Europa-Parlamentets bygninger.

  • 7. juni 2012: en observatør fra Rådets generalsekretariat begyndte at deltage som observatør i JTRS' ugentlige møder.

  • 8. juni-31. august 2012: Der blev lanceret en offentlig høring om, hvordan registret fungerer for registrerede og ikke-registrerede. I alt 253 mennesker og organisationer deltog.

  • 23. juni 2012: Det tidligere register over interesserepræsentanter, som blev oprettet i Kommissionens regi i 2008, blev lukket efter en overgangsperiode på et år. Åbenhedsregistret markerede sin etårsdag med 5 150 registrerede.

  • November 2012: Den første årsrapport om åbenhedsregistret blev offentliggjort.

  • Juli 2013: Åbenhedsregistret blev taget op til revision, jf. IIA efter møder med aktører fra europæiske paraplygrupper og benchmarking med andre offentlige tilsynsmyndigheder ved et OECD-forum.

Åbenhedsregister:

http://europa.eu/transparency-register/index_da.htm.

Årsrapport:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar