Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 29 Ноември 2013

В годишен доклад се посочва ръст на регистъра за прозрачност от 10 % и по-висок от всякога брой на проверките на качеството

В последния годишен доклад за съвместния регистър за прозрачност на Европейския парламент и на Европейската комисия се посочва, че броят на регистриралите се представители на интереси е по-голям от всякога досега. Понастоящем регистрираните организации са близо 6 000, което представлява ръст от 10 % спрямо данните от миналогодишния доклад. Според проведено неотдавна академично изследване, посочено в доклада, понастоящем регистърът обхваща 60—75 % от всички представители на интереси, базирани в Брюксел. Същевременно благодарение на съкратените процедури и новите ИТ инструменти, въведени тази година с цел увеличаване на ефективността, са направени над 1 000 проверки на качеството. По 783 от тях са предприети последващи действия, за да се подобри качеството на информацията в регистъра.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Регистърът на прозрачността позволява на участващите в него институции на ЕС да се присъединят към един изключително тесен кръг от държави, имащи водеща роля по отношение на усилията за регулиране на представителството на интереси. В рамките на тези държави нашият регистър има най-широкото приложно поле. Изключително горд съм с постигнатото от нас досега и съм решен да не спираме дотук, а да продължим с усилията в тази посока, като осъществим подобренията, очертани в настоящия годишен доклад."

Заместник-председателят на Европейския парламент Райнер Виланд заяви: „Давам изключително висока оценка на напредъка, постигнат през последната година. Съвместният регистър за прозрачност е уникален с широкия си обхват от съответни представители на заинтересовани групи и с равните условия, които предоставя за всички категории участници. Изцяло подкрепям провеждания в момента диалог с всички съответни заинтересовани страни и участието на широката общественост, което ни осигурява ценна подкрепа в усилията ни да подобряваме обхвата и функционирането на регистъра в бъдеще.

Наред с представените статистически данни в годишния доклад са описани също дейностите на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност, осъществени през последната година. Тези дейности включват изготвянето на третото издание на насоките за потребители, разглеждането на жалби и сигнали, отправянето на покани към нерегистрираните субекти за регистрация в регистъра, външна информация и комуникация, организирането на семинари за сътрудниците на членовете на ЕП и служителите на Комисията, включването на Съвета, който има статут на наблюдател, в дискусии относно възможното му участие в схемата, контакти с изследователи, членове на академичната общност и експерти, както и с национални служители, отговарящи за подобни системи, с цел извършване на сравнителен анализ на най-добрите практики.

Докладът се спира също така на прегледа на регистъра, който все още не е приключил. Основните разгледани въпроси включват качеството на съдържанието, по-стриктното спазване на правилата, непрекъснато увеличаване на броя на регистрациите чрез по-нататъшна външна информация и комуникация, допълнителни пояснения и насоки, въвеждане на допълнителни ползи и стимули за желаещите да се регистрират, „доброволен“ или „задължителен“ характер на регистрацията и възможността да се предвиди дерогационна и изключителна ad hoc формула за адвокатски кантори и консултантски дружества, които имат опасения по отношение на поверителна информация, свързана с клиентите им.

Предвид непрекъснатото нарастване на броя на регистрираните субекти в доклада се отправя призив в бъдеще усилията да се съсредоточат върху подобряване на качеството на съдържанието на данните и повишаване на осведомеността за инструмента. Предвид предстоящите европейски избори ще бъде необходимо също така да се предостави информация за схемата на новите служители и членове на Европейския парламент. Следва също така да продължат усилията за насърчаване на други органи, служби и агенции на ЕС да използват схемата.

Контекст

Към 31.10.2013 г. в регистъра за прозрачност е имало 5 952 регистрирани. Половината (49,93 %) от тях са регистрирани в категория II (вътрешни лобисти и търговски/професионални асоциации), а около 26 % в категория III (НПО). По консервативна оценка всеки регистрирал се представлява средно пет души, което означава, че близо 30 000 представители на интереси са се ангажирали със строгия Кодекс за поведение на регистъра.

График

  • 23 юни 2011 г.: на пленарно заседание на Европейския парламент председателят на Парламента Йежи Бузек и заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович подписаха междуинституционално споразумение (МИС) между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност. Така започва работата на регистъра за прозрачност.

  • 1 юли 2011 г.: започва работата на Секретариата на съвместния регистър за прозрачност, който е една нова и иновативна работна структура в рамките на институциите на ЕС, чийто персонал е съставен от служители на две отделни институции.

  • март 2012 г.: чрез регистъра е въведена нова електронна система за искане на акредитация за Европейския парламент. Тя заменя предишната процедура за искане на акредитация, използваща хартия, и по този начин гарантира, че само регистрираните лица могат да искат право на достъп до сградите на Европейския парламент.

  • 7 юни 2012 г.: в седмичните заседания на секретариата на съвместния регистър за прозрачност започва да участва наблюдател от Генералния секретариат на Съвета.

  • 8 юни—31 август 2012 г.: за регистрирани и нерегистрирани лица и организации се провежда обществена консултация относно работата на регистъра. В нея участват общо 253 лица и организации.

  • 23 юни 2012 г.: предишният регистър на Комисията за представители на интереси (основан през 2008 г.) е закрит след едногодишен преходен период. Регистърът за прозрачност отпразнува първия си рожден ден с 5 150 регистрирани.

  • ноември 2012 г.: първи годишен доклад на регистъра за прозрачност.

  • юли 2013 г.: стартира преглед на регистъра за прозрачност, както е предвидено в МИС, след общоевропейски срещи на групата за координация на заинтересованите страни и след съпоставяне с други публични регулатори в рамките на форум на ОИСР.

Регистър за прозрачност:

http://europa.eu/transparency-register/

Годишен доклад:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en

За контакт:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar