Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 november 2013

De första minnesplatserna för Europeiska kulturarvsmärket har utsetts

De första minnesplatserna som får det nya Europeiska kulturarvsmärket utsågs i dag av den oberoende jury som inrättats av Europeiska kommissionen. Följande fyra platser får utmärkelsen: den arkeologiska parken Carnuntum, en romersk stadsdel som återuppbyggts i Bad Deutsch-Altenburg, Österrike; det medeltida Stora gillets hus i Tallinn, Estland; det hundraåriga fredspalatset i Haag; samt Westerbork-lägret, ett nazistiskt transitläger från andra världskriget i Hooghalen, också det i Nederländerna.

Kulturarvsmärket delas ut för att uppmärksamma minnesplatser som haft betydelse för Europeiska unionens historia, kultur och utveckling, samt betona deras europeiska dimension genom information och utbildning. I slutändan är målet med kulturarvsmärket att förstärka människornas känsla av tillhörighet till Europeiska unionen. Kommissionen ska formellt utse minnesplatserna i januari 2014.

– Jag vill gratulera de första minnesplatserna som fått det nya Europeiska kulturarvsmärket. Jag är övertygad om att detta initiativ kan bli ett av EU:s mest lyckade och populära. Det har ett starkt inslag av utbildning, särskilt för ungdomar som kommer att bättre kunna förstå EU:s historia tack vare märkets koppling till minnesplatser med stort symbolvärde. Vi ser fram emot fler ansökningar av hög kvalitet i framtiden, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionens ledamot för kultur.

Enligt beslutet om inrättande av kulturarvsmärket och kriterierna för det fick fem EU-länder (Österrike, Estland, Danmark, Luxemburg och Nederländerna) föreslå minnesplatser för 2013. De föreslog sammanlagt nio minnesplatser1. En europeisk jury med 13 oberoende kulturexperter bedömde ansökningarna enligt kriterierna, varav det viktigaste är minnesplatsens europeiska betydelse, den verksamhet som föreslås för att uppmärksamma platsen och sund förvaltning av minnesplatsen för att den ska fånga allmänhetens uppmärksamhet.

Ytterligare 18 EU-länder (Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien) kommer att få utse minnesplatser under 2014. Sverige, Finland, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Kroatien deltar inte för närvarande, men kan göra det senare om de så önskar.

Mer information

MEMO/13/1068 Europeiska kulturarvsmärket: Vanliga frågor

Europeiska kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

För de nio föreslagna minnesplatserna, se: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar