Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. novembra 2013

Poznáme prvé lokality so značkou „Európske dedičstvo“

Nezávislá výberová komisia, ktorú zriadila Európska komisia, dnes oznámila názvy prvých lokalít, ktoré získali značku „Európske dedičstvo“. Ide o tieto štyri lokality: Archeologický park Carnuntum, zrekonštruovaná rímska štvrť v blízkosti mesta Bad Deutsch-Altenburg, Rakúsko; stredoveké historické múzeum Veľká cechová hala v Tallinne, Estónsko; storočný Palác mieru v Haagu a internačný tábor z druhej svetovej vojny Camp Westerbork v blízkosti mesta Hooghalen, obe v Holandsku.

Cieľom tejto značky je zvýšiť povedomie verejnosti o lokalitách, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách, kultúre a rozvoji Európskej únie, a zároveň upriamiť pozornosť na ich európsky rozmer prostredníctvom informačných a vzdelávacích aktivít. Hlavným poslaním značky je však posilňovanie pocitu príslušnosti k EÚ u európskych občanov. Európska komisia oficiálne vyhlási vybrané lokality v januári 2014.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre kultúru, pri tejto príležitosti vyhlásila: „Blahoželám prvým lokalitám, ktoré získajú značku „Európske dedičstvo“. Verím, že táto iniciatíva má potenciál zaradiť sa medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie programy, ktoré EÚ organizuje. Má silný vzdelávací charakter, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, ktorým by tieto symbolické lokality mohli pomôcť lepšie pochopiť dejiny EÚ. So záujmom očakávame prihlásenie ďalších výnimočných lokalít v budúcnosti.“

Na základe rozhodnutia o značke „Európske dedičstvo“, v ktorom sa stanovujú jej kritériá, mohlo v roku 2013 nominovať lokality päť krajín EÚ (Rakúsko, Estónsko, Dánsko, Luxembursko a Holandsko). Celkovo sa o značku uchádzalo deväť1 lokalít. Európska výberová komisia zložená z 13 nezávislých odborníkov v oblasti kultúry posúdila prihlášky na základe odsúhlasených kritérií, pričom do úvahy brali najmä európsky význam lokality, navrhované aktivity na zvýšenie povedomia o danej lokalite a zabezpečenie riadnej správy lokality s cieľom prilákania verejnosti.

Ďalších 18 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) bude môcť nominovať lokality v roku 2014. Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Írsko a Chorvátsko sa zatiaľ nebudú podieľať na tejto iniciatíve, ale môžu sa k nej pripojiť neskôr.

Ďalšie informácie

MEMO/13/1068 Značka „Európske dedičstvo“: Najčastejšie otázky

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová lokalita Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twiteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Deväť lokalít, ktoré sa dostali do predbežného výberu: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar