Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 listopada 2013 r.

Pierwsze obiekty otrzymały znak dziedzictwa europejskiego

Pierwsze obiekty opatrzone nowym znakiem dziedzictwa europejskiego zostały wybrane dzisiaj przez niezależny panel selekcyjny ustanowiony przez Komisję Europejską. Do czterech wybranych miejsc należą: Park Archeologiczny Carnuntum, zrekonstruowana dzielnica rzymskiego miasta znajdująca się w Bad Deutsch-Altenburg, w Austrii; średniowieczna siedziba gildii w Tallinie, w Estonii, stuletni pałac pokoju w Hadze oraz obóz Westerbork, nazistowski obóz przejściowy z drugiej wojny światowej w Hoodhalen, również w Holandii.

Znak jest sposobem na zwrócenie uwagi na miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii, kulturze i rozwoju Unii Europejskiej, a także pokreślenie ich wymiaru europejskiego poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Ostatecznym celem znaku dziedzictwa europejskiego jest wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej. Komisja przyzna wspomnianym obiektom formalny status w styczniu 2014 r.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. kultury, powiedziała: „Składam gratulacje pierwszym obiektom, które otrzymały nowy znak dziedzictwa europejskiego. Wierzę, że ta inicjatywa ma wystarczający potencjał, by stać się jednym z najbardziej udanych i popularnych programów organizowanych przez UE. Ma ona istotny wymiar edukacyjny, w szczególności w odniesieniu do osób młodych, które będą miały możliwość lepszego zrozumienia historii Unii Europejskiej poprzez jej związek z obszarami symbolicznymi. Oczekujemy kolejnych ciekawych wniosków w nadchodzących latach.”

W ramach decyzji ustanawiającej znak i kryteria jego przyznania, do wyznaczenia stosownych obiektów w 2013 r. zakwalifikowało się pięć państw członkowskich UE (Austria, Estonia, Dania, Luksemburg i Holandia). Państwa te wskazały łącznie dziewięć 1obiektów kwalifikujących się do otrzymania znaku. Panel europejski, składający się z 13 niezależnych ekspertów z dziedziny kultury ocenił następnie wszystkie wnioski w oparciu o uzgodnione kryteria; do najważniejszych z nich należą: europejskie znaczenie danego miejsca, działania, które zmierzają do podkreślenia tego znaczenia oraz prawidłowe zarządzanie obiektem w celu przyciągnięcia zainteresowania publiczności.

Kolejne 18 państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, ‎‎‎‎‎‎Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania) zakwalifikowało się do zgłoszenia swoich obiektów w 2014 r. Szwecja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Chorwacja nie uczestniczą obecnie w projekcie, ale mogą przystąpić do inicjatywy późniejszym terminie, jeżeli wyrażą taką wolę.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/1068 Znak dziedzictwa europejskiego: Najczęściej zadawane pytania

Komisja Europejska: Edukacja i szkolenia

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

9 wstępnie wybranych obiektów: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar