Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2013

Eerste locaties met Europees erfgoedlabel bekendgemaakt

Vandaag werden de eerste vier locaties bekendgemaakt die het nieuwe Europees erfgoedlabel krijgen. Zij werden gekozen door een onafhankelijke jury, die door de Europese Commissie is ingesteld. De vier locaties zijn: het archeologische park Carnuntum, een gereconstrueerde Romeinse wijk in Bad Deutsch-Altenburg, Oostenrijk; het middeleeuwse grote gildehuis in Tallinn, Estland; het honderd jaar oude Vredespaleis in Den Haag; en Kamp Westerbork, het nabij Hooghalen gelegen doorvoerkamp uit de Tweede Wereldoorlog.

Het label is bedoeld om locaties onder de aandacht te brengen die een belangrijke rol in de geschiedenis, cultuur en ontwikkeling van de Europese Unie hebben gespeeld en om door middel van voorlichtings- en onderwijsactiviteiten te wijzen op de Europese dimensie ervan. Uiteindelijk moet het Europees erfgoedlabel mensen meer het gevoel geven bij de Europese Unie te horen. De Commissie zal het label in januari 2014 officieel aan de locaties toekennen.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor cultuur, zei hierover: "Ik feliciteer de locaties die als eerste het nieuwe Europees erfgoedlabel krijgen. Volgens mij kan dit initiatief uitgroeien tot een van de succesvolste en populairste regelingen van de EU. Het heeft een sterke educatieve waarde voor met name jongeren, die meer inzicht in de geschiedenis van de Europese Unie zullen krijgen aangezien het label aan symbolische locaties wordt toegekend. Wij kijken ernaar uit de komende jaren nog meer aanvragen van buitengewone locaties te ontvangen."

Volgens het oprichtingsbesluit, en de daarin vastgestelde criteria, mochten in 2013 vijf EU-landen (Denemarken, Estland, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk) locaties voordragen. In totaal droegen zij negen locaties1 voor. Een Europese jury, bestaande uit 13 onafhankelijke cultuurdeskundigen, beoordeelde vervolgens of de aanvragen aan de overeengekomen criteria voldeden, waarbij met name gekeken werd naar de Europese dimensie van de locatie, de voorgestelde activiteiten om de Europese dimensie te onderstrepen en het degelijke beheer van de locatie om de aandacht van het publiek te trekken.

In 2014 mogen nog eens 18 lidstaten (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië) locaties voordragen. Finland, Ierland, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden doen voorlopig niet aan het initiatief mee, maar kunnen zich er eventueel later bij aansluiten.

Meer informatie:

MEMO/13/1068 Europees erfgoedlabel: Vaak gestelde vragen

Europese Commissie Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Zie voor de negen voorgeselecteerde locaties: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar