Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 28 d.

Europos paveldo ženklas suteiktas pirmosioms paveldo vietovėms

Šiandien Europos Komisijos įsteigta nepriklausoma atrankos grupė suteikė naująjį Europos paveldo ženklą pirmosioms paveldo vietovėms. Europos paveldo ženklą gavo keturios vietovės: Karnunto archeologinis parkas, t.y. atstatytas romėniško miesto rajonas Austrijos mieste Bad Doič Altenburge, viduramžių Didžiosios gildijos namai Taline, Estijoje, šimtamečiai Hagos Taikos rūmai ir Nyderlanduose esanti Antrojo pasaulinio karo nacių tranzitinė Vesterborko stovykla Hoghaleno mieste.

Šia iniciatyva siekiama supažindinti visuomenę su tomis paveldo vietovėmis, kurios buvo itin svarbios Europos Sąjungos istorijai, kultūrai ir raidai, taip pat akcentuoti europinę šių vietovių reikšmę pasitelkiant informavimo ir švietimo veiklą. Svarbiausias Europos paveldo ženklo iniciatyvos tikslas — sustiprinti žmonių priklausymo Europos Sąjungai jausmą. Oficialiai Komisija Europos paveldo ženklą vietovėms suteiks 2014 m. sausį.

Už kultūrą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Sveikinu pirmąsias paveldo vietoves, gavusias naująjį Europos paveldo ženklą. Esu tikra, kad ši iniciatyva gali tapti sėkmingiausiu ir populiariausiu ES projektu. Ji yra itin svarbi dėl savo šviečiamojo pobūdžio, ypač jaunimui, kuris galės geriau suprasti Europos Sąjungos istoriją pažindamas jos simbolines vietoves. Nekantraujame ateinančiais metais sulaukti įspūdingų paveldo vietovių pasiūlymų Europos paveldo ženklui gauti.“

Remiantis Sprendimu, pagal kurį buvo pradėta Europos paveldo ženklo iniciatyva ir nustatyti jo kriterijai, 2013 m. teisę siūlyti paveldo vietoves turėjo penkios ES šalys (Austrija, Danija, Estija, Liuksemburgas ir Nyderlandai). Šios šalys iš viso pasiūlė 9 vietoves1 ženklui gauti. 13 Europos nepriklausomų kultūros ekspertų grupė įvertino pasiūlytas paveldo vietoves atsižvelgdama į svarbiausius nustatytus kriterijus: paveldo vietovės europinę reikšmę, pasiūlytus veiksmus, kurie padidintų vietovės žinomumą, ir patikimą paveldo vietovės valdymą, kuris pritrauktų visuomenės susidomėjimą.

2014 m. teisę siūlyti paveldo vietas ženklui gauti turės dar 18 valstybių narių (Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Lenkija, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija). Švedija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Airija ir Kroatija kol kas šioje iniciatyvoje nedalyvaus, bet jei norės, galės prisijungti ateityje.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1068 Europos kultūros ženklas: dažnai užduodami klausimai

Europos Komisija Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vasiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 :

9 pasiūlytos paveldo vietovės:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar