Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. november 2013

Nimetati esimesed Euroopa kultuuripärandi märgise saajad

Euroopa Komisjoni moodustatud sõltumatu eksperdikomitee nimetas täna esimesed objektid, mis saavad uue Euroopa kultuuripärandi märgise. Need neli objekti on: Carnuntumi arheoloogiapark – Rooma ajastust pärit taastatud linnakvartal Bad Deutsch-Altenburgis, Austrias; keskaegne Suurgildi hoone Tallinnas, Eestis; 100-aastane Rahupalee Haagis ja Westerborki laager, mida fašistid kasutasid Teise maailmasõja ajal Hooghalenis (samuti Madalmaades) transiitlaagrina.

Märgise abil soovitakse suurendada teadlikkust objektidest, millel on olnud oluline roll ajaloos, kultuuris ja Euroopa Liidu ülesehitamises ning rõhutada haridusliku ja teavitustegevuse vahendusel nende tähendust Euroopale. Euroopa kultuuripärandi märgise peamine ülesanne on tugevdada inimeste Euroopa Liidu identiteeti. Komisjon omistab objektidele märgised ametlikult 2014. aasta jaanuaris.

Euroopa kultuurivolinik Androulla Vassiliou ütles: „Minu õnnitlused esimestele objektidele uue Euroopa kultuuripärandi märgise saamise puhul. Arvan, et sellel algatusel on potentsiaali olla ELi korraldatud kavade hulgas üks edukamaid ja populaarsemaid. Sellel algatusel on tugev hariduslik külg, eelkõige noorte jaoks, kes mõistavad nüüd sümboolsete objektidega seoste loomise kaudu Euroopa Liidu ajalugu paremini. Loodame, et eelolevatel aastatel laekub veel väljapaistvaid taotlusi.”

Vastavalt märgist käsitlevale otsusele ning asjaomastele kriteeriumidele kvalifitseerus 2013. aastal märgise saamiseks viis ELi liikmesriiki (Austria, Eesti, Taani, Luksemburg ja Madalmaad). Nad pakkusid sel eesmärgil kokku välja üheksa objekti.1 13 sõltumatust kultuurivaldkonna asjatundjast koosnev Euroopa eksperdikomitee hindas taotlusi vastavalt kehtestatud kriteeriumidele, millest kõige olulisemad on objekti tähtsus Euroopa kontekstis, objekti esiletõstmiseks väljapakutud tegevused ning objekti usaldusväärne haldamine avaliku huvi pälvimiseks.

2014. aastal saavad oma objektid esitada veel 18 liikmesriiki. Need riigid on Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Praegu ei osale algatuses Horvaatia, Iirimaa, Rootsi, Soome ja Ühendkuningriik, kuid nad võivad soovi korral sellega liituda hiljem.

Lisateave

MEMO/13/1068 Euroopa kultuuripärandi märgis: korduvad küsimused.

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgi Androulla Vassilioud Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

9 eelvalitud objekti: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm


Side Bar