Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. listopadu 2013

Zvláštní porota poprvé jmenovala místa, která získají označení „Evropské dědictví“

Nezávislá porota ustavená Evropskou komisí dnes jmenovala první čtyři místa, kterým bude uděleno nové označení „Evropské dědictví“. Jsou jimi konkrétně archeologický park Carnuntum, zrekonstruované římské město v rakouském Bad Deutsch-Altenburgu; středověký dům Velkého cechu v estonském Tallinnu, stoletý Palác míru v nizozemském Haagu a nacistický tranzitní tábor Westerbork z dob druhé světové války v Hooghalenu (rovněž v Nizozemsku).

Smyslem iniciativy je zvýšit povědomí o místech, která sehrála významnou úlohu v dějinách, kultuře a rozvoji Evropské unie, a prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit zdůraznit jejich evropský rozměr. Hlavním cílem při označování míst za evropské dědictví je pak u lidí posílit pocit přináležitosti k EU. Komise uvedené pamětihodnosti formálně nominuje v lednu roku 2014.

Všem místům, která jako první získala nové označení Evropské dědictví, blahopřeji. Věřím, že tato iniciativa by se mohla zařadit mezi nejúspěšnější a z pohledu veřejnosti nejznámější evropské projekty. Má výrazný vzdělávací rozměr, zejména pro mladé lidi, kterým umožní lépe porozumět dějinám Evropské unie tím, že si je budou moci spojovat se symbolickými místy. Již v tuto chvíli se těšíme na další mimořádné návrhy, které nám budou předkládány v budoucích letech,“ uvedla v této souvislosti evropská komisařka pro kulturu Androulla Vassiliou.

Podle rozhodnutí, jímž bylo označení „Evropské dědictví“ zavedeno, a podle kritérií v něm stanovených mohlo v roce 2013 nominovat význačná místa pět zemí Unie, a sice Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Nizozemsko a Rakousko. Tyto státy na označení navrhly celkem devět pamětihodností1. Evropská porota, ve které zasedlo třináct nezávislých odborníků z oblasti kultury, pak tyto návrhy posoudila na základě dohodnutých kritérií. Mezi nejdůležitější kritéria přitom patří význam daného místa pro Evropu, akce navrhované k jeho zviditelnění a řádná správa daného místa tak, aby budilo zájem veřejnosti.

Dalších osmnáct členských států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko) bude moci své pamětihodnosti nominovat v roce 2014. Chorvatsko, Irsko, Finsko, Švédsko a Spojené království se iniciativy prozatím neúčastní, ale v případě zájmu se k ní mohou připojit později.

Další informace

MEMO/13/1068 Označení „Evropské dědictví“ – nejčastější otázky

Evropská komise: Vzdělání, odborná příprava a školení

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Se všemi devíti předběžně vybranými pamětihodnostmi se lze seznámit na adrese: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm.


Side Bar