Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 28.

A Bizottság szabályokat javasol a bizalmas üzleti információk lopása elleni védelem elősegítésére

Az Európai Bizottság ma új szabályokat javasolt a nem nyilvános know-how és üzleti információ (üzleti titkok) jogszerűtlen megszerzése, felhasználása és felfedése elleni védelemről.

Az irányelvtervezet bevezeti az üzleti titok egységes meghatározását, valamint eszközöket, amelyek révén az üzleti titokkal való visszaélés károsultjai jogorvoslatban részesülhetnek. Az irányelv egyszerűsíteni fogja a nemzeti bíróságok számára a bizalmas üzleti információkkal való visszaélés kezelését, az üzleti titkot sértő termékeknek a piacról történő kivonását és megkönnyíti a károsultak számára az ilyen jogellenes cselekményekből eredő károk miatti kártérítési igények érvényesítését.

A mai tudásalapú gazdaságban a vállalkozások innovációs és versenyképessége komoly károkat szenvedhet, ha bizalmas információkat lopnak el tőlük vagy visszaélnek azokkal. Egy nemrég készült felmérés1 szerint az utóbbi tíz évben minden ötödik vállalkozásnál történt már legalább egy kísérlet üzleti titkainak ellopására. Egy másik friss felmérés2 szerint a számok emelkedő tendenciát mutatnak: a vállalkozások 25%-a jelentett be információlopást 2013-ban, ez meghaladja a 2012-ben jelentett 18%-os adatot.

Lényeges különbségek vannak az üzleti titkokkal való visszaélésre vonatkozóan az uniós országokban hatályban lévő jogszabályok tekintetében. Néhány országban nincsenek a témára vonatkozó külön jogszabályok. A vállalkozásoknak nehéz eligazodni egy másik tagállam jogrendszerében és hozzáférni annak igazságszolgáltatásához, ezért amikor bizalmas know-how-val való visszaélés károsultjaivá válnak, vonakodnak attól, hogy polgári peres eljárást kezdeményezzenek, mivel nem biztosak abban, hogy üzleti titkaikat a bíróságok bizalmasan kezelik. A jelenlegi széttagolt rendszer kedvezőtlen hatással van az üzleti és kutatási partnerek tagállamok közötti együttműködésére és jelentős akadálya annak, hogy az uniós egységes piac az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzője legyen.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A kiberbűnözés és az ipari kémkedés sajnálatosan az európai üzleti világ mindennapos kihívásai között szerepel. Biztosítanunk kell, hogy jogszabályaink haladjanak a korral és vállalkozásaink stratégiai eszközei megfelelő védelemben részesüljenek a lopással és a visszaélésekkel szemben. Az üzleti titkok védelme ennél többről is szól. Ez a javaslat a vállalkozások, alkotók, kutatók és újítók által az együttműködésen alapuló innovációba vetett bizalom növelésére is törekszik a belső piacon. A jövőben nem megy el a kedvük attól, hogy új tudásba fektessenek, mert az a veszély fenyegetné őket, hogy üzleti titkaikat ellopják. A javaslat a Bizottság erőfeszítéseinek egy újabb lépése egy olyan jogi keret kialakítása felé, amely az innovációt és az intelligens növekedést szolgálja.

Antonio Tajani alelnök hozzátette: „Az üzleti titkok védelme különösen fontos az EU kisebb, rövidebb múltra visszatekintő cégei számára. Az üzleti titkok intenzív felhasználása jobban jellemző rájuk, mint a nagyobb cégekre – részben a szabadalmaztatás és a jogsértésekkel szembeni védelem költségei miatt. Az üzleti titok elvesztése vagy egy kulcsfontosságú találmány felfedése a versenytársak előtt a kkv számára katasztrófális értékvesztéssel és a jövőbeli eredmények drasztikus csökkenésével jár. A Bizottság ezzel a jogszabállyal az uniós vállalkozások megélhetését és az annak lényeges részét képező üzleti titkait védi.

A ma ismertetett javaslat célja, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson és hatékony jogorvoslati eszközöket adjon a vállalkozások kezébe, amennyiben üzleti titkaikat ellopják vagy visszaélnek azokkal. Az üzleti titkok védelmének megbízható, kiegyensúlyozott és összehangolt rendszere biztonságosabb környezetet biztosít a vállalkozásoknak és kutatóknak, amelyben értékes know-how-t és technológiát hozhatnak létre, oszthatnak meg és licenciát adhatnak át a belső piac határain keresztül. Az új rendszer a különböző uniós tagállamok vállalkozásainak és kutatóinak elkötelezettségét is növeli a közös innovációs és kutatási projektekben való együttműködés iránt.

Háttér

Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezésének számító „Innovatív Unió” keretében (IP/10/1288) a Bizottság vállalta, hogy innovációbarát környezetet teremt. Ennek keretén belül a Bizottság egy átfogó stratégiát fogadott el annak biztosítására, hogy a szellemitulajdon-jogok piaca akadálytalanul működjék (IP/11/630). Ez a stratégia olyan, a szellemitulajdon-jogot kiegészítő területekre is kiterjed, mint az üzleti titkok.

„Bizalmas üzleti információknak” vagy „nem nyilvános információknak” is nevezett üzleti titkokat mérettől és gazdasági szektortól függetlenül számos vállalkozás használ a legkülönbözőbb információk – például a Michelin gumik gyártási eljárása, a „Pasteis de Belém” (portugál krémes sütemény) receptje, az Airbus repülőgépek gyártásához használt technológia és know-how, valamint a Google keresési algoritmusa – megvédésére. Az üzleti titkok különösen fontosak a kisebb vállalkozások számára, amelyeknél hiányoznak az emberi és pénzügyi erőforrások a szellemitulajdon-jogok széles palettájának megszerzésére, kezelésére és érvényesítésére.

A szabadalmaztatott találmányoktól vagy a szerzői jogvédelem alatt álló regényektől eltérően az olyan üzleti titok, mint például egy formula, üzleti folyamat, recept vagy marketing koncepció jogosultja nem rendelkezik az alkotása feletti kizárólagos joggal. A versenytársak és más harmadik felek ezért megismerhetik, továbbfejleszthetik és szabadon használhatják ugyanazt a formulát. Az üzleti titkok csak olyan esetekben részesülnek jogi védelemben, amikor valaki a bizalmas információra jogellenes úton tett szert (például lopás vagy vesztegetés révén).

Az üzleti titkok ezért lényegesen különböznek a kizárólagosságot nyújtó szellemitulajdon-jogoktól. Ennek ellenére az üzleti titkoknak ugyanazon okból van védelemre szükségük mint ami miatt a szellemitulajdon-jog létezik: az innováció ösztönzése érdekében, annak biztosításával, hogy az alkotók erőfeszítései ellentételezésben részesüljenek. A javasolt irányelv ezt úgy éri el, hogy az újítókat védelmezi a tisztességtelen módszerekkel szemben, amelyek célja bizalmas információk jogszerűtlen úton történő megszerzése, innovatív megoldásokhoz jutás fizetés illetve a kutatásra vagy műszaki visszafejtésre fordított kiadások nélkül.

Lásd még MEMO/13/1061

A következő lépések

Az üzleti titokkal való visszaéléssel szembeni védelemről szóló bizottsági javaslatot továbbítják a Miniszterek Tanácsának és az Európai Parlamentnek rendes jogalkotási eljárás keretében történő elfogadás céljából.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Study on trade secrets and confidential business information in the internal market, April 2013 - Appendix 17, pages 16, 19 and 20.(Tanulmány az üzleti titkokról és bizalmas üzleti információkról a belső piacon, 2013. április, 17. függelék, 16., 19. és 20. oldal.

2 :

2013/2014 Global Fraud Report, Kroll.(2013/2014 Globális jelentés a csalásokról)


Side Bar