Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 28. studenoga 2013.

Komisija predlaže pravila o zaštiti od krađe povjerljivih poslovnih podataka

Europska komisija danas je predložila nova pravila o zaštiti neobjavljenih stručnih i poslovnih podataka (poslovnih tajni) od nezakonitog prikupljanja, uporabe i otkrivanja.

Nacrtom direktive uvodi se zajednička definicija poslovnih tajni te načini na koje žrtve zlouporabe poslovnih tajni mogu dobiti pravnu zaštitu. Direktivom će se nacionalnim sudovima omogućiti lakše rješavanje slučajeva zlouporabe povjerljivih poslovnih podataka te uklanjanje proizvoda koji krše poslovne tajne s tržišta, a žrtve će na jednostavniji način moći dobiti nadoknadu štete uzrokovane nezakonitim radnjama.

U današnjem gospodarstvu temeljenom na znanju inovativne i kompetitivne sposobnosti poduzeća mogu biti ozbiljno narušene ako dođe do krađe ili zlouporabe povjerljivih podataka. Prema nedavno provedenoj anketi1, jedno od pet poduzeća iskusilo je najmanje jedan pokušaj krađe poslovnih tajni u posljednjih deset godina. Prema drugoj nedavno provedenoj anketi2 postotak je još veći: 25 % poduzeća prijavilo je krađu podataka 2013., dok je 2012. to bio slučaj kod 18 % poduzeća.

Važeći zakoni o zaštiti od zlouporabe poslovne tajne znatno se razlikuju u državama EU-a. Neke države nemaju posebne zakone o tom pitanju. Poduzećima je vrlo teško razumjeti i pristupiti sustavima drugih država članica te ako dođe do zlouporabe povjerljivih podataka slučaj nerado daju na sud jer nisu sigurna da će povjerljivost njihovih poslovnih tajni biti očuvana tijekom sudskog postupka. Takav rascjepkani sustav negativno se odražava na prekograničnu suradnju partnera u području poslovanja i istraživanja te je velika prepreka korištenju jedinstvenim tržištem kao pokretačem inovacija i gospodarskog rasta.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Kibernetički kriminal i industrijska špijunaža nažalost su dio stvarnosti s kojom se poduzeća u Europi svakodnevno susreću. Moramo se pobrinuti za to da su naši zakoni u skladu s vremenom i da su strateške prednosti naših poduzeća na odgovarajući način zaštićene od krađe i zlouporabe. Zaštitom poslovnih tajni postiže se više od toga. Ovim će se prijedlogom poduzećima, stvarateljima, istraživačima i inovatorima omogućiti suradnja u inovacijama na unutarnjem tržištu. Oni će sada bez bojazni od krađe poslovnih tajni moći ulagati u nova znanja. Prijedlogom je postignut napredak u Komisijinu nastojanju da stvori pravni okvir pogodan za inovacije i pametan rast.”

Potpredsjednik Antonio Tajani dodao je: „Zaštita poslovnih tajni posebno je važna za manja poduzeća u EU-u koja nisu toliko poznata. Ona poslovne tajne upotrebljavaju češće nego veća poduzeća, dijelom i zbog troškova patentiranja i zaštite od zlouporabe. Gubljenje poslovne tajne i otkrivanje ključnih izuma konkurentima donosi katastrofalan pad vrijednosti i budućeg poslovanja malih i srednjih poduzeća. Novim propisima Komisija će zaštititi opstanak poduzeća u EU-u i njihove poslovne tajne koje su ključni dio toga.

Namjera je današnjeg prijedloga poduzećima pružiti odgovarajuću razinu zaštite i učinkovita sredstva za dobivanje pravne zaštite u slučaju krađe ili zlouporabe poslovnih tajni. Valjanim, uravnoteženim i usklađenim sustavom zaštite poslovnih tajni pružit će se poduzećima i istraživačima sigurnije ozračje u kojem će moći stvarati i razmjenjivati vrijedno znanje i tehnologiju te izdavati dozvole za njihovu uporabu preko granica zajedničkog tržišta. Na taj će se način olakšati i suradnja poduzeća i istraživača iz različitih država EU-a na zajedničkim projektima inovacije i istraživanja.

Kontekst

U okviru vodeće inicijative „Unija inovacija” (IP/10/1288), jednog od stupova „strategije EU 2020.”, Komisija je odlučila stvoriti okružje koje pogoduje inovacijama. Komisija je unutar tog okvira donijela sveobuhvatnu strategiju kako bi zajamčila neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta za intelektualno vlasništvo (IP/11/630). Tom su strategijom obuhvaćena i područja koja dopunjuju prava intelektualnog vlasništva, kao što su poslovne tajne.

Poslovne tajne (zvane još i „povjerljivi poslovni podaci” ili „neotkriveni podaci”) upotrebljavaju poduzeća svih veličina u svim gospodarskim sektorima kako bi se zaštitio čitav niz različitih podataka, kao što su primjerice postupak proizvodnje Michelinovih guma, recept za portugalsku poslasticu „Pastéis de Belém” ili tehnologija i stručno znanje kojima se koristi Airbus ili Googleova algoritamska tražilica. Poslovne su tajne posebice važne za manja poduzeća kojima nedostaju ljudski i financijski resursi kako bi odabrali, vodili i primjenjivali velike portfelje prava intelektualnog vlasništva.

Za razliku od patentiranih izuma ili književnih djela koji su zaštićeni autorskim pravom, nositelj poslovne tajne kao što je formula, poslovni proces, recept ili marketinška zamisao nije vlasnik isključivog prava na svoje djelo. Konkurenti i ostale treće strane smiju stoga otkriti, razvijati i slobodno upotrebljavati istu formulu. Poslovne su tajne pravno zaštićene samo u slučaju prikupljanja povjerljivih podataka na nezakonit način (primjerice krađom ili podmićivanjem).

Poslovne se tajne stoga znatno razlikuju od prava intelektualnog vlasništva, koja jamče isključivost. Ipak, poslovne tajne valja zaštititi zbog istih razloga koji vrijede i za prava intelektualnog vlasništva – radi poticanja inovacija jamčenjem da će stvaratelji biti nagrađeni za svoj trud. Predloženom će se direktivom to ostvariti na način da se inovatorima pruži mogućnost obrane od nepoštene prakse nezakonitog prikupljanja njihovih povjerljivih informacija u cilju iskorištavanja inovativnih rješenja bez snošenja troškova za istraživanja ili obrnutog inženjeringa.

Vidi i MEMO/13/1061

Sljedeći koraci

Prijedlog Komisije o zaštiti od zlouporabe poslovnih tajni dostavlja se na donošenje Vijeću ministara i Europskom parlamentu u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar