Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. november 2013

Kommissionen fremsætter forslag om bestemmelser, som skal medvirke til at beskytte mod tyveri af forretningshemmeligheder

Europa Kommissionen har i dag fremsat forslag om nye bestemmelser vedrørende beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Med forslaget til direktiv indføres der en fælles definition af forretningshemmeligheder samt midler, som ofre for uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder kan benytte til at opnå erstatning. Forslaget vil gøre det lettere for nationale domstole at behandle sager vedrørende uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder, at fjerne produkter, som krænker forretningshemmeligheder, fra markedet, og gøre det lettere for ofre at opnå erstatning for ulovlige handlinger.

I dagens videnøkonomi kan virksomheders evne til at nyskabe og konkurrere blive alvorligt skadet, når forretningshemmeligheder stjæles eller misbruges. I henhold til en undersøgelse1, som blev gennemført for nylig, har en ud af fem virksomheder inden for de seneste ti år været udsat for mindst et forsøg på at stjæle virksomhedens forretningshemmeligheder. I henhold til en anden undersøgelse2, som blev gennemført for nylig, stiger antallet, og 25 % af virksomhederne melder nu om tyveri af oplysninger i 2013, hvilket svarer til en stigning på 18 % i forhold til 2012.

Der er betydelig forskel på den gældende lovgivning i EU-landene om beskyttelse mod uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder. Nogle af landene har ikke nogen specifik lovgivning om emnet. Virksomhederne finder det vanskeligt at forstå og at få adgang til systemerne i andre medlemsstater, og når de bliver ofre for uretmæssig tilegnelse og brug af fortrolig knowhow, er de utilbøjelige til at indlede et civilsøgsmål, fordi de ikke er sikre på, om domstolene vil beskytte deres forretningshemmeligheder. Det nuværende opsplittede system har negative konsekvenser for det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheds- og forskningspartnere og er en af de største hindringer for at bruge EU's indre marked til at skabe innovation og økonomisk vækst.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, sagde: "Cyberkriminalitet og industrispionage er desværre en del af den virkelighed, som virksomhederne i Europa hver dag konfronteres med. Vi er nødt til at sikre, at vores lovgivning følger med tiden, og at vore virksomheders strategiske aktiver er tilstrækkeligt beskyttet mod tyveri og misbrug. Men beskyttelse af forretningshemmeligheder indebærer mere end det. Dette forslag tager sigte på at give virksomheder, udviklere, forskere og innovatører mere tillid til innovationssamarbejde i hele det indre marked. De vil ikke længere afholde sig fra at investere i ny viden af frygt for at få deres forretningshemmeligheder stjålet. Forslaget er endnu et led i Kommissionens bestræbelser på at skabe lovgivning, som fremmer innovation og intelligent vækst."

Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, tilføjede: "Beskyttelse af forretningshemmeligheder er særlig vigtigt for EU's små, mindre veletablerede virksomheder. De gør mere intensivt brug af forretningshemmeligheder end større virksomheder – og det skyldes til dels de omkostninger, der er forbundet med patentering og beskyttelse mod krænkelser. Tab af forretningshemmeligheder og videregivelse af en afgørende opfindelse til konkurrenter har katastrofale følger for små og mellemstore virksomheders værdi og fremtidige resultater. Med denne lovgivning vil Kommissionen beskytte det europæiske erhvervslivs eksistensgrundlag og de forretningshemmeligheder, som udgør en væsentlig del heraf."

Det forslag, som er blevet fremsat i dag, har til formål at sikre virksomheder tilstrækkelig beskyttelse og et effektivt middel til at opnå erstatning, hvis deres forretningshemmeligheder stjæles eller misbruges. Med et sundt, afbalanceret og harmoniseret system, der kan beskytte forretningshemmeligheder, vil virksomheder og forskere få et sikrere miljø, hvor de kan skabe, dele og give tilladelse til brug af værdifuld knowhow og teknologi på tværs af grænserne i det indre marked. Forslaget vil også gøre det lettere for virksomheder og forskere fra forskellige EU-lande at deltage i fælles samarbejdsprojekter inden for innovation og forskning.

Baggrund

Kommissionen har under flagskibsinitiativet "Innovation i EU" (IP/10/1288), som er en af hovedhjørnestenene i "EU 2020-strategien", forpligtet sig til at skabe et innovationsvenligt miljø. Kommissionen har inden for denne ramme vedtaget en samlet strategi, som skal sikre, at det indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder fungerer gnidningsløst (IP/11/630). Denne strategi omfatter også områder, som supplerer intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. forretningshemmeligheder.

Forretningshemmeligheder (også kaldet "fortrolige forretningsoplysninger" eller "fortrolige oplysninger") bruges af alle virksomheder, uanset størrelse, inden for alle de økonomiske sektorer til at beskytte en lang række forskellige oplysninger, f.eks. fremstillingsprocessen for Michelin-dæk, opskriften på "Pasteis de Belém" (en portugisisk tærte med kagecreme), den teknologi og knowhow, der anvendes i Airbus-fly, og Googles søgealgoritmer. Forretningshemmeligheder er især vigtige for små virksomheder, som mangler menneskelige og finansielle ressourcer til at finde, styre og håndhæve en stor portefølje af intellektuelle ejendomsrettigheder.

I modsætning til, som det forholder sig i forbindelse med patenterede opfindelser eller romaner, som er beskyttet af ophavsret, har en indehaver af en forretningshemmelighed, f.eks. en formel, en virksomhedsproces, en opskrift eller et markedsføringskoncept, ikke eneret på nyskabelsen. Konkurrenter og andre tredjeparter kan derfor opdage, udvikle og frit bruge den samme formel. Forretningshemmeligheder er kun beskyttet ved lov i tilfælde, hvor forretningshemmelighederne er opnået med uretmæssige midler (f.eks. ved tyveri eller bestikkelse).

Forretningshemmeligheder adskiller sig derfor betydeligt fra intellektuelle ejendomsrettigheder, som giver eneret. Det er dog nødvendigt at beskytte dem ud fra den samme betragtning, som den, der ligger til grund for intellektuelle ejendomsrettigheder: at tilskynde til innovation ved at sikre, at udviklere kan blive belønnet for deres anstrengelser. Forslaget til direktiv opnår dette ved at give innovatører mulighed for at forsvare sig imod uhæderlige praksisser, som tager sigte på ulovligt at erhverve deres forretningshemmeligheder for at få gratis adgang til innovative løsninger uden at skulle foretage de investeringer, som er forbundet med forskning og baglæns konstruktion (reverse engineering).

Jf. også MEMO/13/1061

De næste skridt

Kommissionens forslag om beskyttelse mod uretmæssig tilegnelse og brug af forretningshemmeligheder fremsendes til Ministerrådet og Europa-Parlamentet til vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar